Poligon varne vožnje v Jaršah v celoti ograjen

0
489

V letu 2017 je Občina Domžale za začetno usposabljanje kandidatov za vozniški izpit pristopila h gradnji poligona varne vožnje. Kot najbolj ustrezna lokacija je bilo izbrano zemljišče v občinski lasti v Jaršah. Po spremembi Občinskega podrobnega prostorskega načrta in pridobitvi ustrezne dokumentacije, je bila površina v decembru 2017 asfaltirana. Naslednje leto je bila urejena pisarna s sanitarijami ter pripadajoča okolica. V letu 2023 pa je občina pristopila še k ureditvi zaščitne ograje, ki zagotavlja tako nemoten dostop kot varnost za uporabnike poligona varne vožnje ter za mimoidoče. Mag. Renata Kosec, županja Občine Domžale, je pojasnila: »Pravilnik o usposabljanju kandidatov za voznike motornih vozil, ki je bil osnova za vzpostavitev poligona varne vožnje, predvideva, da je vadbena površina, na kateri šola izvaja tehnike varne vožnje, dostopna na način, da potek usposabljanja ni oviran in da je varna za uporabnike.« Dodala je, da so pri postavitvi zaščitne ograje razmišljali tudi o varnosti mimoidočih, zato so poligon varne vožnje v celoti ogradili, poseben sistem za upravljanje dvokrilnih vrat pa omogoča dostop le zainteresiranim avtošolam: »Predvsem smo želeli, da se na površini poligona ne gibajo oziroma zadržujejo pešci ali kolesarji, saj bi bila lahko ogrožena njihova varnost.«

V celoti ograjen poligon varne vožnje je pomembna pridobitev v Občini Domžale. Namenjen je predvsem usposabljanju kandidatov za vozniški izpit, ki jih je na podlagi ocen v Občini Domžale in njeni okolici več kot 1.400 na leto. Povod za izgradnjo poligona varne vožnje je spremenjena zakonodaja, povod za postavitve ograje okoli poligona pa dostopnost in varnost uporabnikov.

Poligon za varno vožnjo je bil leta 2017 zgrajen na približno 3.100 m2, asfaltiran, komunalno opremljen, s talnimi oznakami pa je namenjen predvsem izvajanju začetniških vaj, po potrebi pa se ga lahko osvetli z lučmi šestih drogov javne razsvetljave. Leto kasneje so bila urejena še parkirišča ter sprejemna pisarna s sanitarijami.

V letu 2023 je Občina Domžale po sprejemu Rebalansa proračuna za leto 2023 pristopila h gradnji zaščitne ograje, ki bi uredila tako neoviran dostop do poligona kot varnost za uporabnike poligona. Okoli celotnega poligona varne vožnje je bila postavljena zaščitna ograja iz žice debeline 5 milimetrov, ki je sestavljena iz panelov dolžine 2,5 metra in višine 2 metra. Namesto rampe, ki naj bi urejala dostop do poligona, so bila postavljena dvokrilna vrata, ki so prav tako sestavljena iz enake propustne mreže. Njihovo odpiranje in zapiranje pa je urejeno prek posebnega sistema, ki omogoča upravljanje z mobilnim telefonom. Celotna investicija je bila izvedena v letu 2023, vrednost investicije je bila 33.000 evrov.

Mag. Renata Kosec je pojasnila: »Poligon za varno vožnjo je namenjen voznikom začetnikom, zato smo za njihovo varnost v dogovoru z izvajalci programov, zainteresiranimi avtošolami, poligon v celoti ogradil in uredili neoviran dostop.« Pri gradnji ograje pa je bila skrb za varnost usmerjena tudi na mimoidoče, saj je zaradi bližine Zelene osi Kamniška Bistrica na območju kar nekaj sprehajalcev, tekačev in kolesarjev.

Občina Domžale
Foto: Jure Gubanc

Oglasno sporočilo

ODDAJ KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here