Lokalne volitve 2022: Pravila oglaševanja in izrabe prostora v medijih Domžalsko – kamniške NOV!CE

0
695

Uredništvo Domžalsko – kamniškh NOV!C, skladno s 6. členom Zakona o volilni in referendumski kampanji, objavlja pravila za izrabo prostora v medijih Domžalsko – kamniške NOV!CE v času lokalnih in županskih volitev, ki bodo potekale 20. novembra 2022, ter drugi krog volitev županov, če bo to potrebno, v nedeljo, 4. decembra 2022.

Uredništvo bo volilno kampanjo spremljalo v skladu s profesionalnimi novinarskimi standardi, novinarsko etiko in z uredniškim kodeksom, na neodvisen ter nepristranski način. To se nanaša tako na vsebinski vidik kot tudi na način in obseg spremljanja kampanje ter drugih z volitvami povezanih novic.

O objavah vsebin se bo uredništvo odločalo samostojno in v skladu z uredniško politiko. Med merili za pojavljanje političnih akterjev v mediju uredništvo priznava interes uporabnikov oziroma bralcev ter podatke javnomnenjskih raziskav. To velja tako za frekvenco (pogostost) objav kot tudi obseg posamezne objave in umestitev objave znotraj medija.

Uredništvo Domžalsko-kamniških NOV!C nobeni politični stranki, gibanju, posamezniku ali društvu ne bo omogočilo brezplačne predstavitve ali objave promocijskih vsebin. Uredništvo bo morebitne zahtevke za popravek oziroma prikaz nasprotnih dejstev obravnavalo skladno z določili zakona o medijih. Pri tem zainteresirano javnost izrecno opozarja, da bo objava popravka zavrnjena vsem, ki bi ta institut poskušali zlorabiti za politično kampanjo, v nasprotju z določili zakona o medijih.

Medijski založnik ZAVOD INFOBIRO, vsem zainteresiranim pravnim in fizičnim osebam omogoča objave oglasov v vseh izdajah Domžalsko-kamniških NOV!C pod enakopravnimi pogoji, ob jasni označitvi oglasa, v skladu s cenikom in ob navedbi naročnika oglasa. Oglasne površine bodo na jasen in nedvoumen način ločene od uredniških vsebin.

Za izvedbo oglaševanja je odgovoren urednik Domžalsko-kamniških NOV!C, Ljubljanska cesta 80, Domžale. Za točnost in resničnost navedb v oglasu odgovarja naročnik oglasa.

Kontaktni podatki oglasnega trženja novice@domzalske-novice.si in tel. 041 285 103

Domžale, 20. oktober 2022

Odgovorni urednik vseh edicij Domžalsko-kamniških NOV!C
Bojan Bešter

Oglasno sporočilo