Najpogostejša vprašanja in odgovori glede odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih v Sloveniji

0
1474
Odlok o prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin, ki ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Odlok je začel veljati 30. marca 2020 ob 00.00 in velja do preklica.

S čim bo državljan pristojnim ob morebitni kontroli dokazoval nujnost oziroma namen poti (obisk lekarne v sosednji občini, pot na delovno mesto in nazaj, oskrba starejšega sorodnika)? Ali bo moral posameznik, ki ga je delodajalec napotil na delo v drugo občino, to dokazovati s potrdilom delodajalca?

Odlok zaenkrat potrdila, ki bi dokazoval nujnost poti, ne zahteva. Svetujemo pa, da ima posameznik ob sebi kar koli, kar dokazuje trditev o nujnosti poti v drugo občino. Tako se olajša delo policistom in skrajša postopek.

Pred 14 dnevi je veliko ljudi zapustilo Ljubljano in druga mesta in odšlo na svoje vikende na deželo ali pa domov k staršem. Te družine imajo stalno prebivališče prijavljeno v npr. Ljubljani, trenutno pa živijo na Štajerskem. Za večino teh družin je bivanje na vikendu ali pri starših bolj varno, saj so se iz mesta, kjer je več ljudi, umaknili na samo. Ali so v tem primeru v prekršku?
Če se ljudje nahajajo na vikendih, kjer niso (stalno ali začasno) prijavljeni, potem lahko na vikendu ostanejo, na upravni enoti pa naj uredijo (stalno ali začasno) prijavo prebivališča.
Stalno prebivališče imamo v eni občini, podjetje in stanovanje pa imamo v drugi občini, kjer smo že od 12. 3. 2020 v karanteni in kjer smo želeli ostati do konca karantene. Kaj naj naredimo?
Glede na to, da začasno živite na drugem naslovu, predlagamo, da si uredite začasno prebivališče na naslovu, na katerem dejansko živite.
Moja partnerka, s katero živiva v skupnem gospodinjstvu, dela v drugi občini v Domu za starejše občane. Glede na to, da nima vozniškega dovoljenja in tudi nima organiziranega prevoza, sem jo doslej sam vozil od prepovedi javnega prevoza dalje in jo prišel tudi iskati ob koncu delovnega dne. Glede na navedeno me zanima, ali jo lahko še vedno vozim kot zgoraj opisano, oziroma če ne morem, kakšne so morebitne rešitve glede na to, da tovrstnega kadra ni dovolj.
Partnerko lahko še naprej vozite v službo.
Fant se je pred dvema tednoma preselil k meni, začasnega prebivališča pa nima urejenega. Ker se lahko gibljemo samo v svoji občini, je najbrž v prekršku, na delo se vozi v drugo občino. Kaj bi lahko naredili? 
Posamezniki, ki morajo urediti prijavno-odjavno obveznost, to lahko storijo prek portala e-uprava, neposredno na elektronski naslov upravne enote, na območju katere se prijavljajo, ali s poštno pošiljko.
Ali se partnerja, ki nimata skupnega gospodinjstva, lahko obiskujeta?
Partnerja, ki nista v skupnem gospodinjstvu, se ne smeta obiskovati.
Zanima me, če lahko potujem med občinama Jesenice in Slovenj Gradec. S fantom sva en teden pri mojih starših, drug teden pa pri njegovih. Je to dovoljeni ali morava zdaj ostati, kjer sva?
4. člen Odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin določa, da je posameznik lahko nastanjen samo na enem naslovu prebivanja (začasnem ali stalnem) in ga v času razglašene epidemije ne sme spreminjati oz. se seliti med obema prebivališčema.
Ali lahko gremo na vrt (na vikend) v drugi občini?
Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja dovoljuje izjemo, in sicer je ob upoštevanju ohranjanja varne razdalje do drugih za posameznika dovoljeno opravljanje kmetijskih dejavnosti.
Obdelovanje njive v drugi občini
Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin dopušča izjemo, da je za posameznike ob upoštevanju ohranjanja varne razdalje do drugih oseb dovoljeno opravljanje kmetijskih dejavnosti.
Ali lahko iz ene občine obiščem starša, ki živita v drugi občini, da jima pomagam pri vsakodnevnih opravilih?
Gibanje, dostop in zadrževanje na javnem kraju je ob upoštevanju ohranjanja varne razdalje do drugih oseb za posameznike dovoljeno za varstvo in pomoč osebam, ki so potrebne podpore oziroma zaradi oskrbe ali nege družinskih članov.
Živim na Blokah 1385, teto pa živi v Idriji. Živi sama, jaz pa ji pomagam, tudi pri spravilu drv, in skrbim zanjo.
Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja dovoljuje nekaj izjem. Tako je ob upoštevanju ohranjanja varne razdalje do drugih za posameznika dovoljeno opravljanje kmetijskih in gozdarskih dejavnosti ter varstvo in pomoč osebam, ki so potrebne podpore.
Živim natanko na meji med dvema občinama, storitve kot so banka, lekarna, trgovina, uporabljam skoraj izključno v sosednji občini, saj je kot prvo bližje, predvsem pa je na poti v/iz službe. Delam namreč v tretji občini. Lekarna se v moji občini zapre ob 16. uri, sama pridem z dela kasneje. Ali res ne smem obiskati lekarne v sosednji občini ali pa občini v kateri delam, saj pričakujem recept in ker kot rečeno se lekarna zapre prej.
Nakup v trgovini oziroma v lekarni lahko opravite tudi tam, kjer delate, pri tem pa uporabite zaščitna sredstva in upoštevajte preventivne ukrepe.
Ali lahko nakup v trgovini opravim tudi v občini, kjer sem zaposlen, ali moram iti v trgovino v svojem domačem kraju?
Lahko, pri tem pa uporabite zaščitna sredstva in upoštevajte preventivne ukrepe.
Kako je z nakupom hrane za alergike, ki je v občini ni moč dobiti?
Nakup je v tem primeru mogoč v naslednji najbližji občini.
Skrb za žival, kot npr. konji, v drugi občini
Tudi v prihodnje boste lahko skrbeli za svojo žival, tudi če jo imate nastanjeno v drugi občini, saj gre za nujno oskrbo živali, kar Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin dovoljuje.
Nakupovanje v trgovini izven občine bivanja
Tretji odstavek 3. člena Odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin dopušča tudi izjemo, ki se nanaša na dostop do trgovin, če te storitve niso zagotovljene v občini prebivališča. Če te storitve niso zagotovljene v občini prebivališča oziroma je dostop do teh storitev omejen, je dovoljen dostop v drugo občino, vendar le do najbližje tovrstne trgovine po javni cesti ali poti.
Kaj pomeni dostop do parkovnih površin? Ali se lahko sprehajam, tečem in kolesarim po mestu?
Parkovna, sprehajalna površina ni mesto, tudi gozd ni mesto. Odlok omogoča ljudem, da v svoji občini dostopajo do najbližje parkovne, sprehajalne površine, najbližjega gozda in tam opravijo npr. sprehod, ki so ga načrtovali. Sprehajanje, tek ali kolesarjenje po mestu ni enako sprehajanju, teku ali kolesarjenju po parku ali gozdu – torej ne.
Ali lahko lovimo ribe v rekah v svoji občini?
V drugo občino ni mogoče iti na ribolov. Lahko pa v občini bivanja ribari, ker se to šteje kot dostop do rekreativnih površin, seveda ob upoštevanju varnostnih priporočil.
Ali se je dopustno – upoštevajoč vse veljavne trenutne omejitve – preseliti iz stanovanja v stanovanje? Npr. znotraj Ljubljane.
Če gre za selitev iz enega stanovanja v drugega v isti občini, potem je to dovoljeno. V nujnih primerih, v primeru višje sile, je selitev iz enega stanovanja v eni občini v drugo stanovanje v drugi občini izjemoma dovoljena. Seveda je pri selitvah treba upoštevati varno razdaljo do drugih oseb, pri selitvi pa lahko pomagajo le ožji družinski člani ali člani istega gospodinjstva.
Udeležba na pogrebu staršev v drugi občini
Upoštevaje 3. člen Odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin se udeležba na pogrebu šteje kot dostop do storitev za nujne primere in je zato dovoljena, vendar zgolj ožjim družinskim članom ali članom skupnega gospodinjstva.
Posebej pa opozarjamo, da je treba ob tem spoštovati tudi določila 6. člena odloka in v zaprtem javnem kraju nositi zaščitno masko ali drugo obliko zaščite ustnega in nosnega predela (šal, ruta ipd.), ki prekrije nos in usta, ter zaščitne rokavice, ob tem pa ohranjati tudi varno razdaljo do drugih oseb.
Stiki ločenih staršev z otroki
Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin v 3. členu dopušča izjemo, ki se nanaša na oskrbo in nego družinskih članov. Ta izjema velja tudi za primere, ko sta starša ločena in ima vsak od staršev, upoštevaje sodno odločbo, pravico do stika z otrokom, prebivata pa v različnih občinah.
Izven občine stalnega prebivališča gradim hišo, ki je zaenkrat še nevseljena novogradnja. Zanima me, ali grem lahko glede na novo prepoved z avtom do hiše in tam delam (sama, brez stika z drugimi) oz. ali grem lahko prevzet nekaj preko pošte naročenih predmetov višje vrednosti, ki bi sicer ostali na dvorišču in bi tvegala premoženjsko škodo, če jih zmoči dež ali jih kdo ukrade.
Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin ne dopušča potovanja v drugo občino, katerega namen bi bila (samo)gradnja stanovanjske hiše. Če pa bi bila takšna pot nujna zaradi preprečitve nastanka večje premoženjske škode, bi bilo to dopustno šteti kot nujno zadevo, ki jo določa odlok, vendar izključno z namenom, da se prepreči škoda (torej v vašem primeru zaščiti ali prenese predmete na varno).
Gradiva hišo, ki je v zaključni fazi (svetila, finomehanična dela …), imava pa težavo, saj je hiša izven občine, kjer je najino trenutno stalno prebivališče, kar pomeni, da nobenega dela, ki bi ga opravila sama, ne moreva opraviti, ker bi kršila odlok. 
Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin ne dopušča potovanja v drugo občino, katerega namen bi bila (samo)gradnja stanovanjske hiše. Če pa bi bila takšna pot nujna zaradi preprečitve nastanka večje premoženjske škode, bi bilo to dopustno šteti kot nujno zadevo, ki jo določa odlok, vendar izključno z namenom, da se prepreči škoda.
Kje naj dobimo zaščitne rokavice, ki jih že nekaj časa ne prodajajo v lekarnah?
Zaščitne rokavice so potrebne na zaprtem javnem kraju, npr. v trgovini ali lekarni. Na vhodu v trgovino oziroma lekarno so take zaščitne rokavice na razpolago. Lahko pa uporabite tudi kakšne druge, npr. gospodinjske.
Kako lahko vlada zahteva nekaj, česar ne more zagotoviti? Kje naj dobimo maske in rokavice?
Za zaščito čez usta lahko poleg maske uporabite tudi ruto ali šal. Ob obisku trgovin so pri vhodih na voljo tudi zaščitne rokavice za enkratno uporabo.

Kot zaskrbljeni državljan, ki sodi med bolj ogrožene, vas sprašujem, kdo kontrolira, da se ljudje držijo ukrepov?
Za izvajanje nadzora Zakona o nalezljivih boleznih je pristojen Zdravstveni inšpektorat, ki je istočasno tudi prekrškovni organ. Kljub temu pa policisti prioritetno izvajajo ukrepe za preprečevanje širjenja nalezljive bolezni s skupnimi poostrenimi nadzori z Zdravstvenim inšpektoratom in samostojno. V primeru, da pri izvajanju policijskih nalog naletijo na skupino ali posameznika, ki krši kateri koli Odlok vlade RS, ki je bil izdan na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih, izvedejo postopek, ugotovijo okoliščine in če pri tem ugotovijo elemente prekrška, jih dokumentirajo in odstopijo ugotovitve prekrškovnemu organu. Na upoštevanje ukrepov za preprečevanje nalezljive bolezni, opredeljene v odlokih vlade, skladno z 38. oziroma 39. členom Zakona o nalogah in pooblastilih policije kršitelje opozorijo oziroma jim ukažejo, na primer naj se razmaknejo oziroma naj s kršitvijo prenehajo. Če oseba ne upošteva odredbe policista, stori prekršek iz 22. člena Zakona o varstvu javnega reda in miru in policist izvede prekrškovni postopek.
Občina Mengeš
Oglasno sporočilo

ODDAJ KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here