Je Komisija za preprečevanje korupcije le sama sebi namen?

0
573

Eni prvih srečanj ob nastopu funkcije naše županje je bil obisk KPK kot želja po popolni transparentnosti in ničelni toleranci do korupcije. Na prvi pogled smo se razveselili takega odločnega stališča, na drugi pogled pa…

Ko smo želeli preveriti plače javnih uslužbencev naše občine, smo kljub trditvam Komisije in informacijske  pooblaščenke, da sta dostop in transparentnost zagotovljena, naleteli na kup ovir, ki normalno računalniško pismenemu državljanu onemogočajo tako informacijo. Aplikacija je posodobljena, vendar na škodo občanov, saj je čedalje teže priti do podatkov, prejeta grafika KPK pa prikazuje nepopolne podatke. Tako je na primer na strani ERAR, kjer je postavka PLAČNIKI (torej prejemnik plače Občina Domžale), ne služi nobenemu namenu, ker so podane le kode in znesek brez časovnega obdobja. Po domače bi rekli, da je poskrbljeno za videz, za vtis transparentnosti, dejansko pa so vsi konkretni podatki mojstrsko zamegljeni.     
_____________________________________________________________________

Na Komisijo za preprečevanje korupcije smo naslovili naslednje vprašanje:

Vprašanje:
Na vaši spletni strani (ERAR), kjer se med drugim prikazujejo plačila občine Domžale, ni več možno videti postavke “plače zaposlenih”. Ali se je ta sprememba zgodila po kakšni zakonski posodobitvi spletne strani ali domžalska občinska uprava nič več ne pošilja podatkov?

Odgovor:
Na Komisiji skrbimo za transparenten prikaz transakcij na podlagi prejetih podatkov s strani Uprave RS za javna plačila (UJP). Podatkov torej ne ustvarjamo sami, pač pa jih samo prikazujemo. Postavko plača je možno videti v rubriki največjih porabnikov na vstopni strani Erarja – v brskalnik lahko vtipkate Občino Domžale in tako pridobite podatke. Zaradi lanskoletne spremembe glavnega identifikatorja za prikaz podatkov z davčne na matično številko pravnega subjekta pa prihaja občasno do določenih neskladij pri prikazovanju podatkov, kar pa bomo tudi naslovili v načrtovani prenovi Erarja, ki jo sicer nameravamo celovito zaključiti v letu 2024. V primeru, da vam trenuten prikaz plač na strani Erar ne zadostuje, vam svetujemo, da se za odgovor obrnete tudi na UJP ali pa na njihovo aplikacijo TZIJZ, kjer so javno in brezplačno dostopni podatki o transakcijah v breme zavezancev po zakonu, ki ureja dostop do informacij javnega značaja (https://www.gov.si/zbirke/storitve/spletna-aplikacija-tzijz-podatki-o-placilnih-transakcijah-po-zdijz/). Podatke o plačah javnega sektorja morda lahko pridobite tudi iz javno dostopnega Portala plač: http://www.pportal.gov.si/.

************************************************************************

Vprašanje:
Na spletni stran ERAR so odstranjeni podatki o plačah v občinski upravi, prav tako tudi postavka Druga plačila. Prosim za pojasnilo našim bralcem, kaj je temu botrovalo. Pričakovali bi več transparentnosti, ne pa nasprotno. Hranimo stare zajeme ekrana in vam jih po potrebi lahko priložimo.

Odgovor:
Glede prikaza plač pojasnjujemo, da smo po lanskih usmeritvah Informacijske pooblaščenke filtracijo transakcij ponastavili kot oznako »SALA«, saj gre pri prikazu osebnega dohodka za osebni podatek. Ta podatek pa je specifičen še posebej v primerih, ko imajo posamezniki odprt s.p., isti transakcijski račun pa uporabljajo tako za poslovni kot osebni namen in na ta račun prejemajo vsa plačila (torej poleg plače tudi druge prihodke, ki so lahko osebni ali pa tudi javni podatek).
Glede postavke Druga plačila pa pojasnjujemo, da postavka ni umaknjena, vendar smo ob zamenjavi glavnega identifikatorja iz davčne v matično številko te transakcije ustrezno šifrirali po subjektih.

_______________________________________________________________________

Vprašanje za Informacijsko pooblaščenko:
Na spletnem naslovu Komisije za preprečevanje korupcije ERAR nekaterih podatkov enostavno ni več. Vsa leta smo lahko spremljali, koliko sredstev je bilo namenjenih za plače zaposlenim v občinski upravi v skupnem znesku, brez osebnih podatkov.
V spodnjem odgovoru so nas glede tega usmerili na vaš naslov. Prosimo, za občane razumljiv, komentar.

V zvezi z vašimi vprašanji pojasnjujemo, da Informacijski pooblaščenec (IP) nikoli ni prepovedal Komisiji za preprečevanje korupcije (KPK) objave skupnega zneska vseh plač zaposlenih v občinski upravi, saj gre za prosto dostopne informacije javnega značaja. V skladu z 38. členom Zakona o sistemu plač v javnem sektorju so namreč javnosti dostopni podatki o delovnem mestu, nazivu ali funkciji, o osnovnih plačah, o dodatkih ter delu plače za delovno uspešnost, razen dodatka za delovno dobo.
Kot je razbrati iz priložene priponke in odgovora, pa ima KPK glede na oblike podatkov, ki jih prejme s strani AJPES, težave pri razlikovanju med naravo različnih izplačil na transakcijske račune samostojnih podjetnikov. Kolikor nam je znano, namreč lahko samostojni podjetniki za poslovno dejavnost in osebne potrebe uporabljajo isti transakcijski račun. V teh primerih je težavno ali včasih nemogoče razlikovanje med izplačili, ki jih prejmejo nosilci poslovnih subjektov kot fizične osebe (npr. otroški dodatek) in izplačili, ki jih samostojni podjetniki prejmejo v zvezi z opravljanjem dejavnosti (npr. plačilo za storitev). Sklepamo, da iz tega razloga določenih podatkov KPK ne objavlja, saj ne more zagotoviti, da objavlja zgolj javne podatke, za katere ima pravno podlago (iz nakazil namreč ni vedno razvidno ali gre za prejemek poslovnega subjekta ali za prejemek fizične osebe). IP v tem delu nima pristojnosti, da bi te težave rešil, saj gre, kolikor smo seznanjeni, za izmenjavo podatkov med AJPES in KPK.
IP pa ni seznanjen, kako naj bi bilo to povezano z ‘ne-objavo’ podatkov o izplačilih plač s strani občinske uprave. Zato vam konkretnejšega odgovora ne moremo podati in predlagamo, da KPK zaprosite za pojasnilo, ki bo javnosti razumljivo.

Mojca Prelesnik,
Informacijska pooblaščenka

_______________________________________________________________________

Vprašanje:
V uredništvu se z odgovori ne strinjamo, ker očitno Komisija za preprečevanje korupcije zmanjšuje javno dostopnost do podatkov.

V postavki PLAČE je bil še do nedavnega prikazan skupni mesečni izdatek za zaposlene v občinski upravi. Objavljeni torej niso bili osebni podatki, kar pa iz spodnjega zapisa Informacijske pooblaščenke tudi ne bi bilo sporno.

Odgovor:
Na večino vaših vprašanj smo vam odgovorili že po telefonu. Dodatno pa vam pošiljamo še naslednje informacije:
– Seštevke plač lahko v aplikaciji Erar za posamezen subjekt preverite s klikom na izbiro PLAČE v zadnji tabeli na vstopni strani aplikacije z naslovom Največji prejemniki. Po nekajsekundnem intervalu, ko se podatki naložijo, lahko v iskalnem okencu na desni strani vpišete izbrani subjekt. V drugem stolpcu najdete šifro PU (npr. za Občino Domžale je to 75221).
– Na Portalu plač (http://www.pportal.gov.si/) lahko to šifro vtipkate v iskalno okence pod drugim spustnim zavihkom z naslovom Tipi izplačil na nivoju DM. Izbrane podatke lahko npr. nadalje filtrirate po mesecih. Prilagamo posnetek zaslona, kako so prikazane plače za Občino Domžale za mesec maj 2023.
– Kot tudi že rečeno po telefonu, pa se lahko za popoln prikaz podatkov, ki jih potrebujete, obrnete tudi na Urad javnih plačil ali neposredno na Občino Domžale.
Razumemo, da so morda določeni podatki v Erarju danes drugače prikazani kot pred časom in to vpliva na vašo uporabniško izkušnjo. Zato dodajamo, kot vam je po telefonu pojasnila že sodelavka in kot je zapisano tudi na vstopni strani aplikacije Erar, da aplikacijo sproti posodabljamo, kar lahko vpliva na spremenjen prikaz podatkov. Ena takih sprememb je bila, da je zdaj glavni identifikator za priklic vseh podatkov matična in ne več davčna številka subjekta. Na Komisiji sicer vseskozi skrbimo, da uporabniki aplikacije kljub morebitnim spremembam v funkcionalnosti želene podatke pridobite, saj je transparentnost eno od naših vodil, zato smo vam vedno na voljo za pomoč pri iskanju.


Lanski prikaz na spletni strani Komisije za preprečevanje korupcije ERAR

Oglasno sporočilo