Občina Kamnik je postala »Branju prijazna občina«

0
3375

Občina Kamnik je postala »Branju prijazna občina«, naziv oziroma certifikat pa je v imenu Občine Kamnik dopoldan v prostorih Mestne občine Kranj prevzela vodja Oddelka za družbene dejavnosti Tina Trček. Gre za prvi tak natečaj, ki je namenjen spodbujanju lokalnih skupnosti za razvoj bralne pismenosti, branja in bralne kulture. Poleg Občine Kamnik je certifikat prejelo še 17 slovenskih občin. Dogodku so prisostvovali tudi predstavniki Knjižnice Franceta Balantiča Kamnik. 

.

“>.”>Naziv »Branju prijazna občina«, ki so ga podelili Ministrstvo za kulturo, Združenje splošnih knjižnic in Skupnost občin Slovenije, se je v letu 2017 podeljevalo prvič. Z njim želijo nosilci projekta poudariti aktiven prispevek občine za izboljšanje bralne pismenosti, spodbujanje branja in razvoj bralne kulture v lokalni skupnosti. V aktualnih tehnološko zelo spremenjenih razmerah je spodbujanje branja različnih ciljnih skupin prebivalstva in razvijanje dojemanja branja kot vrednote prav poseben izziv in pomembna naloga družbe kot celote.

.

“>.”>Glavni cilji projekta pa so uveljaviti pozitivno javno podobo branja; izboljšati zavest o pomenu branja; podpreti razvoj in izvajanje javno dostopnih programov in projektov za spodbujanje branja in pismenosti, ki potekajo na lokalni ravni in so namenjeni različnim ciljnim skupinam; spodbujati in koordinirati programe ter projekte promocije branja; spodbuditi občine k sprejemanju lokalnih strateških dokumentov za spodbujanje branja in razvoj bralne kulture; spodbuditi občine k povzemanju primerov dobrih praks za ustvarjanje učinkovitega družbenega okolja za spodbujanje branja in razvoj bralne kulture; spodbuditi sistematično vlaganje v promocijo branja in načrten razvoj bralne kulture na lokalnem nivoju.

.

“>Uvodoma so prisotne nagovorili predsednica Združenja splošnih knjižnic Vesna Horžen, župan Mestne občine Kranj Boštjan Trilar, minister za kulturo Republike Slovenije Anton Peršak ter predsednik Državnega zbora Republike Slovenije in ambasador projekta »Branju prijazna občina« dr. Milan Brglez. Ob tej priložnosti so o natečaju in o bralni kulturi spregovorili predsednik Državnega zbora Republike Slovenije dr. Milan Brglez in minister za kulturo Republike Slovenije Anton Peršak ter pisateljica Manca G. Renko. 

.

“>.”>Ob podeljenem certifikatu oziroma nazivu, ki ga je v imenu Občine Kamnik prevzela vodja Oddelka za družbene dejavnosti Tina Trček, pa so o Občini Kamnik povedali: »Občina Kamnik ima pozitiven odnos do bralne kulture in pismenosti, to pa potrjuje s podporo nekaterih prepoznavnih projektov in programov. Pohvaljen je tudi angažma na področju popularizacije in aktualizacije besedne umetnosti mladih ter založniške dejavnosti.«

Za vezno besedo je poskrbela Carmen L. Oven, za besedo glasbe pa učenca Glasbene šole Kranj.

Oglasno sporočilo