Postavljen doprsni kip Staneta Habeta

0
300

»Stane Habe se je rodil 16. oktobra 1920 na Vrhniki in že kot otrok pokazal zanimanje za glasbo. Po končani glasbeni šoli, kjer je študiral orgle, je postal organist v cerkvi v Hinjah ter kasneje kot tajnik vrhniške občine vodil domači prosvetni mešani pevski zbor. V letih med 1947 in 1951 je hkrati vodil celo vrsto pevskih sestavov, tako otroških, mladinskih, moških, ženskih in mešanih pevskih zborov. Leta 1952 je postal Domžalec. Zaposlil se je na domžalski osnovni šoli, kjer je vodil njene zbore in enkrat na leto pripravil na dvorišču osnovne šole znamenite in zelo dobro obiskane letne koncerte. V letu 1959 so ga postavili za predstojnika domžalske glasbene šole. Oblikoval je kakovostni glasbeni študij, saj je zbral dober pedagoški kolektiv, ki je zmogel delovati, ne le strogo pedagoško v rednih delovnih urah, pač pa je z različnimi instrumentalnimi sestavi segal zelo visoko v takratni državi Jugoslaviji. Stane Habe je za svoje pedagoško in predano delo prejel ničkoliko odlikovanj, priznanj in medalj z najrazličnejših državnih, republiških in občinskih ravni, posebna čast pa ga je doletela, ko ga je Občina Domžale izbrala za svojega častnega občana. V zadnjem obdobju so ga pevski pedagogi in slovenska strokovno uveljavljena srenja postavili na mesto predsednika Strokovnega sveta zborovskega srečanja pevskih zborov v Stični. To, najuglednejšo med zborovskimi funkcijami, je opravljal več let, ob tem pa kljub pešajočemu zdravju zmogel najti čas za vodenje domačij pevskih zborov upokojencev v Domžalah. Bil je preprost mož, človek, ki ni varčeval s svojimi močmi, da bi uresničil cilje, ki si jih je sam postavil ali pa so jih predenj postavljale razmere in potrebe tedanjega kulturnega življenje v časih, v katerih je živel. Upravičeno ga uvrščamo med velike, znamenite in ugledne osebnosti domžalskega časa.« (Matjaž Brojan: Domžalci in njihov čas: zgodbe ljudi in družin nekdanjih Domžal)

Na podlagi v proračunu zagotovljenih sredstev v letih 2020, 2021 in 2022 je bila imenovana komisija za postavitev obeležja Stanetu Habetu. Prvotna ideja je bila, da mora biti kip v naravni velikosti in iz brona, komisija pa je veliko razpravljala tudi o lokaciji postavitve. V letu 2022 je bilo objavljeno javno povabilo za oddajo ponudb za izdelavo kipa. Na povabilo sta se odzvala dva umetnika, kiparja, pri čemer je pogojem povabila ustrezala ideja enega, ki pa za komisijo in najbližje sorodnike ni bila sprejemljiva. Eden od umetnikov, ki sicer ni izpolnjeval pogojev, pa je vendarle izdelal tudi sorodnikom všečno idejno rešitev, in sicer doprsni kip Staneta Habeta. V proračunu za leto 2023 so se za dokončno postavitev zagotovila zadostna proračunska sredstva. Doprsni kip s podstavkom je na ogled v notranjem dvorišču Kulturnega doma Franca Bernika Domžale. Kip je delo akademskega kiparja Anžeta Jurkovška.

Občina Domžale

Oglasno sporočilo