T e D n i (K) Občine Kamnik (8.7.2024)

2
312

Vas zanima, kaj se je dogajalo na Občini v preteklem tednu? Odpiramo vam vrata Glavnega trga 24. Dobrodošli!

Sanacija po poplavah

Sanacijska obnova vodotokov in hudournikov po poplavah

Na območju Občine Kamnik poteka več delovišč sanacijskih obnov vodotokov in hudournikov. Direkcija Republike Slovenije za vode na podlagi izdelanega plana sanacije za izvedbo ureditev vodotokov po poplavah skupaj s podjetjem Hidrotehnik, d. o. o. ter podizvajalci  izvaja sanacijo po poplavah.

Z urejanjem in sanacijami vodotokov po poplavah se v prvi vrsti zagotavlja večja pretočnost, čiščenje naplavin in plavja ter zavarovanja poškodovanih brežin vodotokov.

Direkcija Republike Slovenije za vode je pripravila posebno aplikacijo, preko katere lahko spremljate delovišča koncesionarja v Občini Kamnik: https://poplave2023.evode.si/%23.

Sanacija transportnega vodovoda

Izvajalec del, Komunalno podjetje Kamnik, d. o. o. nadaljuje z izvedbo del za sanacijo transportnega vodovoda na relaciji Sp. Stranje – Fužine, v predvideni dolžini 2.100 metrov ter izvedbo premostitve vodovoda preko reke Kamniške Bistrice.

V sklopu izvedbe sanacijskih del je načrtovana tudi preplastitev cestišča državne ceste. Za razumevanje in strpnost v času trajanja del ter zapor se občankam in občanom zahvaljujemo.

Sanacija plazov

Po katastrofalnih poplavah v mesecu avgust 2023 smo takoj aktivno začeli z iskanjem strokovnjakov, kot so geologi, gradbeniki, statiki za izdelavo projektov sanacij plazov, ki ogrožajo hiše, ceste ali ostalo javno infrastrukturo. Vsi pozvani strokovnjaki se na naše prošnje odzivajo in pridejo na teren. Strokovnjaki po prvem ogledu podajo priporočila in usmeritve za izdelavo kakovostnega  popisa za izbiro projektanta za izdelavo projekta sanacije.  Projektanti po prejemu naročila takoj odidejo na teren ter na podlagi ugotovljenega stanja začnejo z izvedbo geoloških raziskav, ki so pogoj za izdelavo kakovostnih sanacijskih načrtov. Vsak projekt moramo pred izvedbo posredovati v potrditev na Državno tehnično pisarno. Po potrditvi je izpolnjen pogoj, da lahko izvedemo naročilo, in smo upravičeni do državnih sredstev z naslova sanacij.

V letošnjem letu imamo na Občini Kamnik v planu izvesti vsa evidenčna naročila za izdelavo projektov sanacij plazov in začeti z izvedbo nujnih sanacij.

Košišah je bil izveden prevzem del za sanacijo plazu nad dvema objektoma. Dela ob lepe vremenu potekajo s polno paro. V teku je izdelava ter vrtanje lukenj za pasivna sidra.

V Snoviku so groba dela odvoza in odstranitev plazine izvedena. Zaradi dodatnih izvirov na sami plazini sta bila na terenu geolog in projektant. Projektant pripravlja popise in usmeritve za nadaljevanje del.

Za sanacijo plazov v Lanišah ter Zagorici nad Kamnikom so podpisane pogodbe. Na Ministrstvo za naravne vire in prostor je bila posredovana vsa potrebna dokumentacija za sklenitev aneksa za črpanje dodatnih sredstev. Uvedba v delo in pričetek del bosta izvedena takoj, ko prejmemo aneks in sredstva za predmetni sanaciji. Upamo, da še v tem mesecu.

Tekoče se izvajajo tudi evidenčna naročila za strokovni nadzor nad izvedbo in koordinacijo varstva in zdravja pri delu na gradbišču.

V pregled in recenzijo je bilo posredovanih več projektov za katere čakamo recenzijsko poročilo in odobritev.

Glede na prejete recenzije s strani Državne tehnične pisarne projektanti izvajajo popravke in odgovore.

Za sanacijo plazov v Bistričici, Stahovici ter Potoku v Črni je bila na Državno tehnično pisarno posredovana dopolnjena projektna dokumentacija in podani odgovori na recenzijska vprašanja. Čakamo na potrditev recenzentov.

Za sanacijo plazu v Tunjicah smo prejeli pozitivno recenzijsko poročilo. S strani države čakamo na dodatna navodila glede črpanja dodatnih sredstev za izvedbo sanacij. Ko jih prejmemo, bomo takoj začeli s postopki.

V teku so izdelave projektov sanacije za plazove, ki so v različnih fazah izdelave v naseljih Laniše, Kamniška Bistrica, Stolnik,  Stahovica, Krivčevo, Košiše, Zgornje Stranje, Žale, Zakal, Snovik, Poreber, Žaga, Podgorje, Kršič, Briše, Županje Njive, Stari grad, Hrib pri Kamniku ter več lokalnih cestah.

Ogledi z geologi in predstavniki Občine Kamnik za izvedbo sanacij se tekoče izvajajo glede na prioritete, poslabšanja stanja na posameznem plazu in obvestila občanov.

Sproti se z lastniki zemljišč, kjer potekajo sanacije, dogovarjamo in sklepamo pogodbo o ureditvi medsebojnih razmerij.

Aktivirana je tudi ekipa Zavoda za gradbeništvo Slovenije, ki opravlja oglede, ugotavlja stanje po izvedenih sanacijah ter delih in podaja nova poročila in priporočila.

Na plazu Blate in plazovih ob hudourniku Blate in Bistričica so aktivirani različni strokovnjaki ( geologi, hidrologi, vodarji, …). Na območju plazu Blate so bile izvedene prve osnove geološke in geomehanske raziskave, ki bodo omogočale osnovo za pripravo projektne naloge za izbiro izvajalca geoloških in geomehanskih raziskav celotnega območja. Prav tako so strokovnjaki na območju plazov postavili različne sisteme za spremljanje stanje na plazu ter sonde za spremljanje temperature ter ostale parametre. S strani strokovnjakov je bila podana informacija, da so se razmere na samem plazu Blate umirile. Težavo predstavlja vodotok Bistričica, ki je spodkopal brežine, ki so postale nestabilne, zato se izvajajo pomiki ter manjši podori. V minulem tednu je bil na pobudo Občine Kamnik ter Krajevne skupnosti Kamniška Bistrica sklican sestanek z državnima sekretarjema, predstavniki Državne tehnične pisarne, predstavnikom Direkcije republike Slovenije za vode, projektantom in hidrologom. Ogledali smo si stanje na terenu, se dogovorili o aktivnostih in nalogah za naprej, da se projekt premakne iz mrtve točke in aktivno pristopi k sami sanaciji na samem plazu Blate, Korošaku ter hudourniku Bistričica in ukrepe izvede še pred obilnim dežjem, ki vsako leto prizadene to območje v poletnih in jesenskih mesecih. V Klemenčevem je nameščena nova naprava za monitoring in spremljanje stanja vodotoka Bistričica.

Skupaj si prizadevamo in želimo, da v najkrajšem možnem času pridobimo projekte sanacij plazov in odobritve s strani Državne tehnične pisarne, da bi zagotovitvi občankam in občanom, da bodo lahko varno živeli na svojih domovih.

V primeru poslabšanja stanja občanke in občane prosimo, da nas o tem obvestijo, da bomo takoj po prejemu obvestila tudi ukrepali.

Oddelek za družbene dejavnosti

Kamnik obiskala bolna Karolina z družino

V petek, 5. julija 2024, je Karolina Lavrič, 5-letna deklica z neozdravljivo boleznijo hitrega staranja, obiskala Kamnik skupaj z družino in starodobnim minibusom Volkswagen T2. Obisk našega mesta je bil del njene dobrodelne turneje po Sloveniji, kjer so jo med drugim pozdravili podžupanja Romana Učakar, gasilci PGD Kamnik in plesalci plesnega kluba Šin Šin.

Za Karolino poteka vseslovenska zbiralna akcija za razvoj genskega zdravila, ki ji edino lahko reši življenje. V društvu Viljem Julijan, je bilo v ta namen zbranih več kot 1.672.000 evrov. Do cilja (2 milijona evrov) tako Karolino loči še 328.000 evrov. Tokrat se je iz domačega Dola odpravila v Domžale, nato v Kamnik, od nas pa jo je pot vodila v Kranj.

Njen oče Borut Lavrič je med obiskom Kamnika dejal: »Hvala gasilcem PGD Kamnik za res čudovit sprejem z vodnimi topovi. Hvala vsem, ki ste nas danes pričakali. Karolina ima bolezen hitrega staranja in skupaj potujemo po Sloveniji. Za njeno bolezen trenutno ni zdravila, razvijajo ga v ZDA in na Portugalskem. Zato v Društvu Vilijem Julijan z vsem srcem podpiramo in vodimo dobrodelno akcijo, kjer zbiramo 2 milijona evrov za razvoj genske terapije, ki Karolini edina lahko reši življenje. Tukaj imamo dobrodelno stojnico, vabljeni vsi, ki bi želeli pomagati Karolini, danes je za to priložnost posebej z nami prišla tudi naša Karolina. Lepo vabljeni tudi na Karolinino limonado, obiščete in označite pa jo lahko tudi na družbenih omrežjih, kot je FB  Življenje za Karolino. Zahvalil bi se Občini Kamnik, gasilcem PGD Kamnik, plesnemu klubu Šin Šin, ki ste nam v Kamniku prišli nasproti. Najlepša hvala za posluh in podporo moji hčerki.«

S turnejo želijo zbrati preostala sredstva, nagovoriti tiste, ki Karoline morda še ne poznajo, deliti Karolinino zgodbo o upanju, pozvati k donaciji ali kakršnikoli pomoči in podpori. Sredstva lahko donirate preko SMS sporočila na 1919 (KAROLINA5 ali KAROLINA10).

Poletni odpiralni čas v Knjižnici Franceta Balantiča Kamnik

Uporabnike Knjižnice Franceta Balantiča Kamnik obveščamo, da bo knjižnica v času od 1. julija do 31. avgusta 2024 poslovala po poletnem urniku, in sicer:

Osrednja knjižnica
Ponedeljek: 13.00-19.00
Torek: 13.00-19.00
Sreda: 13.00-19.00
Četrtek: 9.00-15.00
Petek: 9.00-15.00
Sobota: zaprto

Krajevna knjižnica Komenda
Ponedeljek: 13.00-19.00
Torek: 13.00-19.00
Sreda: zaprto
Četrtek: zaprto
Petek: 9.00-15.00
Sobota: zaprto

Krajevna knjižnica Šmarca
Ponedeljek: 14:00-19:00
Torek: 14:00-19:00
Sreda: zaprto
Četrtek: 9:00-15:00
Petek: zaprto
Sobota: zaprto

Začasno zaprta knjižnica v Motniku

Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik obvešča, da bo Krajevna knjižnica Motnik od 17. 7. 2024 do nadaljnjega zaprta zaradi gradbenih del v prostorih šole.

Zadnjič bo odprta v sredo, 10. julija, zato vas vabimo, da si ta dan izposodite gradivo za čas zaprtja.

Oddelek za razvoj in investicije

Javno naročilo »Dobava zobozdravstvenega stola za ZD Kamnik«

 V ponedeljek, 1. julija 2024, smo na Portal javnih naročil objavili javno naročilo male vrednosti »Dobava zobozdravstvenega stola za ZD Kamnik«. Objava javnega naročila s pripadajočo razpisno dokumentacijo je dostopna na naslednji povezavi (Portal javnih naročil): https://www.enarocanje.si/#/pregled-objav/824164

Ponudniki so vabljeni k oddaji svojih ponudb preko portala e-JN do srede, 10. julija 2024, do 10.00 ure.

Možnost pridobitve subvencije za podjetja s področja turizma

MSP-ji s področja turizma lahko pridobite do 30.000 evrov subvencije!

Razvojni center Srca Slovenije je v okviru projekta ST3ER objavil javni razpis za mikro, mala in srednje velika podjetja s področja turizma, ki imajo registrirano dejavnost v eni od naslednjih občin –  Dol pri Ljubljani, Kamnik, Litija, Lukovica, Moravče in Šmartno pri Litiji.

Javni razpis za inovativne projekte v turizmu je namenjen spodbujanju zelenega in digitalnega prehoda v turizmu. Zakaj se pridružiti ST3ER? Izbrana MSP podjetja bodo prejela financiranje v višini 25.000 evrov za posamezne inovacijske projekte in 30.000 evrov za sodelovalne inovacijske projekte. Poleg finančne podpore, ki vključuje tudi 20% predplačila, bodo turistična podjetja deležna tudi strokovnega mentorstva ena na ena, udeležbe na številnih dogodkih in povezovanja z drugimi turističnimi podjetji ter strokovnjaki.

NE ZAMUDITE priložnosti za prijavo, razpis je odprt do 30. septembra 2024!

Informacije o razpisu, navodila in prijavni obrazec so dostopni na tej povezavi: https://www.st3er.eu/calls-for-projects/call1/

Občina Kamnik

Oglasno sporočilo

2 KOMENTARJEV

  1. Kamniška občina je po transparentnosti 6. v državi, domžalska pa daleč na 153. mestu.

ODDAJ KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here