T e D n i (K) Občine Kamnik 25.7.2022

0
138
Vas zanima, kaj se je dogajalo na Občini v preteklem tednu? Odpiramo vam vrata Glavnega trga 24. Dobrodošli!
Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance
Oddelek za gospodarske javne službe

Obnova kanalizacije in vodovoda v naselju Vrhpolje pri Kamniku
V preteklem tednu so se nadaljevala gradbena dela na relaciji Stahovica – Črna pri Kamniku. V načrtu je tako izgradnja kanalizacijskega sistema za odpadne vode med Stahovico in naseljem Črna pri Kamniku v dolžini približno 1,7 kilometrov.  Trenutno je zgrajeno že približno 1,2 km kanalizacije.

V času gradnje velja na tem območju sprememba prometnega režima. Na uradni spletni strani www.kamnik.si, bodo objavljene vse novice glede gradnje  ter morebitne spremembe prometnega režima.

Zahvaljujemo se za razumevanje in strpnost v času trajanja del ter zapor.


Izgradnja kanalizacije Stahovica – Črna pri Kamniku

V preteklem tednu je izvajalec del EURO GRAD podjetje za gradbeništvo, inženiring in nepremičnine, d. o. o., nadaljeval z pripravo cestišča za asfaltiranje.

Ker dela potekajo pod popolno zaporo, se vsem stanovalcem zahvaljujemo za razumevanje.
Obnova kanalizacijskega sistema na Kolodvorski ulici

Izbrani izvajalec dej je v preteklem tednu obnovil kanalizacijski sistem na Kolodvorski ulici in pred prostori Društva upokojencev Kamnik. Zaradi porušenih betonskih cevi in ponavljajočih se okvar, je bilo potrebno zamenjate obstoječe cevi in urediti primerno odvodnjavanje cestnih meteornih voda.

Oddelek za družbene dejavnosti

Izgradnja nove Osnovne šole Frana Albrehta v Kamniku

Izvajalec je v preteklem tednu nadaljeval z deli. Na območju lamele A je potekalo opaževanje in armiranje sten pritličja, prav tako so se stene že betonirale. Montirale so se elektro inštalacijske cevi ter se opaževalo AB ploščo nad pritličjem. Hkrati je potekalo tudi zasipanje kletnih sten.

Na območju lamele C so se montirali elementi strojnih instalacij v nadstropju, izvajali sta se atika strehe ter ravna streha S2. V tem tednu se dela nadaljujejo na območju obeh lamel.

Ograja pri Osnovni šoli Šmartno v Tuhinju

Zaključeno je bilo evidenčno naročilo za izbiro najugodnejšega izvajalca za zamenjavo dela dotrajane ograje pri Osnovni šoli Šmartno v Tuhinju. Najugodnejšemu ponudniku, podjetju Minis d. o. o., je bila izdana naročilnica. Ograja se bo postavljala predvidoma v drugi polovici avgusta.

Oddelek za urejanje prostora

V preteklem tednu se je zaključila javna razgrnitev Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Kamnik št. 2. Občina bo preučila vse pravočasno prejete pripombe, predloge in mnenja, do njih zavzela stališča in jih objavila na spletni strani Občine Kamnik.

Glede na novo zakonodajo na področju urejanja prostora in graditve objektov, ki se uporablja od 1. 6. 2022, so posledično na internetni strani objavljeni novi obrazci za vlogo za izdajo lokacijske informacije za promet z nepremičninami, (nadomešča vlogo za izdajo potrdilo o namenski rabi zemljišča) in za vlogo za izdajo lokacijsko informacijo za projektiranje objektov.

Oddelek za razvoj in investicije

Izgradnja kolesarske povezave Kamnik – Mengeš – Trzin – Ljubljana

Gradnja kolesarske povezave Kamnik – Mengeš – Trzin – Ljubljana se nadaljuje.

občini Kamnik so gradbena dela zaključena, potekajo pa še zaključna dela na počivališču, kjer je bila nameščena klopca. Tudi v občini Mengeš je zaključeno asfaltiranje kolesarske povezave na Mengeškem polju, do križišča pri Petrolu, kjer poteka še urejanje bankin in humusiranje brežin. Pri Izimobilu so bile izvedene talne označbe in nameščena prometna oprema.

V občini Trzin se je v preteklem tednu nadaljevala gradnja v industrijski coni Trzin in na Kidričevi cesti. Na  Kidričevi cesti potekajo rušitvena dela, v Motnici (industrijska cona) poteka polaganje robnikov, humusiranje in priprava na asfalt. Pri Blatnici so bile izvedene talne označbe in nameščena prometna oprema.

Projekt Kolesarska povezava Kamnik–Mengeš–Trzin–Ljubljana sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija.

Izgradnja kolesarske povezave Kamnik–Godič

Dela na Kolesarski povezavi Kamnik–Godič se nadaljujejo v skladu s predvidenim terminskim načrtom. Izvajalec je zaključil s postavljanjem lesene varovalne ograje, ki je postavljena na začetnem delu trase, za Zarjo Kovis, kjer je brežina najbolj strma in tudi na vseh prepustih, kot je bilo predvideno tudi v projektu. Zaradi izvajanja ukrepov poplavne varnosti na reki Kamniški Bistrici pa bo morala Občina Kamnik postaviti dodano varovalno ograjo.  
Projekt Kolesarska povezava Kamnik–Godič sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija.

Javna naročila

V sredo, 20. julija 2022, smo na Portalu javnih naročil objavili javno naročilo male vrednosti »Ureditev površin za oddih, rekreacijo in šport – IKŠ Perovo (prva faza)«. Objava javnega naročila s pripadajočo razpisno dokumentacijo je dostopna na naslednji povezavi (Portal javnih naročil): https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=452350

Ponudniki so vabljeni k oddaji svojih ponudb preko portala e-JN do torka, 9. avgusta 2022, do 9. ure.

Na Portalu javnih naročil je prav tako objavljeno javno naročilo male vrednosti »Sanacija občinskih cest«. Objava javnega naročila s pripadajočo razpisno dokumentacijo je dostopna na naslednji povezavi (Portal javnih naročil): https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=451092. Rok za oddajo ponudb preko portala e-JN oddajo je do srede, 27. julija 2022, do 9. ure.

Občina Kamnik

Oglasno sporočilo