TeDni(K) Občine Kamnik (19.4.2022)

0
128

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Obnova kanalizacije in vodovoda v naselju Vrhpolje pri Kamniku

V preteklem tednu je izvajalec del, EURO GRAD podjetje za gradbeništvo, inženiring in nepremičnine d. o. o., nadaljeval z obnovo kanalizacije ter vodovoda na območju Vrhpolj pri Kamniku.

Celotna dolžina izgradnje kanalizacije za odpadne vode znaša približno 385,75 metra, dolžina meteorne kanalizacije 403,4 metra, dolžina vodovoda pa 410 metrov. Trenutno je zgrajeno približno 320 metrov kanalizacije ter 60 metrov vodovoda.

Na tem delu so kanalizacijske cevi betonske in ker gre za mešan sistem, že vrsto let prihaja do posedanj cevi ter vdorov zalednih meteornih voda, kar se odraža tudi na cestni infrastrukturi, pri večjih količinah odpadnih in meteornih voda, pa večkrat vidimo izliv odpadnih voda v Nevljico preko razbremenilnika visokih voda na Vrhpolju pri Kamniku.

Ker dela potekajo pod popolno zaporo, se vsem stanovalcem zahvaljujemo za razumevanje in strpnost.

Pričetek del izgradnje kanalizacije v naselju Črna pri Kamniku

V tem tednu so se pričela gradbena dela na območju naselja Črna pri Kamniku. V načrtu je izgradnja kanalizacijskega sistema za odpadne vode med Stahovico in naseljem Črna pri Kamniku, in sicer v dolžini približno 1,7 kilometra.

Hkrati bo izbrani izvajalec del, Trgograd d. o. o., za investitorja Direkcijo RS za infrastrukturo izvajal obnovo vozišča državne ceste Stahovica–Črnivec, in sicer od km 0,750 do km 3,880. Dela bodo potekala v času od 9. aprila 2022 do 31. maja 2022. V tem času bo na tem območju veljala sprememba prometnega režima (delne in popone zapore regionalne ceste). Na uradni spletni strani Občine Kamnik www.kamnik.si bodo objavljene vse novice glede gradnje ter morebitne spremembe prometnega režima.

Zahvaljujemo se za razumevanje in strpnost v času trajanja del ter zapor.

Oddelek zadružbene dejavnosti

Izgradnja nove Osnovne šole Frana Albrehta Kamnik

Izvajalec je nadaljeval z deli na območju lamel A in C. Na območju lamele A je zaključil z izkopom in zamenjavo temeljnih tal med osmi G in I. Položen je bil podložni beton in izvedena hidroizolacija.

Potekalo je opaževanje in armiranje pasovnega temelja. Na območju lamele C je zaključil z opaževanjem in armiranjem plošče nad prvim nadstropjem, izvajala se je betonaža.

Športni park Virtus

Izvajalec del, družba FS Group, d. o. o., je nadaljeval z gradbenimi deli, in sicer z odstranitvijo in odvozom travne ruše ter humusa na deponijo. S strani geomehanika je bila preverjena stabilnost temeljnih tal, s strani geodeta pa je bila označena kota končne ureditve na več mestih na gradbišču.

Izvajalec del je na podlagi ugotovitev geomehanika in podane končne višine, pričel s planiranjem temeljnih tal, podlago bo pripravil na ustrezno koto in pod ustreznimi nakloni, kot je to predvideno v projektni dokumentaciji.

Obnova objekta Glavni trg 2 (Maleševa galerija)

V sklopu ureditve objekta Maleševa galerija – obnova fasade in oken smo pričeli s pripravljalnimi deli (postavljanjem odra). S konservatorsko – restavratorskimi deli na omenjenem objektu nadaljujemo ureditev Glavnega trga v Kamniku, ki nam je vsem lahko v ponos.

Z novim, lepim obnovljenim  pročeljem objekta Maleševe galerije bomo zaživeli v začetku meseca junija 2022.

9. Festivala svobodne video produkcije

Tudi letos Mladinski center Kotlovnica pripravlja Festival Svobodne video produkcije in k sodelovanju vabijo ustvarjalce, da z njimi in obiskovalci delijo svoje video izdelke. Žirija bo pregledala prispela dela in jih uvrstila v festivalski program, najbolj izstopajočim delom pa bo podelila priznanje Zlate ribice.

Festival svobodne video produkcije (FSVP) je namenjen neodvisnim produkcijskim skupinam in posameznikom, da pokažejo svoja dela in izmenjajo izkušnje s področja video produkcije, in gledalcem, ki jih zanimajo sveži prijemi neodvisne video produkcije. Festival ni žanrsko opredeljen, iščejo pa se, poleg vsebine, tudi presežki v uporabi produkcijskih tehnik in načinov izdelave del, razvoj video produkcije in deljenje izkušenj.

V organizaciji Mladinskega centra Kotlovnica in ob podpori Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti – območna izpostava Kamnik, je to že 9. festival, ki se bo zgodil 4. junija 2022

Prijave del za festival potekajo do 8. maja 2022.

SPLETNA PRIJAVA NA FSVP

V nestrpnem pričakovanju že 9. Festivala svobodne video produkcije!

Oddelek za razvoj in investicije

Izgradnja kolesarske povezave Kamnik – Mengeš – Trzin – Ljubljana

Gradnja kolesarske povezave Kamnik – Mengeš – Trzin – Ljubljana je v Občini Kamnik v zaključni fazi. V preteklem tednu je potekalo asfaltiranje trase do meje z Občino Mengeš. Na Duplici pri »Dupliški jami« se začenja z urejanjem počivališča.

V Občini Mengeš potekajo izkopi in nasipavanje terena na Mengeškem polju, v centru Mengša pa so zarisane oznake za kolesarje na cestišču.

V Občini Trzin se nadaljujejo dela v industrijski coni Trzin, rušitvena dela, podiranje robnikov, izkop asfalta za spodnji ustroj, polaganje robnikov, ureditev odvodnavanja meteorne kanalizacije ipd.

Projekt Kolesarska povezava Kamnik–Mengeš–Trzin–Ljubljana sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija.

Izgradnja kolesarske povezave Kamnik–Godič

Dela na Kolesarski povezavi Kamnik–Godič se nadaljujejo v skladu s predvidenim terminskim načrtom. Nadaljujejo se dela na prepustih, vgrajujejo se robniki in urejajo bankine.

Projekt Kolesarska povezava Kamnik–Godič sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija.

Oglasno sporočilo