Informacije Občine Domžale o novem koronavirusu na dan 25.3.2020

0
1330

Štab civilne zaščite Občine Domžale je izdelal začasne izkaznice za pripadnike Civilne zaščite in pripadnike drugega operativnega sestava, ki sodelujejo pri nalogah zaščite, reševanja in pomoči ter izvajanju ukrepov vezanih na preprečevanje širjenja koronavirusa.

Izkaznice imajo tudi prostovoljci, ki so pristopili k opravljanju nalog pri oskrbi in pomoči ogroženim. Z izkaznicami se bodo pripadniki in prostovoljci izkazali kot uradne osebe in so namenjene, da preprečimo morebitne zlorabe.

Obenem vas seznanjamo, da ne bomo izvedli dezinfekcije javnih površin v času širjenja okužbe COVID -19, saj sledimo priporočilom in navodilom Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ki dezinfekcije ne priporoča.

Zato ponovno pozivamo in naprošamo vse občane in občanke, da sledijo in upoštevajo navodila pristojnih institucij, da se čim manj dotikajo površin, ki se jih dotika večje število ljudi in so zaradi tega lahko onesnažene. Posebno pozornost velja usmeriti na javne površine, ki se jih pogosto dotikamo kot so npr. klopce, bankomati, ograje, ročaji, kljuke pred vhodi v večstanovanjske zgradbe, zunanji ročaji, ipd. Prav tako naj sledijo navodilom o ne uporabi javnih igrišč in drugih športnih površin.

Nadzor nad upoštevanjem prepovedi uporabe in zadrževanja na otroških igriščih, športnih objektih, parkih ter drugih javnih površinah v občini Domžale izvajajo policisti PP Domžale in občinski redarji.

V teh časih pomagamo tudi drugim, ki ta trenutek najbolj potrebujejo našo pomoč. Prostovoljca ekipe prve pomoči OZ Rdečega križa Domžale sta v soboto, 21. marca 2020 izvajala merjenje temperature na mejnem prehodu Krvavi potok (Italija). Dvojica je sestavljena iz prostovoljca, ki meri temperaturo in je v polni zaščitni opremi, ter prostovoljca, ki v tem času skrbi za beleženje podatkov, prinašanje opreme, razkuževanje termometra in ostala opravila, ki jih prostovoljec v zaščitni opremi ne sme izvajati. Dva prostovoljca se bosta na mejo odpravila tudi to soboto.

V občini Domžale ves čas spremljamo stanje in razmere glede epidemije COVID-19 in izvajamo ukrepe, v skladu z navodili pristojnih ministrstev in Uprave za zaščito in reševanje Republike Slovenije.

Nadaljnje informacije o novem koronavirusu bomo podali predvidoma vsak dan.

Občane in občanke še naprej naprošamo, da dosledno upoštevajo navodila Ministrstva za zdravje in Nacionalnega instituta za javno zdravje pri izvajanju samozaščitnih ukrepov, s čimer bodo na najboljši možni način prispevali k upočasnitvi širjenja virusa. Prav tako jih naprošamo, da ne prihajajo v Zdravstveni dom, če res ni nujno.

V kolikor zaznate kršitve navodil in odredb pristojnih ministrstev vas naprošamo, da le-te nemudoma prijavite na pristojni Zdravstveni inšpektorat RS.

• Nacionalni inštitut za javno zdravje
https://www.nijz.si/sl/koronavirus-2019-ncov
• Zdravstveni dom Domžale – 01/724-52-77
https://www.zd-domzale.si/
• Brezplačna telefonska številka – 080/1404
• OO Rdeči križ Domžale – 031/699-224 od ponedeljka do petka med 9. in 12. uro,
za starejše občane, ki živijo sami in potrebujejo dostavo nujnih življenjskih potrebščin

• ZD Domžale– 041/410-238, vsak dan od ponedeljka do petka, od 9. do 13. ure in od 18. do 19. ure, nudenje psihosocialne pomoči

Občina Domžale

Oglasno sporočilo

ODDAJ KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here