Neznani znanci: Bojan Bešter: ‘Obstati deset let kot podjetnik – je uspeh’

0
2364

“Takrat, pred desetimi leti, smo s svojo dejavnostjo pravzaprav zapolnili praznino, ki se je pojavila v domžalskem prostoru,” se spominja Bojan Bešter, direktor podjetja CLIP Domžale in tehnični urednik Domžalsko-kamniških Novic, ki jih, spoštovani bralci, lahko vsakih štirinajst dni vzamete v roke. Pred desetimi leti je na domžalskem prostoru prenehal izhajati prvi neodvisen in nepolitičen lokalni časopis TO JE TO, ki so ga mnogi z veseljem prebirali, vendar zaradi ‘logike trga’ ni mogel obstati in je ugasnil kot drobna lučka. Z delom ekipe sedanjega časopisa se je Bojan Bešter leto dni kasneje bolj po naključju srečal in dogovorili so se, da obudijo v življenje nov lokalni časopis. Poimenovali so ga Domžalske novice. Sprva je bil to bolj skromen štirinajstdnevnik na slabšem papirju, vendar ga je takratna ekipa ustvarjala s toliko entuziazma in zagnanosti, da se je ‘prijel’ in obstal na tem prostoru. “Časopisna dejavnost je bila le ena od dejavnosti novoustanovljenega podjetja CLIP Domžale. Druga, obširnejša, je bila poslovno-informacijska dejavnost, v okviru te pa predvsem računalniški tečaji”, se spominja Bojan in nadaljuje: “Lahko zatrdim, da smo bili edina resna organizacija za računalniško izobraževanje na domžalsko-kamniškem področju. Našega izobraževalnega programa se je udeležilo v vseh teh letih blizu 7000 slušateljev”. Pritrditi je treba, da je to spoštljiva številka, še zlasti za tisto prvo računalniško opismenjevanje pred desetimi leti, ko velika večina odraslih zaposlenih ni znala uporabljati računalnika. Vedno bolj zahtevni delovni procesi so zahtevali dodatna znanja, ki so jih zaposleni lahko pridobili le na dopolnilnih izobraževalnih tečajih. Sedaj, deset let kasneje, so seveda potrebe drugačne. Večina ljudi obvlada vsaj osnovne računalniške operacije, se pa pojavljajo druge potrebe. Z razvojem elektronske pošte in interneta je njuno obvladanje postalo nuja, zato podjetje CLIP stalno organizira tudi te tečaje, poleg okolja Windows, programov Worda, Excela in Accessa. Skoraj ni večjega podjetja v Domžalah in okolici, katerega zaposleni se ne bi računalniško izobraževali v CLIP-u.
“Kakšni so načrti za naprej? “Bojan pravi, da jih je veliko, vendar jih je treba realizirati postopoma. Kažejo  se potrebe po specialnih tečajih računalništva, za posebne potrebe posameznega podjetja ali segmenta v gospodarstvu. Prav tako pomembna dejavnost bo tudi v prihodnje namizno založništvo in izdajanje knjig. CLIP se lahko doslej pohvali z izdajo treh znanstvenofantastičnih knjig in treh pesniških zbirk. Izdaja pa tudi nekaj lokalnih krajevnih časopisov, ki izhajajo občasno. Seveda pa se v razgovoru dotakneva tudi Domžalsko-kamniških Novic oziroma načrtov za prihodnost. “Idej imamo kar nekaj, le finančno je zadeve težko premakniti, saj smo neodvisen časopis. Ta neodvisnost je zelo lepa stvar, saj nam nihče ne more ukazovati, kaj smemo in kaj ne smemo povedati in koga moramo hvaliti ali kritizirati. Smo pa seveda močno odvisni od naših oglaševalcev in sponzorjev, ter seveda bralcev, ki kupijo naš časopis,” je zaključil Bojan. Načrti: enkrat v bližnji prihodnosti postati tedenski časopis, ki bo pokrival bodočo “Podjetno regijo”, to so občine Domžale, Kamnik, Mengeš, Moravče, Trzin, Komenda, Vodice in Lukovica, ter ostati zanimiv, pester in tudi polemičen časopis.

D.Šraj

Oglasno sporočilo

ODDAJ KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here