Zaključek del montažnega krožnega križišča v Volčjem Potoku

0
5538
24.12.2015 so se zaključila gradbena in montažna dela za postavitev montažnega krožnega križišča na R1 225/1359 Duplica – Kamnik z lokalno cesto št. 071082 Vir – Radomlje – Volčji Potok – Kamnik in JP št. 660095 Volčji Potok – Ceglar – Jernač.

Izvajalec del je izvedel zakoličbo, demontažo odbojne ograje, demontažo prometnih znakov, prestavitev droga javne razsvetljave, rezkanje talnih označb, odstranitev grmičevja, odriv humusa, podaljšanje propusta, vgradnjo nasipa in tampona, rezkanje asfalta, asfaltiranje nosilnega in obrabnega sloja asfalta, izdelavo talnih označb, postavitev prometnih znakov, vgradnjo montažnih otokov iz reciklirane gume in hortikulturna ureditev notranjega otoka.

Polovico sredstev je sofinancirala Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo. V času del je potekala delna zapora ceste.

Vir: Občina Kamnik

Oglasno sporočilo