Družbo Velika planina d.o.o. pod svoje vodstvo prevzel nov direktor, mag. Tomaž Štefe

0
318

Z 21. julijem se je iztekel mandat v. d. direktorja podjetja Velika planina d.o.o. g. Marku Anžurju, ki je družbo vodil od septembra 2020. Občina Kamnik je v času vodenja podjetja pod Markom Anžurjem sprejela strategijo Velike planine za obdobje 2021 – 2030, družba Velika planina d.o.o. pa je uspešno izpeljala nekatere večje projekte, med drugim asfaltiranje ceste od Kranjskega Raka do Rakovih ravni. Največji dosežek  je uspešna prijava na razpis Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, kjer je družba Velika planina d.o.o. dobila odobrena sredstva za sofinanciranje investicije v žičniško infrastrukturo v višini 7.040.000,00 € za nakup nove šestsedežnice, pod pogojem pridobitve gradbenega dovoljenja v roku 6 mesecev od podpisa pogodbe.

Vodenje podjetja z 22. julijem 2022 prevzema mag. Tomaž Štefe, ki je bil s strani nadzornega sveta izbran in imenovan na mesto direktorja za petletni mandat. Tomaž Štefe prihaja iz Kranja in ima dolgoletne izkušnje z delom v turizmu, tako doma kot v tujini. Med drugimi je prvih pet let vodil Hostel Celica v Ljubljani, ki je bil v tem obdobju razglašen za najboljši hostel na svetu in najbolj inovativen slovenski turistični produkt. Bil je tudi direktor Zavoda za turizem in kulturo Kranj, organiziral in vodil je potovanja po tujini, kot organizator potovanj je delal tudi na turističnih križarkah. Kot poslovni svetovalec, vodja projektov in coach je   pomagal pri razvoju slovenskim podjetjem in turističnim destinacijam.

Družba Velika planina d.o.o. s prihodom novega direktorja in zavzetostjo zaposlenih, kljub izzivom aktualne svetovne krize nadaljuje izvajanje vseh zastavljenih ciljev in investicij v skladu s sprejetim letnim načrtom in dolgoročno strategijo. Vizija družbe je ohranjena in v svetu poznana Velika planina, kot urejen turistični biser in odličen primer sožitja narave in lokalne skupnosti, ki po svojih zmožnostih prispeva k razvoju Kamnika in njegovih prebivalcev. V letu 2023 nas čaka izvedba investicije v novo šest-sedežnico, kasneje pa še celovita prenova spodnje in zgornje postaje nihalke, prenova Zelenega roba ter drugi večji projekti.

Kolektiv Velike planine d.o.o., nadzorni svet in skupščina družbe se zahvaljujejo g. Marku Anžurju za uspešno vodenje podjetja ter novemu direktorju g. Tomažu Štefetu želijo uspešen mandat.

Taja Brinovec
Velika planina d.o.o.

Oglasno sporočilo