Pobuda za referendum o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje »D29 Brinje 1«

0
1053
Občina Domžale obvešča svoje občane, da je bila vložena pobuda volivcem za vložitev zahteve za razpis naknadnega referenduma o uveljavitvi določbe drugega odstavka 6. člena, prvega odstavka 7. člena in 13. člena Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje »D29 Brinje 1«, ki ga je Občinski svet Občine Domžale sprejel na 12. seji 18.6.2020.
Župan Občine Domžale je na podlagi pobude, ki jo je vložil Ivan Pšag s podporo 169 volivcev, izdal sklep, s katerim je določen rok za zbiranje podpisov volivcev za podporo zahtevi za razpis naknadnega referenduma od 3.3.2021 do 6.4.2021.

Volivci dajo podporo zahtevi za razpis naknadnega referenduma z osebnim podpisovanjem na Upravni enoti Domžale oziroma s podpisovanjem preko enotnega državnega portala e-uprava z varnim elektronskim podpisom, overjenim s kvalificiranim potrdilom.

Občina Domžale, Urad župana

Oglasno sporočilo