Termit pozdravlja ugotovitve strokovnih izvedeniških mnenj

0
1547

Moravče, 28. julij 2020 –Na sedežu Agencije RS za okolje (ARSO) je danes potekala ustna obravnava glede ugotavljanja s strani ARSO »ugotovljene« okoljske škode tlom. Ustno obravnavo je sklical ARSO po tem, ko je predhodno naročil tri strokovna izvedeniška mnenja. Strokovna izvedeniška mnenja so podali prof. dr. Senko Pličanič iz ljubljanske Pravne fakultete, dr. Borut Vrščaj iz Kmetijskega inštituta Slovenije ter prof. dr. Mihael Brenčič iz Naravoslovnotehniške fakultete v Ljubljani. Mnenja nakazujejo, da je bilo poročilo ARSO, ki je lani poleti ugotovil, da je Termit povzročil okoljsko škodo tlom, neustrezno, saj na analiziranem področju tla sploh še niso vzpostavljena in posledično okoljska škoda tlom sploh ni mogla nastati.

S tem so se potrdile navedbe Termita, ki jih ponavlja že vse od predstavitve rezultatov analize ARSO, in sicer, da je bilo poročilo ARSO nepopolno in nestrokovno. Termit pričakuje, da bo ARSO prednostno vodil postopek dejanskega ugotavljanja okoljske škode tlom ter tudi na podlagi današnjih strokovnih mnenj preklical rezultate svoje lanskoletne analize oz. poročila.

V Termitu že vse od predstavitve rezultatov analize ARSO poudarjamo, da gre za nestrokovno in pomanjkljivo analizo, temu pa pritrjuje tudi pretežen del slovenske stroke. ARSO je namreč preučeval porušene (zmlete) vzorce in ne neporušenih. V skladu s slovensko zakonodajo Termit namreč vgrajuje gradbene kompozite, ki se klasificirajo kot gradbeni material. Analizo gradbenih kompozitov je zato v skladu z mednarodno priznanimi standardi in tudi slovensko zakonodajo potrebno narediti na neporušenih (torej nezmletih) vzorcih.

Poročilo ARSO je napačno tudi v predpostavki, da gre pri preiskovanem materialu za naravna tla in ne gradbeni material, čeprav celo iz poročila ARSO izhaja, da so preiskovali umetni nasip. Slednji se v skladu z gradbeno zakonodajo klasificira kot gradbeni objekt. V sklopu vzorčenja so bili res narejeni tudi vzorci na naravnih tleh, vendar pa ti niso bili vključeni v laboratorijske analize. Že terenske meritve so namreč pokazale, da ni prisotnih spornih snovi. Iz tega izhaja, da tla v sklopu analiz sploh niso bila preiskana, zato je neustrezna tudi ocena, da je nastala okoljska škoda tlom.

Termit, d.d.

Oglasno sporočilo

ODDAJ KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here