Občina Kamnik uspešna s kandidaturo na projektu, naravnanem na trajnostnih oblikah urbane mobilnosti

0
386

Občina Kamnik je uspela s kandidaturo za nepovratna sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru programa Interreg Srednja Evropa, in sicer s projektom PopUpUrbanSpaces – Lažji prehod k aktivnim oblikam mobilnosti s spreminjanjem odnosa in potovalnega vedenja prebivalcev z uporabo rešitev zelenega taktičnega urbanizma in ustvarjanjem prostora.

Občina Kamnik v projektu nastopa v vlogi vodilnega partnerja, kar pomeni, da bo koordinirala celotno projektno partnerstvo in skrbela za uspešno izvedbo celotnega projekta. Projektno partnerstvo poleg Občine Kamnik obsega naslednje institucije oiroma mesta:

  • Razvojna agencija Sever – DAN (Hrvaška), Inštitut za urbani in regionalni razvoj (Poljska),
  • Prvo madžarsko združenje za odgovorne inovacije (Madžarska),
  • Inštitut za politike prostora (Slovenija),
  • Občina Ferrara (Italija),
  • Regionalna razvojna agencija Rzeszow (Poljska),
  • Univerza v Kremsu (Avstrija),
  • Mesto Bamberg (Nemčija) in
  • Občina Nyiregyhaza (Madžarska).

Projekt se začne izvajati marca 2023 in bo trajal 36 mesecev. Skupni proračun projekta znaša 2.293.023,60 evra (od tega 1.934.418,88 evra evropskih sredstev). Projektni proračun Občine Kamnik znaša 389.630,00 evrov (od tega 311.704,00 evrov evropskih sredstev).

Glavni cilj projekta PopUpUrbanSpaces je omogočiti javnemu sektorju in povezanim subjektom v mestnih funkcionalnih urbanih območjih, da spodbudijo spremembe v potovalnem vedenju meščanov ter sprožijo premike k pametnim in trajnostnim oblikam urbane mobilnosti, z aktivnim vključevanjem meščanov v testiranje inovativnih zelenih pristopov z uporabo rešitev taktičnega urbanizma. Projekt bo pomagal rešiti probleme funkcionalnih urbanih območij, ki izhajajo iz avtomobilsko usmerjene mobilnosti. Avtomobili ljudem zasedajo redke javne prostore in pomembne urbane funkcije, hkrati pa ustvarjajo zastoje, prispevajo k visokim emisijam toplogrednih plinov in negativno vplivajo na okolje in zdravje prebivalcev.

Da bi dosegli spremembo vedenja v smeri trajnostnih oblik urbane mobilnosti, morajo ljudje razumeti njene posledice in biti pripravljeni opustiti svoje avtomobile v korist javnega prevoza in drugih trajnostnih načinov mobilnosti. Vendar pa lokalne oblasti v majhnih in srednje velikih mestih v Centralni Evropi nimajo inovativnih rešitev  in orodij za ozaveščanje odločevalcev, prebivalcev in vplivanje na potovalno vedenje. Pristop v okviru projekta PopUpUrbanSpaces bo temeljil na konceptu »Pokaži in povej«:

  1. a) projekt bo omogočal mestom, da uporabijo inovativne metode, ki temeljijo na taktičnem urbanizmu ter praksah ustvarjanja prostora, da državljanom (in odločevalcem) prek intervencij-pilotnih rešitev POKAŽEJO, kako bi bilo, če bi imeli ulice, javne prostore, kjer ne bi prevladovali avtomobili.
  2. b) projekt bo razvijal inovativna orodja/metode za digitalno kampanjo, da bi ljudem POVEDALI (razložili) tveganja mestne mobilnosti, usmerjene v avtomobile.

Da bi dosegel svoje cilje, projekt načrtuje uporabo obstoječega znanja za oblikovanje strategije za krepitev zmogljivosti  in usposabljanje partnerjev za taktični urbanizem/digitalne kampanje. Z uporabo tega znanja bodo partnerji oblikovali načrte za demonstracijske (pilotne) akcije, jih izvedli in ocenili. Nato bo z uporabo izkušenj iz pilotnih akcij partnerstvo razvilo rešitve, prilagojene ciljni skupini. Za dolgoročno dosego rezultatov projekta pilotna mesta načrtujejo tudi razvoj akcijskih načrtov za ukrepanje v prihodnosti. Obravnavanje izzivov trajnostne mobilnosti na nadnacionalni ravni bo olajšalo izmenjavo znanja in izkušenj med partnerji za razvoj skupnih rešitev in zagotovilo projektnim rezultatom  mednarodno prepoznavnost.

Občina Kamnik

Oglasno sporočilo