Obnova ceste Količevo

0
138
Obveščamo vas, da bomo avgusta pričeli z gradnjo oziroma rekonstrukcijo na občinski lokalni cesti Količevo, mimo tovarne Helios. Dela bodo potekala na odseku obstoječe lokalne ceste (LC 071081), v dolžini cca. 900 m. Uredili bomo asfaltno vozišče in pločnik ob drugem robu ceste. Na obravnavanem odseku je predvidena še obnova vodovoda (na spodnjem delu trase), ureditev mešanega, meteornega in fekalnega kanala, ureditev javne razsvetljave in ostalih komunalnih vodov.
Izvajalec gradnje (izbran v postopku javnega naročila) je podjetje ELICOM d.o.o., Ljubljanska cesta 106 a, 1230 Domžale.
V tem času bo moten promet na lokalni cesti z delno zaporo in nekaterimi popolnimi zaporami prometa na določenih delih ceste. Prosimo, da upoštevate spremembo prometnega režima delne in popolne zapore v skladu z označenim načrtom začasne prometne ureditve. Predviden rok izvedbe rekonstrukcije ceste je 3 mesece.

Hvala za razumevanje.

Občina Domžale
Foto: arhiv Občine Domžale
Oglasno sporočilo