Lokalne volitve v Občini Mengeš

0
390

V nedeljo, 20. novembra 2022, so tudi v Občini Mengeš potekale lokalne volitve za svetnice in svetnike Občinskega sveta Občine Mengeš ter prvi krog volitev za župana Občine Mengeš. V nedeljo je bilo izvoljenih 16 svetnic in svetnikov iz treh list in treh strank, v drugi krog volitev za župana sta se uvrstila Bogo Ropotar in Franc Hribar. Drugi krog je potekal v nedeljo, 4. decembra 2022. Za župana Občine Mengeš je bil izvoljen Bogo Ropotar. Ustanovna seja bo potekala v četrtek, 22. decembra 2022, v Poročni dvorani Občine Mengeš.

Župan Občine Mengeš v mandatnem obdobju 2022 – 2026 je Bogo Ropotar

V prvem krogu volitev za župana Občine Mengeš, ki so bile v nedeljo, 20. novembra 2022, so kandidirali Bogo Ropotar, Franc Hribar, Sandi Jaklič, Aleš Janežič in Tomaž Štebe. V prvem krogu je največ glasov, 1.426 prejel Bogo Ropotar, v drugi krog se je z 694 glasovi uvrstil še Franc Hribar, tretje mesto so volivci z 598 glasovi namenili Sandiju Jakliču, četrto Alešu Janežiču in peto Tomažu Štebetu.

V drugem krogu, ki je bil v nedeljo, 4. decembra 2022, je zmagal Bogo Ropotar z 1.541 glasovi oziroma 63,21 odstotno podporo vseh volivcev.

V prvem krogu volitev za župana se je volitev udeležilo 50,21 odstotka volivcev, kar je skoraj 5 odstotkov več kot leta 2018. Tudi udeležba v drugem krogu je bila nad slovenskim povprečjem, saj se je volitev udeležilo 38,47 odstotkov volivcev.

Bogo Ropotar je ob izvolitvi zapisal: »Hvala občanke in občani! To je vaša zmaga. Sedaj se delo lahko začne! Povezani gremo naprej – povezani dosegamo cilje!«

Franc Hribar pa je zapisal: »Spoštovane občanke in spoštovani občani, sporočam, da spoštujem voljo volivk in volivcev. Vsem, ki ste glasovali zame se iskreno zahvaljujem za zaupanje in obljubljam, da si bomo prizadevali za uresničitev ciljev zapisanih v našem programu

Izvoljene svetnice in svetniki Občinskega sveta Občine Mengeš

Občinski svet je najvišji organ odločanja v Občini Mengeš ter šteje 16 svetnikov in svetnic, ki se volijo za štiri leta. Volitve za svetnice in svetnike Občinskega sveta Občine Mengeš so potekale v nedeljo, 20. novembra 2022. Občanke in občani smo lahko glasovali za svetnice in svetnike treh list in treh strank. Izvoljenih je bilo vseh 16 svetnic in svetnikov, od tega kar 5 novih.

Za svetnice in svetnike so bili na listi Boga Ropotarja – Listi povezovanja izvoljeni Bogo Ropotar, Tina Štrukelj, Robert Ručigaj, Mojca Likar, Jure Šinkovec, Tina Jamšek in Tim Janežič. Po potrditvi mandata Boga Ropotarja za župana ga bo v občinskem svetu predvidoma zamenjala Urška Mehle. Lista Boga Ropotarja – Listi povezovanja je prejela 38,29 odstotkov podpore volivk in volivcev oziroma 1.215 glasov in s tem dobila 7 mandatov v občinskem svetu občine.

Na Listi Sandija Jakliča so bili izvoljeni trije svetniki, Sandi Jaklič, Špela Rojnik in Boštjan Pivec. Lista je prejela 16,48 odstotkov podpore volivk in volivcev oziroma 523 glasov.

Slovenska ljudska stranka je prejela 14,69 odstotka podpore volivk in volivcev oziroma 466 glasov in s tem dobila 2 mandata. Svetnika sta Franc Hribar in Milica Tomšič.

Skupaj za mengeško občino – skupaj zmoremo več je na volitvah prejela 11 odstotkov podpore volivk in volivcev oziroma 349 glasov in s tem 2 mandata. Za svetnika sta bila izvoljena Aleš Janežič in Mery Kegl.

Slovenska demokratska stranka je z 217 glasovi prejela 6,84 odstotno podporo volivk in volivcev in s tem dobila 1 mandat. Za svetnika je bil izvoljen Milan Kralj.

Nova Slovenija – krščanski demokrati so z 190 glasovi prejeli 5,99 odstotno podporo volivk in volivcev in s tem 1 mandat. Za svetnika je bil izvoljen Rok Burja.

Mandat župani ter svetnicam in svetnikom Občinskega sveta bo potrjen na ustanovni seji, ko bodo imenovani tudi članice in člani dveh stalnih komisiji, Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja in Statutarno-pravne komisije, ter treh stalnih delovnih telesih občinskega sveta, Odbora za družbene in društvene dejavnosti, Odbora za okolje in prostor in Odbora za gospodarstvo, finance in proračun. Predvideva se, da bo po sestavi koalicije župan občinskemu svetu predlagal v potrditev tudi mandat podžupana oziroma podžupanje.

Občina Mengeš

Oglasno sporočilo