Vprašanje za občinske svetnice in svetnike Občine Domžale (NOV!CE 1 2017)

0
2539

Drage svetnice in svetniki!
Dobili smo informacijo, da se občina zanima za nakup “stare” kinodvorane v centru Domžal. Veste vi kaj več o tem, ste seznanjeni s to namero, podobno gradnji garažne hiše? Nedaleč stran od lokacije kina pa propada zgradba (pravzaprav ves kompleks) nekdanje tovarne Univerzale, ki je naša arhitekturna in tehnična dediščina. Kaj bi vi, kot ( v kolikor sploh lahko) svetniki, storili na tem področju? Kaj bi bilo za vas prednostno in seveda, kar je najbolj pomembno (pred kakršnim koli nakupom), kakšne vsebine bi umestili v te prostore?

Na občinske svetnice in svetnike smo preko elektronske pošte naslovili zgornje vprašanje.

Odgovor(i):

Ta informacija o prodaji kinodvorane v centru Domžal je nedavno res bila aktualna, ko je sodišče hotelo izterjati dolg od lastnika te kinodvorane, a je to kasneje preklicalo, saj je lastnik menda dolg poravnal. Sedaj podjetje Ljubljanski kinematografi ponovno prodaja to kinodvorano v centru Domžal, vendar želijo s spremembo namembnosti doseči višjo ceno. Seveda bi bilo dobro, da se mrtva kinodvorana zopet oživi in služi svojemu namenu, za kar se zavzemamo tudi Krščanski demokrati v Domžalah. Potrebno bi bilo to kinodvorano odkupiti nazaj in jo predati v uporabo. Naše mesto z okolico bi gotovo potrebovalo še eno dvorano za prireditve, ki bo namenjena širši publiki – od mladine do starejših. V tej dvorani bi bilo možno pred prireditvijo organizirati tudi kakšno pogostitev, kar bi zagotovo pripomoglo k boljšemu počutju obiskovalcev.

Propadanje zgradb kompleksa nekdanje tovarne Univerzale, ki je naša arhitekturna in tehnična dediščina, je enostavno povedano sramota. Kot svetnik NSi se zavzemam, da bi se omenjeni kompleks oživil. Pred nedavnim sem predlagal, da se omenjeni prostori ponudijo industriji v naši občini, ki iščejo nove prostore. S tem bi rešili novih pozidav rodovitno zemljo v naši občini, delno pa bi rešili tudi novo parkirno hišo, ki bi nudila parkirne prostore še zaposlenim v centru Domžal. A žal se v tej smeri bolj malo premika. Marsikaterega investitorja moti arhitekturna in tehnična dediščina, katero smatrajo le kot strošek. Po mojem mnenju bo lahko uporabniku ta dediščina v novo in dodano vrednost, saj sta običajno tradicija in zgodovina lahko prepoznaven in pozitiven prispevek uporabniku in s tem tudi lastniku tega kompleksa. Torej, kot svetnik sem že predlagal, da se omenjeni prostori ponudijo zainteresirani industriji, če ne za stalno, pa vsaj za prehodno uporabo.
Peregrin Stegnar
svetnik OS Domžale

Peregrin Stegnar_120px

Oglasno sporočilo