Zahteva za zaustavitev rušenja sindikata VIR Prodnik, takojšnjo zaposlitev agencijskih delavcev ter preklic prenehanja potrebe za 3 agencijske delavce

0
2113

Spoštovani direktor Marko Fatur!
Pošiljamo vam zahtevo za takojšnjo prekinitev rušenja sindikata VIR Prodnik, zaposlitev agencijskih delavcev in preklic prenehanja potrebe za 3 agencijske delavce. V času pandemije in najhujše krize po 2. svetovni vojni, bi morali delodajalci še posebej skrbeti za varnost in zdravje zaposlenih ter ohranjanje delavskih pravic vseh, ne pa da se v tem času razbija sindikat in odpušča delavce, ki opozarjajo na dolgoletne kršitve.
V kolikor ne pride do konkretnih rešitev do naslednjega torka, 7. aprila 2020, bomo začeli s kazenskimi postopki.
Zahtevo v vednost pošiljamo županom in občinskim svetnikom občin Lukovica, Domžale, Mengeš, Trzin in Moravče; ter medijem.

V upanju na hitro rešitev vas lepo pozdravljamo,
Ana Jakopič, sekretarka VIR (031 689 621)
Andraž Mali, strokovni sodelavec VIR (041 950 395)

_____________________________________________________________________

S strani agencije Kariera d.o.o., ki vam zagotavlja 28 delavcev, smo izvedeli, da ste jim pred nekaj tedni sporočili poimenski seznam treh delavcev, katerih delo ne potrebujete več. In sicer za Marjana Prvinška, ki je delal na komunali Prodnik več kot 16 let, Gregorja Čota, ki je delal na komunali Prodnik več kot 2 leti in pol ter za Robija Polanca, ki je delal na Prodniku 17 let. Neformalno smo izvedeli, da je razlog za to epidemija korona virusa. Tak razlog se nam zdi skrajno nenavaden iz naslednjega vidika. Komunalne storitve se morajo opravljati tudi v času epidemije. In če že pride do začasnega omejevanja dela, bo to delo potrebno opraviti, ko se najhujše obdobje epidemije umiri. Torej četudi je trenutno malo manj dela, je jasno, da bo v roku meseca ali dveh potrebno opraviti zaostala dela na komunali. Vprašanje je tudi, koliko časa lahko nemoteno poteka komunalni servis z zmanjšanim obsegom dela. Povedano drugače, če začasno ni dovolj dela, se mora delavce napotiti na začasno čakanje na delo doma, saj bo njihovo delo kmalu spet potrebno. Ta ukrep je tudi subvencioniran s strani države v višini 40%. Nikakor pa ni zakonito, da se jim odpove pogodbe o zaposlitvi, kot ste vi to posredno storili, ko ste agenciji Kariera sporočili, da teh treh delavcev ne potrebujete več. Saj je jasno, da jih boste kmalu spet potrebovali. To je razvidno tudi iz objave na spletni strani »moje-delo« kjer je bila še dva dni nazaj objava, da agencija Kariera išče dva delavca za komunalo Prodnik, ravno na delovnih mestih, iz katerih ste vi odpustili Marjana Prvinška in Gregorja Čota. Ko smo agencijo opozorili, da ne morejo dati odpovedi g. Prvinšku in g. Čotu, ker naj ne bi bilo več dela na Prodniku, hkrati pa agencija Kariera išče dva delavca za komunalo Prodnik, so to objavo ekspresno umaknili s spletnega portala »moje-delo«. V dokaz da je objava za dva komunalna delavca dejansko bila, prilagamo »screen-shot« iz dveh dni nazaj, kjer se vidi, da je Kariera za komunalo Domžale iskala dva komunalna delavca. Dokaz da je »screen-shot« res iz takrat je v datumu desno spodaj na tej sliki.

Torej vse kaže, da ste direktor Komunale Prodnik, Marko Fatur, nezakonito zahtevali, da se odstrani tri točno določene agencijske delavce. Namreč ni naključje, da so vsi ti trije delavci bili eni izmed najbolj aktivnih v nedavnih aktivnosti, ki so bile usmerjene v to, da se uredi nezakonito stanje, ker so agencijski delavci nezakonito manj plačani kot redno zaposleni. Namreč agencijski delavci, do nedavnega niso prejemali jubilejnih nagrad ter malice in prevoza v takšni višini kot neposredno zaposleni v komunali Prodnik. Čeprav je zakon jasen, da morajo biti agencijsko delavci za enako delo, enako plačani kot neposredno zaposleni delavci pri uporabniku.[1] Kar pa še ne pomeni, da se je stanje glede tega že povsem uredilo. Saj agencijski delavci še vedno niso dobili poplačil za nazaj za  poslovne uspešnosti (13. plača) do leta 2018, letne delovne učinkovitosti agencijski delavci sploh nikoli niso prejemali in jo še vedno ne. Skupinske stimulacije, ki so jo redno zaposleni dobili v drugi polovici leta 2019 tudi niso dobili. Prav tako agencijski delavci niso upravičeni do napredovanj kar redno zaposleni na komunali Prodniku so. Opozarjamo pa tudi na delavce, ki niso več pri Karieri niti pri Prodniku in so bili iz postopka odpravljanja kršitev izločeni, saj niso bili deležni še nobenega poračuna za nazaj.

Podatek, ki smo ga v četrtek 26. 3. 20 prejeli od agencije Kariera, da ste zahtevali poimensko katere delavce je potrebno odstraniti s Prodnika,  pa nam je dal jasno vedeti, da ste g. Fatur ta ukrep sprejeli, da se sindikat VIR Prodnik razbije. Namreč ureditev statusa agencijskih delavcev je ena izmed prioritet sindikata Prodnik. Prav tako je Marjan Prvinšek naš član. Ostala dva delavca pa se zaradi tega, ker sta izgubila službo, nočeta opredeliti o članstvu. Dodaten dokaz, da skušate sindikat VIR Prodnik onemogočiti je ta, da je podpredsednik sindikata Blaž Jazbec, nekaj tednov nazaj dobil opozorilo pred odpovedjo. Kljub pritožbi, ki je razkrila, da g. Jazbec ni naredil nobene kršitve in pozivu, da se opozorilo umakne, tega niste storili. Vse to kaže na to g. Fatur, da ste izpolnili vse znake kaznivega dejanja kršenja sindikalnih pravic (200. člen KZ-1)[2]. Če bi realno zmanjkalo potrebe po delu, bi sporočili Karier,i da na določenem delovnem mestu ni dela. Tako pa ste izrecno sporočili, da za g. Prvinška ni dela. Za njegovega kolega Mustafa Šlivarja, ki dela isto delo, in ki je prav tako na komunali Prodnik preko agencije Kariera pa delo ostaja. Prav tako je g. Čot eden izmed večih agencijskih delavcev, ki dela na smetarskem vozilu. Ampak ste ravno zanj zahtevali, da se ga odstrani s Prodnika. Torej jasno je, da ste z načrtnimi ukrepi skušali doseči to, da se ljudi, ki so aktivni v boju za svoje pravice odstrani iz komunale Prodnik. In da se da jasen signal ostalim zaposlenim, kaj jih bo doletelo, če se včlanijo v sindikat VIR in borijo za to, kar jim pripada. Namreč sindikat VIR Prodnik je zahteval le to, kar agencijskim delavcem pripada po zakonu. Enako plačilo za enako delo. Cilj teh ukrepov je torej jasen. Na podlagi ustrahovanja preprečiti delavcem da se včlanijo v sindikat, in z grožnjo s tem, da bodo delavci izgubili službo preprečevati sindikalni boj za spoštovanje sindikalnih pravic. Povedano drugače. Izpolnili ste kazenske znake, da ste načrtno in sistematično sprejeli sankcije zoper sindikaliste in člane sindikata, da se prepreči svobodno združevanje v sindikat in prepreči uresničevanje sindikalnih pravic oziroma sindikalni boj za spoštovanje delavskih pravic.

Zato g. Fatur vam sporočamo, da v kolikor do naslednjega torka, 7. aprila 2020, do 12.00 ne ponudite zgoraj omenjenim delavcem neposredne pogodbe o zaposlitvi v komunali Prodnik in umaknete opozorilo pred odpovedjo g. Jazbecu, vas bomo kazensko ovadili zaradi kršenja sindikalnih pravic (200. člen KZ-1).

Na tem mestu poudarjamo še to, da kot je razvidno iz mnenja ministrstva iz aprila 2019 (v priponki), je agencijsko delo namenjeno le začasni potrebi po delu. Ne pa na delovnih mestih, kjer se delavce stalno potrebuje. Kar sigurno velja za delavca Polanca in Prvinška, ki na komunali Prodnik delata že več kot 15 let. Zato vas pozivamo, da poleg omenjenih treh, tudi vse ostale agencijske delavce, kjer je potreba po delu stalna, neposredno zaposlite na komunali Prodnik.

Na koncu bi opozorili še na 6. odstavek 62. člena ZDR-1[3], ki določa, da je za spoštovanje pravic agencijskih delavcih odgovoren tudi uporabnik (subsidiarna odgovornost). V tem primeru Komunala Prodnik. Kar pomeni, da s tem, da ne terjate od agencije Kariera, da plača agencijske delavce, ki delajo v Komunali Prodnik kot neposredno zaposlene na Prodniku izpostavljate komunalo Prodnik temu, da bodo agencijski delavci tožili komunalo, v kolikor jim ne uspe vsega, kar jim pripada, izterjati od Kariere.

Ana Jakopič, univ. dipl. prav.,
sekretarka sindikata VIR

 

[1] 61. člen (posebnosti pogodbe o zaposlitvi) (2) Delodajalec za zagotavljanje dela in delavec v pogodbi o zaposlitvi določita, da bodo višina plačila za delo in nadomestila odvisni od dejanskega opravljanja dela pri uporabnikih, upoštevaje kolektivne pogodbe in splošne akte, ki zavezujejo posameznega uporabnika.

[2] Kršitev pravic do sodelovanja pri upravljanju in kršitev sindikalnih pravic

  1. člen

(1) Kdor s kršitvijo predpisov ali splošnih aktov prepreči ali onemogoči delavcem uresničevanje pravic do sodelovanja pri upravljanju ali te pravice zlorabi ali ovira njihovo uresničevanje, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do enega leta.

(2) Enako se kaznuje, kdor s kršitvijo predpisov ali splošnih aktov prepreči ali onemogoči delavcem svobodno združevanje in sindikalne dejavnosti ali ovira uresničevanje sindikalnih pravic ali prevzame sindikat.

[3] 62. Člen (6) Uporabnik je za izplačilo plač in drugih prejemkov iz delovnega razmerja delavcu za obdobje, ko je delavec pri njem opravljal delo, subsidiarno odgovoren.

mnenje ministrstva_agen delo_april 2019

Oglasno sporočilo

ODDAJ KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here