Vprašanja za Urad župana Občine Domžale ter prejeti odgovori (NOV!CE 10 2022)

0
1084

Prostorska stiska na OŠ Preserje pri Radomljah in OŠ Dob
Kakšne ukrepe je sprejela občina Domžale, da bi rešila prostorsko stisko na OŠ Preserje pri Radomljah in OŠ Dob. Na resno stisko že dalj časa opozarjajo starši otrok in zaposleni na obeh šolah, vendar jih do sedaj ni nihče od odgovornih ni slišal.
Domžale, 29.9.2022

Odgovor:
Občina Domžale je pristopila k reševanju omenjene problematike. Sprožili smo postopke umestitve v prostor in izdelavo IDZ (Idejne zasnove projekta).


Skrb za urejenost centra Domžal
Občani Domžal vemo, da je bila ureditev centra prepuščena odločitvam nekdanje podžupanje, ta pa sedaj ne opravlja več svoje funkcije. Postavlja se vprašanje, komu je sedaj prepuščena ta pomembna dejavnost to je skrb za urejanje centra mesta? Dosedanji posegi v podobo Domžal nam niso bili ravno v ponos. Kdo je torej zadolžen za podobo našega mesta?
Domžale, 29.9.2022

Odgovor:
Urejanje centra mesta je v pristojnosti Oddelka za urejanje prostora Občine Domžale. Gre za timsko delo in ne posameznika, posameznice. Z novim vodstvom bo župan dodelil nove pristojnosti.


Sakura parku na Viru
V mesecu maju so bile v Sakura parku na Viru z veliko pompa zasajene japonske češnje. Temu dogodku so prisostvovali: japonski veleposlanik, predstavniki Heliosa, dva podžupana in trije občinski svetniki. Sodelovali so tudi otroci iz vrtcev in osnovne šole. Žal se je velika večina češenj posušila oziroma so v katastrofalnem stanju. Kdo bi moral skrbeti za ta park in posajena okrasna drevesa? Zakaj za to ni bilo poskrbljeno?
Domžale, 30.9.2022

S stanjem v parku japonskih češenj smo seznanjeni. Čakamo mnenje arborista iz podjetja Arboretum Volčji Potok.


Preplačilo komunalnih storitev
Občane zanima, ali je direktor JKP Prodnik tisti, ki sprejema odločitev, kaj bo s preplačili komunalnih storitev? V številnih drugih občinah je praksa, da občanom v kakršni koli obliki (tudi subvencija) povrnejo preveč vplačana sredstva. Ali se v našem primeru dobiček nameni v občinsko blagajno in ali o tem odloča Občinski svet?
30.9.2022

Prosimo, da se z vprašanjem obrnete na podjetje Prodnik.
Odgovor Občine Domžale

Cene komunalnih storitev so oblikovane tako, da do preplačil ne prihaja. Pristojnosti direktorja, nadzornega sveta in skupščine družbe so določene z Zakonom o gospodarskih službah.
Odgovor JKP Prodnik

Občane zanima, kolikokrat se je sestala Projektna skupina za pregled cen komunalnih storitev, ki ni ugotovila nobenih nepravilnosti na področju, ki ga je preiskovala in če obstajajo zapisniki teh sej.
Domžale, 20.9.2022

Odgovor:
Sklicanih je bilo 7 sej Projektne skupine za pregled cen komunalnih storitev ter zapisniki in zabeležke.

Dodajamo še: Namen ustanovitve komisije ni bilo preiskovanje, pač pa pregled veljavnih cen, predvsem z vidika morebitne optimizacije cen.


Skulptura Vodnjak
Občane zanima, kje se nahaja skulptura Vodnjak, ki je bila pred dobrim letom dni odstranjena iz Slamnikarskega parka in po mnenju politike (beri: podžupanje, ki je skrbela za ureditev centra Domžal) ni več služila svojemu namenu. Za umetniški izdelek, ki je navadno brezčasen, je to kar neosnovana razlaga. Zanima jih tudi, če je občinska politika že našla prostor, kjer bo Vodnjak postavljen.
Domžale, 13.9.2022


Odločitev o ponovni postavitvi fontane in njeni lokaciji še ni sprejeta.“


Obnova Kopališča Domžale
Ali je obnova bazena padla v vodo zaradi rezervacije sredstev za izgubljene tožbe? Koliko omenjenih sredstev je ves čas rezerviranih v občinskem proračunu?
V občinskih medijih smo lahko prebrali sporočilo župana, da se varčuje za prizidek zdravstvenega doma. Občane zanima, koliko je že privarčevanega denarja.
Domžale, 12.8.2022


Odgovor:
Odločitev glede obnove bazena ni povezana z rezervacijami sredstev za izgubljene tožbe, kot navajate v vašem novinarskem vprašanju. Občina Domžale ima za namen, ki ga navajate in za druge nepredvidene namene, v skladu z 42. členom Zakona o javnih financah, v letu 2022 zagotovljena sredstva v višini 669.909 EUR. Pridobljena cena za novogradnjo bazena je močno presegla sredstva rezervirana za ta namen v proračunu.

V Načrtu razvojnih programov za obdobje od leta 2022-2025, ki je javno objavljen na spletni strani občine Domžale https: //www.domzale.si/DownloadFile?id=496027 je razvidna dinamika financiranja ZD Domžale po letih, od leta 2022 do 2026. To so sredstva, ki so v prihodnjih letih namenjena financiranju izgradnje ZD Domžale.

 

Oglasno sporočilo