Poslikan lesen strop iz cerkve sv. Petra na Svetem Primožu pri Kamniku

0
201

Predstavitev konservatorsko- restavratorskih posegov

Znamenito romarsko središče Sveti Primož nad Kamnikom, izpričano že od 13. stoletja naprej, sestavljajo cerkev sv. Primoža in Felicijana, cerkev sv. Petra, zvonik sv. Primoža in Felicijana, mežnarija z gospodarskim poslopjem in Marijina kapelica. Območje je bilo kot skupina stavb z Odločbo o zavarovanju poslopij pri sv. Primožu zavarovano kot spomeniška celota že leta 1958. Vzroki za nastanek cerkve sv. Petra, ki stoji višje na platoju, nad znamenito cerkvijo sv. Primoža in Felicijana do danes še niso znani. Arhitekturna zasnova cerkve je enostavna in značilna za čas zadnje četrtine 15. stoletja.

Leseni poslikani stropi predstavljajo pomemben del naše likovne dediščine. V srednjeveški cerkvi, kot sežetku kozmične geografije, je lesen strop, poleg varovalne vloge, predstavljal predvsem simbol večnosti. Ta se je udejanjala preko poslikav, ki so govorile o nebesni morfologiji v naravnem in krščanskem redu. Strop iz cerkve sv. Petra odlikuje pretanjena risba šablon, motivna raznolikost, ki posega v zakladnico prapodob, in tehnična doslednost. Na podlagi raziskav je bilo ugotovljeno, da se v Kamniku nahaja najstarejši še ohranjen in zdaj na novo datiran poslikan lesen strop v Sloveniji.

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota v Kranju je v sodelovanju z Občino Kamnik in Javnim zavodom za kulturo Kamnik pripravil razstavo, s katero smo želeli predstaviti pomen varstva poslikanega lesenega stropa in obseg posegov, ki so bili izvedeni za njegovo varstvo in zaščito.

Odprtje razstave bo v petek, 21. junija 2024, ob 12. uri, v samostanu Mekinje.

Besedilo: mag. Maja Avguštin, vodja projekta razstave, pristojna konservatorska svetovalka, ZVKDS, OE Kranj

Oglasno sporočilo

ODDAJ KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here