Občina Domžale bo kot zgledna občina osveščala o dobrih praksah in transparentnih odnosih za zmanjšanje tveganja za korupcijo

1
673

V ponedeljek, 30. januarja 2023, se je mag. Renata Kosec, županja Občine Domžale, s sodelavci udeležila sestanka na Komisiji za preprečevanje korupcije, kjer jo je sprejel predsednik komisije dr. Robert Šumi. Namen sestanka je bil uskladiti aktivnosti na različnih področjih sodelovanja, da bo Občina Domžale kot zgledna občina uvedla dobre prakse, ki bodo zmanjšale tveganja za korupcijo. Poleg tega bo za različne skupine izvajala tudi redne preventivne aktivnosti v obliki izobraževanj in delavnic. Mag. Renata Kosec je pojasnila: »Posebej bodo izvedena tudi izobraževanja za svetnice in svetnike Občinskega sveta, članice in člane Odborov delovnih teles Občinskega in Nadzornega sveta, člane nadzornih svetov javnih zavodov in podjetij ter zaposlene na občini in v javnih zavodih. Poudarek bo na pomenu transparentnega delovanja in neustreznih praksah, ki so se kot obvod oblikovale v slovenski družbi.«

Županja je ob tem povedala: »Pomembno je tako izobraževanje vseh, ki smo neposredno in posredno vključeni v porabo javnih sredstev,  kot tudi mlajših, ki bodo v prihodnosti vodili našo občino.  Želim si, da bi bili uspešni pri doseganju ničelne tolerance do korupcije in bi lahko v naši občini govorili tako o osebni kot o družbeni integriteti. Naš cilj je delovati v javno dobro in zagotoviti boljšo porabo sredstev v občinskem proračunu.«

Dr. Robert Šumi je izpostavil: »Podpiramo Občino Domžale v njihovih prizadevanjih o uvajanju ničelne tolerance do korupcije. Zavedati se moramo, da korupcija vpliva na vsa področja v naši družbi, zmanjša se delež investicij, javna poraba in rast BDP, poveča se davčna obremenitev in drugo. Vse to pa močno vpliva na različna področja, npr. na dostopnost šolstva in zdravstva.«

Predsednik komisije je spregovoril tudi o aktivnostih, ki bodo predmet sodelovanja: »Na območju Občine Domžale smo na področju preventive sodelovali z Osnovno šolo Domžale. Projekt krepitve integritete učencev, ki smo ga izvajali na šoli, bi lahko v naslednji fazi projekta prenesli tudi na druge šole in vrtce. Pomemben del preventive so lahko tudi izobraževanja za skupine, ki so neposredno povezane s porabo javnih sredstev in bi lahko bile zaradi različnih dejavnikov v nasprotju interesov, dotaknili pa bi se tudi lobiranja.« Omenil je, da je pomembno področje delovanja tudi nadzor. Posebej pa je izpostavil, da je sprejet Zakon o zaščiti prijaviteljev (žvižgačev). Po njegovem sprejetju si bo Občina Domžale prizadevala za njeno čim prejšnjo vzpostavitev.

Sestanek se je zaključil z zavezo, da bo Občina Domžale ob podpori Komisije za preprečevanje korupcije pripravila več izobraževalnih dogodkov, osrednjega večjega predvidoma ob občinskem prazniku v mesecu aprilu.

Občina Domžale
Foto: Občina Domžale

Oglasno sporočilo

1 KOMENTAR

  1. Indeks zaznave korupcije (CPI) za leto 2022, ki ga je objavil Transparency International, razkriva, da je Slovenija z oceno 56/100 dosegla svoj zgodovinsko najnižji rezultat. Pa tudi, da boj s korupcijo izgubljamo globalno.

ODDAJ KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here