V Domžalah še dolgo ne bomo imeli pokritega bazena

0
2502

Na pobudo bralcev smo na Občino Domžale naslovili naslednje vprašanje:

Zakaj si Občina Domžale v primerjavi z radovljiško, ki ji je to uspelo z enkrat nižjim proračunom, ne more privoščiti pokritega bazena?«

V fazi projektiranja idejne zasnove za obnovo kopališča v Domžalah, je bila preverjena in finančno ovrednotena tudi možnost pokritja bazena, oziroma vzpostavitev pogojev za zimsko obratovanje. Po pregledu možnosti, potreb in predvsem finančno tehničnih pogojev je bilo ugotovljeno, da stroški ne samo gradnje, pač pa tudi obratovanja v zimskih dneh presegajo okvir, ki bi zagotavljal finančno uravnoteženost. Iz tega naslova je bilo pri nadaljnjem načrtovanju pokritje bazena izločeno, kot finančno nevzdržno.

Toni Dragar, župan

Radovljici pokrit bazen, v Domžalah še naprej letni

 

Oglasno sporočilo