Rekonstrukcija Opekarniške ceste v Radomljah

0
454
Obveščamo vas, da bomo v začetku aprila nadaljevali in končali gradnjo na občinski lokalni cesti Radomlje-Volčji potok z objektom: REKONSTRUKCIJA OPEKARNIŠKA RADOMLJE – srednja etapa. Urejal se bo odsek lokalne ceste LC 072081 (Opekarniška cesta) od Opekarne do OPPN Opekarniška, v dolžini približno 270 m. Uredilo se bo asfaltno vozišče, pločnik širine 1,2m ob enem robu ceste, na nasprotni strani se bo utrdilo cestišče. Na obravnavanem odseku so predvideni prestavljeni nadtalni hidranti, ureditev meteornega kanala, elektro voda in javne razsvetljave. Prav tako je predvidena ureditev ostalih komunalnih vodov. Rekonstrukcijo bo izvajalo podjetje LAVACO d.o.o., nadzor projekta bo izvajal Biro Veritas d.o.o..

V tem času bo oviran promet na lokalni cesti s polovično zaporo in kratkotrajnimi popolnimi zaporami prometa. Predviden rok izvedbe rekonstrukcije ceste je dva meseca.

Občina Domžale
Foto: Vido Repanšek

Oglasno sporočilo