Z obnovami vodovodnega omrežja zagotavljamo varno in zanesljivo oskrbo s pitno vodo

0
2607

Občina Domžale v sodelovanju z Javnim komunalnim podjetjem Prodnik tudi v letošnjem letu nadaljuje z obnovami vodovodnega in kanalizacijskega sistema. Zaključujejo se dela v naselju Češenik, v okviru katerih je bil obnovljen glavni vod v dolžini 320 m. Vrednost investicije znaša 171.000 evrov. V okviru del so bili obnovljeni tudi hišni priključki.

Trenutno potekajo dela na Bolkovi ulici in Pod hribom v Radomljah ter na Gregorčičevi ulici v Domžalah. V okviru del na Bolkovi ulici v Radomljah bo obnovljen glavni vod v dolžini 230 in hišni priključki, sočasno pa bo izvedena tudi točkovna sanacija hišnih priključkov kanalizacije. Vrednost investicije znaša 134.500 evrov. Dela bodo predvidoma zaključena do 3. 7. 2018.

V okviru obnove vodovoda in kanalizacije na ulici Pod hribom v Radomljah bo obnovljenih 534 m glavnega voda vodovoda, hišni priključki in 768 m kanalizacije. V času del bo potekala popolna zapora ceste, ki bo postavljena glede na napredovanje del, dela pa bodo predvidoma končana 7. 9. 2018. Vrednost investicije znaša 469.000 evrov.

V okviru del na Gregorčičevi ulici v Domžalah bo obnovljenih 290 m glavnega voda, priključki 4 blokov in 4 stanovanjskih hiš, sočasno pa bo izvedena tudi točkovna sanacija kanalizacije. Vrednost investicije znaša 153.500 evrov. Dela bodo predvidoma zaključena do 7. 7. 2018.

V letu 2018 bo obnovljenih približno 5.000 m vodovodnega omrežja

Obnova vodovodnega omrežja se izvaja bodisi sočasno z izgradnjo kanalizacije, investicije v tem primeru vodi Občina Domžale, bodisi v sklopu sistematične celovite obnove vodovodnega omrežja, pri čemer investicije po pooblastilu Občine vodi Javno komunalno podjetje Prodnik. V letu 2018 je tako predvidena obnova okoli 5.000 m vodovodnega omrežja in več kot 750 m kanalizacijskega omrežja.

Poleg območij, kjer dela že potekajo, bo v tem letu obnova vodovoda in hišnih priključkov potekala še na naslednjih območjih: Ob Mlinščici na Količevem, na Poti za Bistrico (in Ihanski cesti), Ulici Mirana Jarca v Dobu in na Prežihovi ulici v Jaršah. Na teh območjih se bo sočasno po potrebi obnovilo tudi kanalizacijsko omrežje.

Obnova vodovodnega omrežja in hišnih priključkov bo izvedena tudi na območju Sela pri Ihanu in Brezja pri Dobu, in sicer v sklopu del ob izgradnji kanalizacije.

Obnovljen bo tudi vodovod med vodohranom Krtina in odsekom za avtocesto in med vodohranom Šumberk in Podrečjem.

Skupna vrednost investicij v obnove vodovoda in kanalizacije v letu 2018 je ocenjena na približno 2.200.000 evrov.

Za zanesljivo oskrbo s pitno vodo in urejeno okolje so obnove vodovoda in kanalizacije nujno potrebne

Obnove kanalizacijskega in vodovodnega sistema, ki so nujne zaradi dotrajanosti cevovodov, se financirajo iz sredstev občine, ki jih le-ta pridobi z naslova omrežnin. Za zagotavljanje kakovostne oskrbe s pitno vodo in ustreznega odvajanja komunalne odpadne vode so namreč obnovitvena dela na vodovodnem in kanalizacijskem omrežju nujna, saj bo le tako čista pitna voda iz pipe še naprej nekaj samoumevnega.

JKP Prodnik in Občina Domžale

Foto: Prenova vodovoda v Homcu

Foto: Vido Repanšek

Oglasno sporočilo