Pogodba za gradnjo regionalne kolesarske povezava Kamnik Ljubljana je podpisana

0
499

Občine na območju regionalne kolesarske povezave Kamnik – Mengeš – Trzin – Ljubljana, občina Mengeš, občina Kamnik, občina Trzin in Mestna občina Ljubljana, so v četrtek, 11. novembra 2021, v samostanu Mekinje podpisale pogodbo z izbranim izvajalcem za gradnjo omenjene kolesarske povezave. Podpisa pogodbe so se udeležili župan občine Mengeš Franc Jerič, župan občine Kamnik Matej Slapar, podžupan Mestne občine Ljubljana Aleš Čerin, župan občine Trzin Peter Ložar in direktor družbe KPL, d. o. o. Radenko Ćubić. Franc Jerič, župan občine Mengeš, je še ob podpisu pogodbe povedal: »Zahvala vsem pripravljavcem projekta, saj so uspeli pridobiti vsa potrebna zemljišča za traso, ki je bila predvidena v projektu in verjamem, da bodo uspešno nadaljevali tudi pri gradnji povezave. Izvajalcu želim kar najmanj težav pri sami gradnji in seveda, da vse kolesarje čim prej usmerimo na novo regionalno povezavo, ki ponuja izbiro za zdrav način življenja in za odgovorni odnos do okolja.« S podpisom pogodbe bo izvajalec pristopil k izgradnji več kot 13 km dolge regionalne kolesarske povezave, od tega bo kar 6,5 km novozgrajene oziroma rekonstruirane.

Projekt regionalne kolesarske povezave Kamnik – Mengeš – Trzin – Ljubljana vodi Evropska projektna pisarna Občine Kamnik, ki je v letu 2021 skupaj z Ljubljanskim urbanističnim zavodom d. d. in SL Consult d. o. o. ter ob podpori vključenih občin oddala predlog projekta, za katerega je uspela pridobiti podporo za črpanje nepovratnih sredstev iz Evropske Unije (Evropskega sklada za regionalni razvoj) in državnega proračuna. V mesecu avgustu so objavili javno naročilo in konec oktobra zaključili postopek izbire najugodnejšega izvajalca za izgradnjo regionalne kolesarske povezave Kamnik – Mengeš – Trzin – Ljubljana. Nova vrednost projekta je 2.459.182 evrov, od tega je v Evropskem skladu za regionalni razvoj in državnem proračunu rezerviranih približno 2 milijona evrov, preostanek pa bodo zagotovile vključene občine.

V projektni skupini, ki jo vodi Barbara Strajnar, sodelujejo predstavniki vseh vključenih občin, z občine Mengeš Bogo Ropotar, podžupan občine, ki je ob tem povedal: »Vesel sem, da se projekt regionalne kolesarske povezave nadaljuje in da je bila danes podpisana pogodba z izvajalcem. Za občino Mengeš bo regionalna kolesarska povezava zanimiva tako za dnevne migrante, kot za mlade družine z majhnimi otroci ter turiste. Razvoj kolesarstva v turizmu oziroma raziskovanje novih območij na kolesu je svetovni trend v turizmu in prepričan sem, da bo nova povezava ponudila potencial za razvoj turizma ne samo občinam, ki smo vključene, ampak tudi sosednjim občinam. «

Franc Jerič, župan občine Mengeš, je podpisu pogodbe zaključil z besedami: »Že danes vse prisotne vabim, da se naslednje leto skupaj zapeljemo po trasi z razgledom na Kamniške hribe, na Gobavico v Mengšu, na Trzinski hrib in skupaj zaključimo v centru Ljubljane.«

Projekt je financiran s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj in s strani Republike Slovenije.

Trasa in gradnja regionalne kolesarske povezave Kamnik – Mengeš – Trzin – Ljubljana v občini Mengeš

V občini Mengeš bo regionalna kolesarska povezava potekala v varovalnem pasu regionalne državne ceste Mengeš – Duplica do krožnega križišča (Mengeška obvoznica). Preko krožnega križišča se bo nadaljevala po Slovenski cesti, skozi središče mesta, vse do južnega krožnega križišča z obvoznico. V krožnem križišču bo zavila proti zahodu v smeri Liparjeve/Gasilske ceste, kjer bo zavila proti jugu skozi naselje Loka pri Mengšu vse do meje z občino Trzin.

Načrtovana ureditev je sklada s prometno ureditvijo občine Mengeš, saj se z novo izgrajeno obvoznico tranzitni motorni promet umika iz središča mesta oziroma Slovenske ceste. Na predvideni trasi ni nikjer urejenih površin za kolesarje, na Liparjevi ulici in Gasilski cesti so na vozišču označeni piktogrami »Sharrow«. Kolesarska povezava bo v naravi deloma zgrajena kot nova kolesarska pot, deloma kot kolesarski pas na vozišču in deloma kot »Sharrow«.

Občina Mengeš

Oglasno sporočilo