Vprašanje za direktorja Zavoda za šport in rekreacijo Domžale

0
3366

V lanskem intervjuju smo vas vprašali, zakaj so določene aktivnosti, recimo nogomet ali odbojka, za občane plačljive, druge, na primer plezanje, pa brezplačne?
Vaš odgovor je bil, de se boste zavzeli, da se na tem področju vzpostavi higiena, ker se zavedate, da zadeve niso v redu nastavljene.
Občane po letu dni vašega vodenja zavoda zanima, kako uspešni ste pri postavitvi pravičnega reda in kdo odloča, katere dejavnosti imajo privilegij pri ceni oz. so brezplačne.

ZŠRD upravlja veliko število športnih objektov: športna in otroška igrišča, tri športne parke, Športno dvorano Domžale, fitnese v naravi,…
Brezplačno uporabo občanom nudimo predvsem na odprtih igriščih, kjer se ne opravlja organizirana vadba ali se prostor ne uporablja za trenažni proces, ki ga vodi društvo iz naše občine. Ta igrišča so tako igrišča za mali nogomet v občini in v Športnem parku (dve igrišči za mali nogomet), športna igrišča za košarko v občini, otroška igrišča v občini, plezalna stena in spodnji del plezalne stene ( kot igralo, ki je določeno in označeno s prečno črto po navodilih izvajalca ), v kratkem bo na uporabo tudi nov kolesarski poligon, itn.
Mislim pa, da je to vprašanje namenjeno predvsem odgovoru, da vam razložim slednje:
ko se zbere skupina ljudi-rekreativcev, ki želijo igrišče uporabljati sami, je v ta namen ZŠRD omogočil najem tega igrišča, da lahko ta skupina rekreativcev potem neovirano, nemoteče in v naprej določenem terminu sama uporablja športni objekt za njihovo rekreacijo ( npr. malo nogometno igrišče z umetno travo v Športnem parku, Plezalna stena,… ).
V Domžalah in naši občini so cene vstopnin ali cene najemnin za občane in občanke zelo ugodne in bi v primeru, da Občina Domžale ne bi velik del sredstev prispevala za investicijsko in tekoče vzdrževanje, bile le te tržne in mnogo višje.
Cene po predlogu direktorja ZŠRD sprejme Svet zavoda, župan pa jih potrdi.

Uroš Križanič

Uros_Krizanic1___________________________________________________________________

Ker nismo dobili konkretnega odgovora, smo vprašanje bolj podrobno predstavili.

1. Nekaterim društvom ni potrebno plačevati uporabo športnih objektov. Kdo postavlja kriterij, v katero kategorijo katero društvo sodi? Predvsem to dejstvo zanima občane in člane društev, ki plačujejo uporabnino. Igrišče za mali nogomet in plezalna stena sta še najmanj problematični. Mogoče sta najbolj izpostavljeni, ker je eno na očeh ljudstva, drugo pa obdano z ograjo.

2. V primerjavi s čim so cene uporabe igrišč ugodne? Občina je skupnost prebivalcev, kot institucija pa postavljena za nudenje uradnih uslug občanom in ne pravna oseba oz. podjetje, ki se mora tako tržno obnašati. Ali bosta pot ob Kamniški Bistrici in sprehod skozi Češminov park ostala brezplačna? Vsi športni objekti so bili zgrajeni z davkoplačevalskim denarjem, zato je povsem logično, da se jih tudi vzdržuje s tega naslova.

3. Prosim za kopijo cenika najema športnih površin, katerega je predlagal direktor ZŠRD, Svet zavoda ga je sprejel in župan potrdil.

Ker se nekateri občani z vprašanji ne želijo direktno izpostavljati (bojijo se uradne politike), se bomo pri časopisu še naprej trudili, da pridobimo, njim želene, informacije.

Do zaključka redakcije nismo prejeli odgovora!

Urednik

 

Oglasno sporočilo