Možnost koriščenja brezplačne vozovnice za javni medkrajevni potniški promet

0
1884

Upokojenci, imetniki invalidske evropske kartice, vojni veterani in vsi, starejši od 65 let, bodo lahko medkrajevni potniški promet s 1. julijem 2020 koristili brezplačno. Vlogo za vozovnico bodo lahko oddali na prodajnih mestih ali po pošti. Upravičenci lahko vlogo za pridobitev vozovnice oddajo od 24. junija dalje, s pomočjo predpisanega obrazca, ki ga vložijo na prodajnih mestih enotnih vozovnic, ali pa ga na Ministrstvo za infrastrukturo naslovijo po navadni oziroma elektronski pošti.

Stroški izdelave vozovnice bodo za upravičenca znašali 3 evre. Vozovnica bo veljavna eno leto od začetka meseca, v katerem je bila izdana (ali od začetka prihodnjega meseca). Priporočamo, da upravičenci s postopkom pridobivanja vozovnice ne hitijo in si vozovnico priskrbijo šele takrat, ko nameravajo medkrajevni javni potniški promet dejansko koristiti.

Pridobitev brezplačne vozovnice:

  • izpolni se vlogo oziroma obrazec; OBRAZEC-VLOGA
  • če se vlogo odda OSEBNO na prodajnih mestih, kjer so na voljo enotne vozovnice javnega potniškega prometa, je potrebno predložiti osebni dokument, izkaznico vojnega veterana oziroma evropsko kartico ugodnosti za invalide;
  • če se vlogo odda PO POŠTI ALI E-POŠTI,  omenjenih dokumentov NI potrebno priložiti;

Izpolnjeno vlogo se pošlje:

  • po navadni pošti na naslov Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana, s pripisom »brezplačna vozovnica Slovenija«.
  • po elektronski pošti na naslov , v zadevo e-pošte se napiše »brezplačna vozovnica Slovenija«.

Več informacij in pojasnil v zvezi s pridobivanjem brezplačne vozovnice vam na Ministrstvu za infrastrukturo nudijo tudi prek telefonske številke 01/478 84 11. Dosegljivi so ob delavnikih od 8. do 16. ure.

Dodatne informacije: https://www.gov.si/novice/2020-06-23-prvega-julija-brezplacni-javni-medkrajevni-potniski-promet-za-vse-upokojence/.

Vir: Ministrstvo za infrastrukturo

Oglasno sporočilo

ODDAJ KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here