Tadeja Savnik, Gibanje Svoboda – kandidatka za županjo občine Domžale: “V 20 letih ni bilo zaznati bistvenega razvoja Domžal.”

0
3404

V Domžalah živijo številni občani in občanke, ki se zelo dobro zavedajo, kaj imajo in predvsem, česa v našem mestu nimamo. Med njimi je tudi Tadeja Savnik, kandidatka za županjo občine Domžale, ki med drugim ne samo, da se zaveda, kaj bi moralo biti drugače, ampak je pripravljena prevzeti odgovornost in z ekipo naši občini povrniti sijaj in jo posodobiti na način, da bomo vsi živeli kakovostno in polno življenje kot občani.

Tadeja Savnik ima dolgoletne izkušnje s področja dela z ljudmi, v državni upravi že 34 let opravlja naloge na različnih področjih, od financ, do statusnih zadev pa do inšpekcijskega nadzora. Zaposlena je v Uradu RS za nadzor proračuna, kjer opravlja naloge Vodje Sektorja proračunske inšpekcije in je inšpektorica višja svetnica. Področje, na katerem deluje, zahteva visoko stopnjo strokovnosti, izkušenj, poštenosti, odločnosti, odgovornosti in seveda integritete z visoko stopnjo etike in to je pripravljena zamenjati za vodenje ene najbolj potencialnih občin v Sloveniji, Domžal, kot pravi.

Zakaj ste se odločili za kandidaturo za županjo?
Za kandidaturo za županjo sem se odločila, ker želim s svojim znanjem in izkušnjami ter v sodelovanju z občankami in občani Domžal uresničiti vse tisto, kar si želimo občani Domžal – da bodo Domžale ponovno postale mesto zadovoljnih ljudi in da bodo ponovno postale tisto, kar so včasih že bile – podjetniško in obrtniško mesto. Prav tako si želim, da se bodo sredstva, ki so nam na razpolago, uporabila gospodarno in učinkovito ter ekonomsko upravičeno. Pogrešam razvoj občine, v kateri so upoštevani interesi vseh skupin.

Katera je bila vaša največja življenjska preizkušnja?
Največja preizkušnja v mojem življenju je bila izguba staršev, ki sta mi bila vedno zgled in v oporo. Neskončno sem jima hvaležna, da sta me v življenju naučila biti poštena, razumevajoča, delovna in da je treba skrbeti ne le zase, temveč tudi za druge. Sem namreč hčerka učitelja in višje medicinske sestre, poklicev z veliko mero empatije do soljudi. Naučila sta me tudi, da so preizkušnje v življenju priložnost, da rastemo in da za vsakim dežjem posije sonce. Moj moto je, da ko zaradi slabe izkušnje počepnem, je to zato, da je moj odriv še močnejši in še bolj krepak.

Ste kdaj izrekli katere od nepravih besed ob nepravem času?
Verjetno sem, trenutno se ne spomnim katere besede bi to bile in kdaj naj bi jih izrekla ter komu. Vendar v življenju delujem tako, da se izogibam temu, da koga z besedami prizadenem. Držim se tega – ne naredi drugemu tistega, kar ne želiš, da drugi naredi tebi.

Ste bili kdaj razočarani v življenju in zakaj?
Tako kot vsak od nas, sem bila tudi jaz razočarana. Predvsem v odnosu z drugimi ljudmi. Ker vedno v odnosih izhajam iz sebe, tudi od drugih pričakujem enako. In ker ljudje delujemo in razmišljamo drugače, smo zaradi tega lahko razočarani. Verjetno je zaradi pričakovanj, ki jih imam najtežje, ko nekdo prizadene moja čustva. Naučila sem se, da čustev nikoli ne potlačim, najbolj me boli krivica, laž in prevara.

Kako bi opisali čase v katerih živimo?
Časi, v katerih trenutno živimo, niso najboljši, vendar menim, da tako slabo tudi ni. Živimo v svobodni državi, v miru, imamo prihodnost, le tega se včasih vsi dobro ne zavedamo. Verjamem, da v kolikor bi vsak v skladu s svoji možnosti prispeval k družbi, bi lahko bilo še bolje. Velikokrat pa slišimo kako je slabo, da je veliko revnih ljudi, da se politika ne zaveda kako ljudje živijo itd. Moram poudariti, da ima naša država, kot seveda tudi naša občina, velik potencial v ljudeh, ki ga včasih ne znamo pravilno uporabiti. Zato je potrebno dati možnost tistim, ki želimo prispevati k družbi in ki smo pripravljeni delati v javno dobro. Sama profesionalno skrbim za javno dobro že 34. leto in se trudim, da bi s svojim prispevkom družbi lahko pripomogla k boljšemu življenju.

Kako pa vi živite dandanašnji?
Moram povedati, da dobro živim. Imam urejene vse najpomembnejše stvari v življenju, največ pa mi pomenita hčerki, da sta zdravi, zadovoljni in srečni ter da skozi njiju vidim, da sem z vrednotami, ki jih živim, tlakovala tudi njuni življenji. Ponosna sem nase in na njiju, da sta iznajdljivi, pošteni, da jima je, tako kot meni, pomembno, kako živijo tudi drugi ljudje okoli nas. Empatijo sta obe podedovali po meni, nekaj malega pa tudi po očetu seveda (smeh). Glede razmer v Sloveniji pa bi želela povedati, da verjamem, da nam bo uspelo našo državo postaviti na noge, kljub trenutni krizi (tako finančni kot energetski), samo verjeti moramo v to. Nobena sprememba se ne da narediti čez noč, za to bo potrebno nekaj časa, kajti v pravilnih pristopih in pravih ukrepih je prihodnost. In v to verjamem.

Ali ste srečna ženska?
Da, sem srečna, saj sem si življenje tako uredila, da sem zadovoljna in da je moje življenje izpopolnjeno. Sicer sem imela kar nekaj težjih preizkušenj, vendar so me le te naredile močnejšo in posledično srečnejšo. Saj veste : “Vsak je svoje sreče kovač.” Imam lastnosti, z uporabo katerih znam poskrbeti za svojo srečo, pri tem pa me osrečuje tudi to, da so ljudje okoli mene srečni in zadovoljni. To me izpopolnjuje.

Kako se vidite v prihodnosti?
V prihodnosti se vidim kot uspešna in zadovoljna ženska, mama in uradnica, ki skrbi za javno dobro. To je moje poslanstvo. Zaradi navedenega razloga sem se tudi odločila za sprejem izziva, da kandidiram za županjo Domžal. Verjamem, da lahko s svojim znanjem, izkušnjami in osebnimi lastnostmi veliko dam Domžalam. Želim si, da bi v prihodnosti imela možnost postati županja Domžal, saj bi rada v kraju, kjer živim, dosegla določene prepotrebne spremembe na različnih področjih, kjer je zaznati velik manjko. Sem odprta, komunikativna, delovna, strokovna, kolegialna, z veliko mero empatije in poštena. Želim si, da bi Domžale prepoznale moje kvalitete in mi omogočile, da občankam in občanom z ekipo dam tisto, kar Domžale nujno potrebujejo. Odprto komunikacijo občine z občani, prepoznavo potreb vseh starostnih skupin in zagotavljanje boljših pogojev za delovanje teh skupin, izvedbo projektov, ki so potrebni v občini z učinkovitim črpanjem evropskih sredstev itd. Dela je veliko.

Kako doživljate Domžale, kaj bi najprej spremenili v njih?
Domžale doživljam kot svoj dom, tukaj živim že 20 let, vendar v tem času bistvenega razvoja občine nisem zaznala. Ves čas se vrtimo okrog pobud občanov, ki niso uslišane. Naj omenim prevoz iz Ihana do Domžal, cona Zaboršt, pomanjkanje prostora v šolah ipd.
Najprej bi spremenila odnos občinske oblasti do občank in občanov. Občina mora biti odprta za ljudi, za njihove pobude in potrebe. Prav tako bi uvedla odprto stalno in jasno komunikacijo s Krajevnimi skupnostmi, ki so pomemben sogovornik občine, a žal doslej preslišane.

Prav tako bi takoj vzpostavila odprt dialog z mladimi, kateri so mi zaupali, da se že 6 let trudijo priti do oblastnikov v Domžalah. Želijo si, da bi imeli svoj prostor, kjer bi se lahko družili, ustvarjali. Naj izpostavim, da je moj cilj uporabiti že razpoložljivo kapaciteto v centru Domžal, kjer je bila tovarna Univerzale. Nemudoma bi sprožila pogovore s trenutno lastnico objekta NLB, ki je že pred časom kupila ta objekt za sprejemljivo ceno, ki bi lahko bila takrat dostopna tudi za Občino Domžale, vendar te priložnosti žal ni izkoristila. Z nakupom tega ali katerega drugega primernega objekta, s prenovo in prilagoditvijo objekta, bi mladim zagotovila Hišo za mlade, v kateri bi jim omogočila druženje, zabavo in prostor za ustvarjanje. Notri bi potekale različne dejavnosti, organizirali bi se koncerti, prostori za druženje in recimo prostori za vadbo različnih glasbenih skupin. Mladi bi torej tudi skrbeli za prostore, prav tako bi jim kot županja namenila bistveno več sredstev za njihovo ustvarjanje, kot so jih deležni sedaj.
Prioriteta je poleg Hiše za mlade tudi izgradnja Doma starejših občanov v Mali Loki pri Dragomlju, kjer se nahaja samostan. Gre za čudoviti okoliš, kjer so delno kapacitete za izvajanje bivanja starejših že zagotovljene, ostalo bi država zagotovila s prenovo in namenitvijo že pridobljenih evropskih sredstev oz. sredstvi iz državnega proračuna. Treba je pojasniti, da je v pristojnosti občine nakup zemljišča, izgradnja oziroma obnova doma pa je v pristojnosti države. S tem problemom sem tudi pobliže seznanjena, ker sem članica sveta zavoda Doma upokojencev Domžale, imenovana s strani Vlade RS. Do novega doma bi kot županja z redno linijo električnega prevoznega sredstva zagotovila obiskovalcem prevoz do stanovalcev. Vzpostavila bi stik in sodelovanje s Kinološko zvezo Domžale, ki bi starejšim zagotavljala mesečni obisk starostnikov s socializiranimi psi, kot del terapije. V domu bi organizirali tudi dnevno varstvo in oddelek za obolele z demenco.

To sta dva bistvena projekta, ki bi se jih lotila najprej, nadaljevala bi s pregledom kapacitet po šolah in takojšnje reševanje prostorskih stisk (OŠ Preserje pri Radomljah, OŠ Roje in OŠ Dob) z dograditvijo novih učilnic in ostalih potrebnih kapacitet. Nato sledi zdravstvo, uravnoteženje cen komunalnih storitev, zagotavljanje kakovostne pitne vode, spodbujanje podjetništva in gospodarstva, pridobivanje novih finančnih sredstev in mnogi drugi pomembni projekti. Moji cilj so obsežni, za najmanj dva mandata. Z ekipo bomo vse zapisali v Strategiji razvoja Občine Domžale za določeno obdobje, kjer bomo zapisali prioritete in cilje, ki jih bomo zasledovali in uresničevali s pomočjo konkretnega akcijskega načrta. Moram poudariti, da me spodbuja visoko usposobljena ekipa, z izkušnjami različnih področij in sama sem vedno pripravljena prisluhniti strokovni javnosti in vzpostaviti dialog tudi s širšo lokalno skupnostjo, saj verjamem, da več glav več ve in tako najde najboljše rešitve. Naš program bomo podrobneje predstavili na dogodkih, ki jih bomo organizirali, prav tako na naši Facebook strani Gibanje Svoboda Domžale, zato vabim vse, da si ga preberejo in da nas spremljajo.

Realno gledano, katere projekte imate še v načrtu realizirati v prvem mandatu, če ga dobite?
Poleg že omenjenih seveda ne smemo pozabiti na izgradnjo prizidka Zdravstvenega doma Domžale in ureditev celostne zasnove mestnega jedra, z izgradnjo parkirne hiše in pokrite tržnice, zaposlitev dodatnega kadra in pridobitev koncesije za opravljanje storitev ortodontije v okviru javnega zdravstva ter seveda analiza potreb po ostalih kadrih. Na področju stanovanjske problematike se zgledujem po vzoru drugih občin, ki so ustrezno poskrbeli, da mladi lahko pridejo do dolgoročne rešitve prvega stanovanjskega problema. Vsekakor veliko težo dajem ustreznemu dialogu med občino in podjetniki, gospodarstvom, saj je nujno potrebno vzpostaviti vzpodbudno okolje za podjetnike v naši občini in skrbno načrtovati razvoj poslovnih con ter posledično novih delovnih mest z dodano vrednostjo. To bomo dosegli tudi z vzpostavitvijo podjetniškega inkubatorja, ki se je v številnih mestih izkazal kot pomembna pridobitev. Nisem pa pozabila niti na prostočasne dejavnosti, zato je nujna izgradnja pokritega bazena, Domžale si ga preprosto zaslužijo in tudi lahko privoščijo. Nisem pa pozabili niti na reševanje nastale situacije glede Zaboršta, saj se nam takšne zgodbe ne smejo nikoli več ponoviti. Da bo temu res tako, pa je zelo pomemben ustrezen dialog s Krajevnimi skupnostmi, ki morajo postati stalen sogovornik občinski upravi.

Omenila ste pridobivanje novih finančnih sredstev, kako?
V občinski upravi občine Domžale je organiziran Oddelek za črpanje evropskih sredstev, ki neučinkovito deluje, ker ne črpa EU sredstev, ki so občinam na razpolago za realizacijo projektov. Kot zgled lahko navedem recimo sosednjo Občino Kamnik, ki uspešno črpa EU sredstva. Žal nas ostali prehitevajo po desni. V Domžalah imamo možnost črpati EU sredstva za veliko projektov, ki jih nameravam kot županja realizirati. Od izgradnje zdravstvenega doma do sredstev za obnovo ali izgradnjo Hiše za mlade, sredstev za izgradnjo stanovanj, izgradnjo novih učilnic v šolah Preserje, Roje in Dob, do črpanja sredstev za ostale projekte, ki jih imam v programu. Črpanje EU sredstev bo moja prioriteta.

Kje bodo Domžale čez 5 let, če dobite mandat županje?
Pod mojim vodstvom bodo Domžale postale center osrednjeslovenske regije, kar je izjemnega pomena za vse ljudi, za občane pomeni razvoj in lažje pridobivanje sredstev za skupno dobro, za podjetnike predstavlja veliko priložnosti za poslovni razvoj. Imamo izredno strateško priložnost, ki jo bomo zagotovo izkoristili! To priložnost bomo izkoristili za dobrobit občank in občanov, za razvoj kraja, za razvoj turizma in podjetništva. Čas je, da se s transparentnim, poštenim in jasnim delovanjem občine spet povzpnemo med najbolje poznane, prijazne in razvite občine v Sloveniji!

bb

 

Oglasno sporočilo

ODDAJ KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here