1. izredna seja Občinskega sveta Občine Kamnik

0
857

Popoldan je v sejni dvorani Občine Kamnik potekala 1. izredna seja Občinskega sveta Občine Kamnik, na kateri je 28 svetnic in svetnikov sprejelo sklepe o imenovanju delovnih teles Občinskega sveta Občine Kamnik, Nadzornega odbora Občine Kamnik ter delovnega telesa Občine.  

Predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Ivanka Učakar je v obrazložitvi točke Volitve in imenovanja povedala: »Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na 1. izredni seji, 16. decembra 2022, upoštevaje usklajen predlog političnih strank in list, zastopanih v Občinskem svetu Občine Kamnik, in drugih, s predpisi predvidenih, predlagateljev, pripravila predlog sklepov o imenovanju delovnih teles Občinskega sveta Občine Kamnik, Nadzornega odbora Občine Kamnik ter delovnega telesa občine. Občinskemu svetu Občine Kamnik predlaga, da predloge sklepov obravnava in sprejme.«

Odbor za gospodarske dejavnosti so imenovali:

 • predsednik: Jože Korošec,
 • namestnica predsednika: Nina Semprimožnik,
 • člani: Cene Lap, Aleš Lipičnik, Leon Pirman, Boštjan Pivec in Janez Uršič.

Odbor za prostor, komunalno ureditev in varstvo okolja so imenovali:

 • predsednica: Natalija Berlec,
 • namestnik predsednice: Matija Podjed,
 • član: Rok Plahuta, Franc Pogačnik, Marko Šarec, Aleksander Uršič in Domen Virant.

Odbor za družbene dejavnosti so imenovali:

 • predsednica: Romana Učakar,
 • namestnica predsednice: Mojca Jončeska Malovrh,
 • članici in člani: Borut Ludwig Benčina, Jelka Golob, Anton Iskra, Alenka Jevšnik in Andrej Kočar.

Odbor za proračun in gospodarjenje z občinskim premoženjem so imenovali:

 • predsednik: Robert Prosen,
 • namestnica predsednika: mag. Ema Rode,
 • članici in člani: Jožef Galičič, Branko Hafner, Sabina Mlinar, Janez Repanšek in Karla Urh.

Statutarno-pravno komisijo so imenovali:

 • predsednik: Matjaž Šporar,
 • namestnik predsednika: Aleš Lipičnik,
 • članica in člani: Miroslav Bider, Gregor Mlakar, Rok Novak, Duško Papež in Dragica Požek.

Komisijo za vloge in pritožbe so imenovali:

 • predsednik: Cene Lap,
 • namestnica predsednika: Mojca Jončeska Malovrh,
 • članici in člani: Bogomil Lukan, Vida Romšak, Nina Semprimožnik, Tomaž Švajger in Vojko Tonin.

Nadzorni odbor Občine Kamnik so imenovali:

 • Člani: Uroš Pestotnik, Urška Petek, Elvira Peterlin, Primož Pirc, dr. Janez Rifel, Matija Romšak in Franci Spruk.

Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin v Občini Kamnik so imenovali:

 • predsednik: Vidko Kregar,
 • članici in člani: Kristina Golob, Dušan Marinko, Nika Možic, Igor Plestenjak, Goran Završnik in Aljaž Žumer.

Za namestnika predsednice Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja so imenovali Mihaela Resnika.

Vsi sklepi so bili soglasno sprejeti, s tem pa je bila današnja izredna seja tudi zaključena.

Občina Kamnik

Oglasno sporočilo

ODDAJ KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here