Dokončno poročilo Nadzornega odbora Občine Domžale o obnovi Kulturnega doma Franca Bernika Domžale

0
2627

Na fotografiji je Kulturni dom Franca Bernika Domžale pred obnovo.

Skladno z vašim vprašanjem, ki je izšlo v Domžalskih novicah št. 5 z dne 13.4.2017,vas obveščam, da smo na zadnji seji NO dne 12.4.2017 sprejeli sklep, da v vezi navedene investicije opravimo nadzorni pregled.
mag. Borut Kurmanšek

Vprašanje:
Kakšno je mnenje NO Občine Domžale, da se je lanska obnova Kulturnega doma Franca Bernika iz javno dostopnih podatkov dne 28.9.2015, iz predvidenih stroškov slikopleskarskih del 62.126,14 EUR, podražila na nekaj več kot 111.000 EUR? Na razpis Naročila male vrednosti Občine Domžale sta se prijavila dva ponudnika.
Dela pod skrbnim nadzorom Zavoda za kulturno dediščino Kranj je prevzelo podjetje GŠ Lesnina MG oprema, d. d., Ljubljana in ga zaupalo podizvajalcu Kuponko gradbeništvo. Stala so nekaj več kot 111.000 evrov.

Občane zanima, zakaj so sklenjeni aneksi vedno v škodo občanov.

______________________________________________________________________

Projekt obravnava prenovo / adaptacijo celotne fasade no Kulturnem Domu Franco Bernika v Domžalah. Med zadnjo prenovo fasade na Kulturnem domu Franca Bernika (predvidoma leta 1991, so skoraj v celoti na novo ometali objekt in zamenjali štukaturi. okrasje iz zidanih/ometanih delov z novim iz odlitega betona. Fasadni odlitki so lepljeni in vzidani v fasado, na stikih odlitkov in odlitkov z ometom se sedaj pojavljajo razpoke. Na nekaterih delih odlitkov se barva lušči od gladke podlage. Pod okenskimi policami so bile v preteklosti montirane luči, po njihovi zamenjavi/ odstranitvi so ostale izvrtine od pritrjevanja in električne napeljave. Balkon nad vhodnimi vrati s severne strani objekta so na novo obnovili (leta 2014), tako da ni predmet tega projekta.
Predmet projekta je sanacija vseh poškodovanih delov fasade (venci, okrasje,omet, oplesk, fabijon, fasadni podzidek, kamnite stopnice oz. zunanji del lesenih oken). Izvajalec moro obvezno pri izvedbi upoštevati kulturno varstvene pogoje št.: 35101-141/2013-3 z dne 18. 03. 2014, ki jih je izdal Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije Območna enota Kranj. ZVKDS OE Kranj bo nad prenovo fasade izvajal konservatorski nadzor, zato mora izvajalec o nameravanem pričetku del ZVKDS OE Kranj obvestiti vsaj en delovni teden pred pričetkom del.

V spodnjem linku si preberite celotno poročilo Nadzornega odbora Občine Domžale:

dp_obnova_kd_f_bernik_z_dopisom

_______________________________________________________________________

Obnova Kulturnega doma Franca Bernika Domžale je  bila po mnenju politike potrebna, a po mnenju občanov, še vsaj 5 do 10 let prekmalu. Vse naročene študije o popravilih mostov, obnovah fasad, vedno pritrdijo želji občinske politike, po takih delih oz. investicijah.
Urednik

 

V razpisnih pogojih je bilo navedeno, da se dela ne zaupajo podizvajalcem, kar v tem primeru po fotografijah sodeč ne drži. NO odbor Občine Domžale je očitno to spregledal.

Oglasno sporočilo