Ali bo direktor Zavoda za šport in rekreacijo v občini Domžale ponovno nastavljen politično?

0
1184

Za šport gre, a direktor bo vseeno »naš«!

Že ob razpisu za mesto direktorja Zavoda za šport in rekreacijo Domžale v letu 2015 se je s strani nekaterih članov Sveta Zavoda za šport in rekreacijo Domžale (določenih s strani občine Domžale) intenzivno delalo v smeri, da se na to mesto nastavi »naš« kandidat. Ker jim to ni uspelo, ni bil potrjen nihče in se je razpis ponovil. So se pa ob tem razpisni pogoji spremenili – omilili!
Tako je na razpisu za mesto direktorja za obdobje 2016 do 2019 bil politično nastavljen kandidat, ki ni imel nikakršnih vodstvenih izkušenj, ki bi jih sicer kot direktor potreboval za vodenje Zavoda. In prav tako tudi drugih, za tako mesto potrebnih, izkušenj. A bil je »naš«! Sicer pa smo o njegovem delovanju v našem časopisu v preteklih letih marsikaj napisali.
Zavod za šport in rekreacijo kot tak vsako leto razpolaga z okoli dvema milijonoma davkoplačevalskega denarja. Nastavljeni direktor je s svojo ožjo vodilno ekipo dokazano (z zunanjo revizijo) vzel športnim društvom ali če hočete domžalskemu športu preko 150.000 eur (za Park Martina Krpana cca 100.000 eur, za Pub Martina Krpana okoli 50.000 eur – in ga zapravil nezakonito ter ne transparentno).
Na tokratnem razpisu za mesto direktorja pa se ponovno pojavljajo želje ene od političnih struj, da v lastnem interesu nastavi direktorja. In to celo enega iz ekipe (prejšnjega direktorja), ki ji zunanja revizija očita vrsto napak in vsaj ne transparentno delovanje. Takega, ki je vedel za nepravilnosti in nanje ni opozoril lastnika Zavoda za šport – občino Domžale. Pa tudi sam izbirni postopek in presoja strokovne usposobljenosti kandidatov je bila pristranska. Na razpis za mesto direktorja se je javilo deset kandidatov, nekateri z res bogatimi izkušnjami. Kljub temu so na razgovor oz. predstavitev povabili le tri kandidate. Nekaterim kandidatom, ki so izpolnjevali vse razpisne pogoje, tako niti ni bila omogočena ustrezna predstavitev usposobljenosti. Izbrani kandidat se ni izkazal kot najbolj strokovno usposobljen za razpisano delovno mesto, poleg tega pa ta kandidat niti nima vseh pogojev, razpisanih za mesto direktorja. In kljub temu je bil po pooblastilu Sveta Zavoda za šport in rekreacijo predlagan za direktorja Zavoda za šport in rekreacijo Domžale. Ob tem naj omenimo, da je pod njegovim vodenjem (na mestu v.d. direktorja) celo lansko poletje ostal bazen zaprt, eden izmed redkih v Sloveniji, če pa bo korona kriza trajala še to poletje, bomo Domžalčani verjetno ostali brez bazena tudi letos. Pa tudi sicer se v slabem letu vodenja Zavoda za šport ni najbolj izkazal kot vodja (legalizacija objektov, črpanje evropskih sredstev, pa sredstev Fundacije…
Iz virov blizu Zavoda je bilo moč izvedeti, da se v primeru potrditve predvidenega kandidata za direktorja obetajo vsaj prijave mobinga, če ne celo stavka proti trenutnemu v. d. direktorja ali če hočete predvidenemu kandidatu politične frakcije, ki ima večino v Svetu Zavoda za šport in rekreacijo Domžale.
Zanimivo bi bilo izvedeti, če so člani Sveta Zavoda za šport in rekreacijo pred odločitvijo o izboru kandidatov pridobili pravno mnenje o izpolnjevanju pogojev. In tudi kakšen bo odziv Občine Domžale, če bo kdo od (neupravičeno?) zavrnjenih kandidatov podal pritožbo na sam izbor direktorja (glede na pravice, ki izhajajo iz Zakona o Zavodih)!
Predlagani kandidat mora sicer iti še skozi sito Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, nato pa ga čaka še potrditev na seji občinskega sveta. Se bo končno občina Domžale kot lastnik Zavoda za šport in rekreacijo izkazala kot dober in preudaren lastnik, ki mu ni vseeno, kako se gospodari z njenim premoženjem ali bo (ponovno) podlegla ustaljenemu načinu delovanja?
(Podatke o avtorju članka hranimo v uredništvu.)

Izredna seja 18.2.2021 se je zaključila po razpravi in glasovanju o drugi točki dnevnega reda »Soglasje k imenovanju direktorja Zavoda za šport in rekreacijo Domžale«. Občinski svet Občine Domžale ni soglašal z imenovanjem Aleša Florjančiča, Štirnova 15, 1000 Ljubljana, za direktorja javnega zavoda »Zavod za šport in rekreacijo Domžale« za mandatno obdobje štirih let, 2021-2025.

Oglasno sporočilo