Aktualne investicije v obnovo vodovodnega in kanalizacijskega omrežja

0
1527

Čista pitna voda je osnovna človekova pravica, ki omogoča normalno življenje. In čeprav se nam čista pitna voda iz pipe zdi nekaj samoumevnega, se je treba zavedati,  da so za zagotavljanje dolgoročne varne in kakovostne oskrbe s pitno vodo potrebna redna, sistematična investicijsko vzdrževalna dela na vodovodnem omrežju.

Obnova vodovoda in hišnih priključkov trenutno poteka na več lokacijah v občini Domžale, in sicer Pod hribom v Radomljah, Ob Mlinščici na Količevem, na Ulici Mirana Jarca v Dobu, na Poti za Bistrico in Ihanski cesti v Domžalah ter na Prežihovi ulici v Jaršah, zaključujejo pa se dela na Bolkovi ulici na Homcu in Gregorčičevi ulici v Domžalah. Na vseh območjih se ob obnovi vodovoda pregleda tudi kanalizacijsko omrežje in se ga po potrebi sanira. V okviru investicij pa se vedno poskrbi tudi za ustrezno urejene površine.

Sredstva za obnove vodovodnega in kanalizacijskega omrežja so zagotovljena z naslova omrežnin, ki omogočajo, da z nujnimi sistematičnimi obnovami obeh omrežij zagotavljamo varno in zanesljivo oskrbo s pitno vodo in dobro vodo iz pipe – tako za nas kot za prihodnje generacije.

V zaključevanju so dela na Bolkovi ulici na Homcu, kjer je bil obnovljen glavni vod v dolžini 230 m in hišni priključki, sočasno pa je bila izvedena točkovna sanacija kanalizacije. Prav tako so v zaključevanju dela na Gregorčičevi ulici v Domžalah, kjer je bil obnovljen glavni vod v dolžini 290 m, priključki 4 blokov in 4 stanovanjskih hiš, prav tako je bila izvedena tudi točkovna sanacija kanalizacije.

V okviru obnove vodovoda in kanalizacije na ulici Pod hribom v Radomljah se obnavlja 534 m glavnega voda vodovoda, hišni priključki in 768 m kanalizacije. V času del poteka popolna zapora ceste, ki bo postavljena glede na napredovanje del, dela pa bodo predvidoma končana 7. 9. 2018.

V okviru del na Količevem Ob Mlinščici poteka obnova glavnega voda v dolžini 230 m in 17 hišnih priključkov. Končanje del je predvideno do 6. 8. 2018.

V okviru del na Ulici Mirana Jarca v Dobu bo obnovljen glavni vod v dolžini 156 m in 10 hišnih priključkov. Končanje del je predvideno do 6. 8. 2018.

Na Poti za Bistrico v Domžalah bo v okviru del obnovljen glavni vod v dolžini 377 m in 17 hišnih priključkov, sočasno pa bo izvedena tudi točkovna sanacija kanalizacije. Dela bodo predvidoma zaključena do 21. 7. 2018.

Na Ihanski cesti v Domžalah bo v okviru del obnovljen glavni vod v dolžini 120  in 7 hišnih priključkov, sočasno pa bo izvedena tudi točkovna sanacija kanalizacije. Dela bodo predvidoma zaključena do 21. 7. 2018.

Z 20. junijem se bodo začela tudi dela na Prežihovi ulici v Jaršah, kjer bo obnovljen glavni vod v dolžini 268 m in 19 hišnih priključkov, sočasno pa bo izvedena tudi sanacija kanalizacije.

Občina Domžale in JKP Prodnik
Foto: Vido Repanšek

Oglasno sporočilo