Kdaj menjava potratnih reflektorjev na stadionu Domžale?

0
739

Na Urad župana Občine Domžale smo naslovili naslednje vprašanje:

„Zanima nas, kdaj bo tudi Občina Domžale pristopila k zamenjavi, energijsko potratnih reflektorjev, z neprimerljivo bolj ekonomičnimi LED reflektorji na nogometnih igriščih in kolikšen je sedanji mesečni strošek električne energije za osvetlitev zunanjih igrišč.”
28.10.2022

Odgovor:
V trenutno sprejetih proračunih in načrtih razvojnih programov nimamo predvidene zamenjave obstoječih reflektorjev. V kolikor se bo v pripravi proračunov za prihodnja leta s strani upravljalca objektov pripravil predlog investicijskega vzdrževanja v smeri zamenjave obstoječe razsvetljave, se bo le-ta proučila in v primeru smotrnosti uvrstila v predlog proračunov za prihodnja leta, ki ga mora potrditi občinski svet.

Strošek električne energije v mesecu oktobru za osvetlitev zunanjih nogometnih igrišč je sledeč:
– umetna trava 567,15 €
– stadion 2.696,94 €.


Strošek zamenjave potratnih svetil z varčnimi LED svetilkami bi bil okoli 5.000 EUR. Že prvo leto bi privarčevali cca 30.000 EUR javnega denarja. Občinska uprava pa niti razpravlja še ne o smotrnosti zamenjave.
Davkoplačevalskega denarja je dovolj, zagotovo pa provizija pri nabavi novih LED svetil za občinsko upravo, minimalna (občutno več pri betoniranju), a z ničemer, očem vidnega, se ne bi mogli pohvaliti. Prvi kriterij politike pri vseh investicijah je predvsem tisto, kar je v prid njim samim. Torej populizem, ki preverjeno učinkuje.


Glede potratne razsvetljave smo župana spraševali že leta 2019

Na spletu je objavljen Javni razpis za zbiranje predlogov za sof. investicij izgradnje razsvetljave nepokritih šport. objektov, sof. investicij v novogradnje pokritih šport. objektov in sof. opremljanja šport. objektov in površin olimpijskih športnih centrov v letu 2019. Zanima nas, če bo k zamenjavi, energijsko potratnih reflektorjev z neprimerljivo bolj ekonomičnimi LED reflektorji na nogometnih igriščih, pristopila tudi Občina Domžale.
11.5.2019

Na omenjeni razpis se ne prijavljamo, ker v letu 2019 nimamo predvidenih investicij, ki bi vsebinsko ustrezala razpisnimi pogojem. Menjava reflektorjev na stadionu Domžale trenutno ni uvrščena v načrte razvojnih programov Občine Domžale.
Urad župana Občine Domžale


31. maja 2006 ob 20.06 so na domžalskem stadionu preskusili novo razsvetljavo, natančneje reflektorje na vseh štirih stebrih, nameščenih okoli igralne površine. Kot so ugotovili na Zavodu za šport in rekreacijo Domžale, je izvajalec g. Skočaj svoje delo odlično opravil, saj so se prižgali vsi reflektorji.

Oglasno sporočilo