Dela na obvoznici pospešeno napredujejo in bodo končana pred rokom

0
2109
Gradnja manjkajočega dela obvoznice v Občini Mengeš se je začela takoj po podpisu pogodbe oziroma uvedbi izvajalca, Gorenjske gradbene družbe, Kranj, v delo. Franc Jerič, župan Občine Mengeš, je na srečanju z novinarji ob občinskem prazniku povedal: »Po vseh letih prizadevanj, prerekanj, dogovorov in pogovorov se je vložen trud poplačal. Gradnja poteka pospešeno. Predvidevamo, da bo obvoznica zaključena pred rokom, v gradbeni sezoni 2019. Na Občini Mengeš se hkrati že pripravljamo za prevzem cest, ki so sedaj v državni lasti in bodo z izgradnjo manjkajočega dela obvoznice, prešle v last občine. Z Direkcijo RS za infrastrukturo se dogovarjamo, da bodo omenjene ceste pred prevzemom obnovili oziroma zagotovili stanje, da bo promet na njih varen.«
Državne ceste, ki so sedaj v lasti države in bodo ob izgradnji obvoznice prešle v last občine, so na določenih delih zaradi izredno visokih obremenitev tranzitnega prometa v zelo slabem stanju. Prav zato si občina v pogovorih z direkcijo prizadeva, da bi bile anomalije na cestišču odpravljene pred prevzemom. Na Direkcijo RS za infrastrukturo so zagotovili, da bodo pripravili terminski plan ter hkrati zagotovili potrebna sredstva za obnovo.

Tina Drolc
Oglasno sporočilo

ODDAJ KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here