Kako se deli denar za šport v Domžalah?

0
1279

Kljub temu, da sam Zavod za šport in rekreacijo Domžale v zadnjem mandatu ni dal pobude za povečanje sredstev, s pomočjo katerih se sofinancira večina športnih in rekreativnih društev v naši občini, smo v občinskem svetu letos vseeno dosegli povečanje. Ob sprejemu proračuna za leto 2019, smo v svetniški skupni LMM pripravili amandma, s katerim smo uspeli povečati sredstva za programe financiranja športa in rekreacije za 200 tisoč evrov.
V Domžalah se namreč na razpis za sofinanciranje športnih društev vsako leto prijavi več društev. To število se je v zadnjih osmih letih skoraj podvojilo. Prav tako strmo raste število mladih športnikov, ki presega število 3.500 kar predstavlja 10 % celotne populacije naše občine. Vsemu naštetemu navkljub pa se je prispevek občine Domžale za sofinanciranje programov več let zniževal, vsekakor pa ni sledil trendom povečevanja števila društev in članov društev, otrok, ki se redno in organizirano ukvarjajo s športom.
Namen porabe sredstev, ki jih dobijo športne organizacije, se strogo nadzira in gre za namenska sredstva v večini namenjena za šport mladih in otrok. Zaradi nesmotrne spremembe razpisnih pogojev pa so mnoga društva žal prejela v zadnjem letu manj sredstev kot leta poprej in takšno stanje ogroža njihovo delovanje in razvoj. Verjeli smo, da se bo na račun teh sredstev uravnotežil izpad dohodka, ki je nastal z novo delitvijo sredstev, ki so jih pripravili na Zavodu za šport in rekreacijo Domžale, a se je izkazalo, da temu ni tako.
Predvsem pa še vedno ni jasno, po kakšnem ključu se sredstva delijo, kako se programi ocenjujejo in od česa je odvisno, koliko sredstev dobiš. Ko smo to vprašanje naslovili na vodstvo ZŠRD, žal odgovora nismo dobili oziroma so nas napotili, da si vse lahko preberemo na spletni strani. A žal ga tudi tam ne najdemo. Športna društva in organizacije pa tavajo v temi, saj ne vedo ne koliko sredstev jim bo ZŠRD namenil za delovanje vnaprej, niti ne, kaj lahko naredijo, da bi se ta sredstva povečala.
Elvira Rošić Ključanin, LMM

Oglasno sporočilo