Na Ropretovi cesti v Mengšu zgrajen pločnik in saniran odsek ceste proti izviru Žeček

0
485

Občina Mengeš je v mesecu oktobru začela z urejanjem odseka Ropretove ceste in v dolžini 100 m zgradila tudi pločnik. Na območju sanacije so uredili odvodnjavanje meteorne vode in zelenice. V prostor se je umestila tudi peš pot za vstop v naselje Pri Bajerju. Z opisano sanacijo se tako motornim kot drugim udeležencem v prometu zagotavlja večja varnost.

Občina Mengeš sistematično ureja dotrajane odseke cest v občini, saj s tem zagotavlja večjo prometno varnost za vse udeležence v prometu in hkrati znižuje stroške vzdrževanja dotrajanih cest. V mesecu oktobru je pristopila z obnovi odseka cestišča na Ropretovi cesti in sicer odseka v dolžini 100 m, ki pelje do izvira Žeček. V sklopu sanacije cestišča je bil za varnost najranljivejših skupin v prometu zgrajen tudi pločnik. Na območju sanacije pa je bilo urejeno tudi odvodnjavanje meteorne vode, ki je ob večjih nalivih zastajala na cestišču in ga s tem še dodatno uničevala. V sklopu sanacije je bila v prostor umeščena tudi nova peš pot, ki prebivalkam in prebivalcem naselja Pri Bajerju zagotavlja varnejša povezava do sprehajalnih poti v bližini, do Mengeške koče, Debelega vrha oziroma Rašice in drugih poti.

Občina Mengeš

Oglasno sporočilo