V Mengšu je zaradi nevzdržnih prometnih razmer protestiralo okoli sto občanov

0
3607

Na protestnem shodu civilne iniciative za izboljšanje prometnovarnostnih razmer v Mengšu se je v sredo ob 16. uri zbralo okoli sto občanov, ki so s prečkanjem prehoda povzročili dodaten prometni zastoj. V pičle pol ure je tako nastala dolga kolona vozil, ki se je vila skozi ves Mengeš. Na shodu so se zbrali predvsem člani iniciative, ki živijo v bližini prometno najbolj obremenjenih cest.

Poudarili so, da se začnejo kolone tovornjakov valiti mimo njihovih hiš, ki so podobno kot ceste vse bolj razpokane, že zelo zgodaj zjutraj in se ustavijo šele pozno ponoči. Zato jim življenje grenita tako hrup kot slab zrak, še bolj pa se bojijo za varnost najšibkejših udeležencev v prometu. Zaradi kolon je zelo nevarno tudi vključevanje v promet, še najbolj ob srečevanju velikih tovornih vozil na ozki Prešernovi cesti, ki je namenjena lokalnemu prometu. Nevarno je predvsem za otroke, ki s tega dela Mengša hodijo v šolo peš, so poudarjali protestniki.

Shoda se je udeležil tudi župan Franc Jerič, ki je protestnikom ponovno predstavil načrte gradnje manjkajočega poldrugi kilometer dolgega odseka obvoznice, ki naj bi tudi po zagotovilu ministra za infrastrukturo Petra Gašperšiča dokončno odpeljal težki tovorni promet iz središča Mengša leta 2018. Leto prej bodo pripravili vse potrebno za dokončanje manjkajočega odseka obvoznice in zagotovili denar. Obvoznica Mengeš namreč predstavlja del trase načrtovane glavne ceste Želodnik–Mengeš–Vodice in je kot navezovalna cesta umeščena v nacionalni program gradnje avtocest. Večji del je Dars zgradil v letih 2010 in 2011, ko je napovedal, da bodo dela nadaljevali v prihodnjih letih.

Župan je protestnikom obljubil, da bo ponovno pridobil tudi zagotovilo Policijske postaje Domžale, ki bo poostrila nadzor nad tranzitnim tovornim prometom med Glavnim trgom in krožiščem na Kamniški cesti, med Glavnim trgom in krožiščem na Kolodvorski cesti ter med križiščem »Lovec« in krožiščem na Grobeljski cesti, kjer so razmere najhujše.

av

Vir:Dnevnik.si

Oglasno sporočilo