Po 30-letih bodo tudi Domžalsko-kamniške NOV!CE prejele občinsko priznanje za objektivno poročanje

0
613

Občinska uprava je prisluhnila predlogu za najvišje občinsko priznanje, ki je bil podan s strani številnih občank in občanov, predstavnikov društev, političnih organizacij, javnih zavodov, civilne družbe in ostale zainteresirane javnosti. Ugotovljeno je tudi, da je bila v času županovanja Tonija Dragarja (16 let) javnost brezplačno obveščena o številnih aktualnih dogodkih in družabnem ter političnem življenju v občini Domžale in s tem prihranjenih na stotisoče evrov, ki jih je politika seveda namenila v prid občanom. Tako priznanje pomeni velik doprinos pluralizaciji lokalnih medijev.

Domžalsko-kamniške NOV!CE, časopis občanov Domžal in okoliških občin.

Oglasno sporočilo