TeDni(K) Občine Kamnik (22.10.2018)

0
1276

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Izgradnja sekundarne kanalizacije v Tuhinjski dolini

Izvajalec del, Gorenjska gradbena družba d. d., je nadaljeval z deli v Tuhinjski dolini, kjer poteka izgradnja sekundarne kanalizacije. Gradnja se bo izvajala po odsekih, zajemala pa bo vasi Vrhpolje pri Kamniku, Soteska, Markovo, Vir pri Nevljah, Podhruška, Srednja vas pri Kamniku, Loke v Tuhinju, Potok, Vaseno, Hruševka in Buč. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del. 

Izgradnja hodnika za pešce ob lokalni cesti Mekinje–Godič (od Podjelš do Zduše)

Danes, v ponedeljek, 22. oktobra 2018, se bodo začela gradbena dela »Izgradnja hodnika za pešce ob lokalni cesti Mekinje-Godič od Podjelš do Zduše«. Izbrani izvajalec del je bil v torek, 16. oktobra 2018, uveden v delo, dela mora zaključiti oziroma dokončati najpozneje v 30 zaporednih koledarskih dneh po podpisu pogodbe in uvedbi v delo. Poleg izgradnje  pločnika v dolžini 270 metrov, se bo izvedla še obnova vodovoda in postavitev javne razsvetljave. Z izgradnjo hodnika na tem območju se bo izboljšala varnost pešcev do naselij. V času gradnje bo veljala delna zapora cesta.

Ureditev mostu na občinski cesti Spodnje Stranje–Zakal

Na občinski cesti v Zakalu se izvaja ureditev poškodovanega mostu, ki ga je bilo zaradi poškodb v celoti nadomestiti z novim mostom. Dela izvaja podjetje EURONEP Eko d.o.o. in bodo zaključena po terminskem planu, še v tem mesecu.

Oddelek za družbene dejavnosti

Skupaj s podžupanom v začasnem opravljanju funkcije župana Igorjem Žavbijem in direktorico občinske uprave Majo Sušnik smo se udeležili sestanka pri ministru za izobraževanje, znanost in šport dr. Jerneju Pikalu. Ministru smo predstavili projekt izgradnje nove Osnovne šole Frana Albrehta Kamnik in ga prosili za informacije o morebitni možni udeležbi ministrstva pri financiranju projekta. Minister je pojasnil, da vse od leta 2011 naprej ministrstvo ni objavilo javnega razpisa za sofinanciranje investicij v osnovne šole, zato se bo potrudil, da bi se prihodnje leto v državnem proračunu zagotovila sredstva za ta namen.

Izvajalec je zaključil s postavitvijo ograje in spremljajočimi deli ob igrišču Mekinje. Igrišče je od sedaj naprej še bolj funkcionalno, saj ograja preprečuje, da bi žoga uhajala na sosednja zemljišča.

Na športnem igrišču v Zgornjem Tuhinju je skupaj s strokovnim nadzorom, izvajalcem in investitorjem potekala uvedba v delo, saj se bodo do sredine meseca novembra 2018 izvajala sanacijska dela na igrišču. Občina je za ta namen zagotovila nekaj manj kot 50.000 evrov.

Dela na Podružnični šoli v Zgornjem Tuhinju se nadaljujejo, poteka intenzivno izsuševanje, izvajajo se tudi vsa dela v novo pridobljenih mansardnih prostorih.

.

“>Udeleženci mednarodnega UNESCO srečanja International academy on Sustainable Development, ki je od 11. do 16. oktobra potekalo v Torinu, so se posvetili tudi razvoju Velike planine. V. d. direktorja Zavoda za turizem, šport in kulturo Kamnik dr. Tomaž Simetinger je v okviru razprave o inovacijah v kulturi in turizmu spregovoril o možnostih razvoja Velike planine ter poslovnih priložnostih, ki bi jih lahko prinesla pridobitev UNESCO certifikata. V svojem nagovoru je poudaril pomen dediščine Velike planine za celotno regijo. Kot je dejal na srečanju, se tu ponujajo številne priložnosti, ki jih deležniki vključeni okoli Velike planine lahko izkoristijo, če se povežejo med seboj.

Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik bo v okviru javnega poziva za sofinanciranje posameznih dogodkov v središču mesta Kamnik sofinanciral 30 posameznih ter 9 večdnevnih prireditev v oktobru in novembru. Med sofinanciranimi dogodki so različni koncerti, modna revija, razne razstave, degustacije vin, otroške delavnice in podobno. Na javnem razpisu je bilo na voljo 12.000 evrov. Vsi dogodki so objavljeni na posebni spletni strani posvečena promociji mestnega središča – www.trgovski-center-kamnik.si. Spletna stran je nastala v sodelovanju Občine Kamnik in Kikštarterja ter je del projekta oživljanja mestnega središča.

.

“>Radio SI je letošnjo poletno sezono predstavljal skrite turistične dragulje, ki bi jih moral obiskati vsak tuji turist v Sloveniji. Med njimi je v sodelovanju z Zavodom za turizem, šport in kulturo Kamnik predstavil tudi doživetje med pastirji na Veliki planini, ki se je po zaključeni akciji znašlo med finalisti za naziv najatraktivnejšega turističnega paketa. Od 15. oktobra do 15. novembra glasujete za Veliko planino in pomagate doživetje na Veliki planini izglasovati za najatraktivnejši turistični paket. Glasujete lahko na tej povezavi, doživetje na Veliki planini pa se nahaja pod številko 15.

.

“>Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik je v soboto, 20. oktobra 2018, organiziral izobraževanje za obstoječe lokalne turistične vodnike. To je bilo drugo letošnje tovrstno izobraževanje, ki je bilo tokrat namenjeno pohodništvu in spoznavanju umetnostne zgodovine. Vodniki so se odpravili na Sv. Primož, kjer so nadgradili svoje znanje o kamniških pohodnih poteh ter o umetnostno zgodovinskem pomenu cerkev sv. Primoža in Felicijana in sv. Petera. Sledila je pogostitev v Okrepčevalnici na Sv. Primožu v stari mežnariji.

V Domu kulture Kamnik je v torek, 16. oktobra 2018, potekala prva predstava novega abonmaja Kam’na’smeh. Predstava Čakalnica v produkciji SiTi Teatra je bila razprodana. Na Zavodu za turizem, šport in kulturo Kamnik, ki upravlja z Domom kulture Kamnik, so takšnega zanimanja zelo veseli. Na sploh za letošnje abonmaje vlada veliko zanimanje, kar dokazuje, da je ekipa oddelka kultura na Zavodu za turizem, šport in kulturo Kamnik pripravila raznolik in kakovosten program za vsakogar.

Oddelek za razvoj in investicije

Festival pitne vode

V sredo, 17. oktobra 2018, je v okviru projekta Vodne zgodbe Kamniško Savinjskih Alp potekal Festival pitne vode, na katerem so sodelovali mladi iz Osnovne šole Marije Vere, Jamarski klub Kamnik in Občina Kamnik. Obiskali smo 3 izvire v Kamniški Bistrici, opravili meritve in testirali vodo. Primerjali smo 6 različnih vzorcev vode (izvirskih in vodovodnih) in jih med seboj primerjali.

Najbolje sta bili ocenjeni vodi iz glavnega izvira v Kamniški Bistrici in iz Malega izvirka. Čeprav imamo srečo, da je naša voda večinoma zelo kvalitetna, pa so v nekaterih izvirih vedno bolj prisotne sledi človekove dejavnosti. Zlasti v izvirih pod Veliko planino so prisotne bakterije, ki so posledica razvoja turizma in kmetijstva. Nujno je najprej poskrbeti za ustrezno infrastrukturo (čistilne naprave, greznice), šele nato pa razvijati turizem. Učenci bodo z mentorico Polono Mežnar nadaljevali raziskovalno delo na temo varovanja in osveščanja o pomenu pitne vode.

Javna naročila

Občina Kamnik je izdala Odločitev o oddaji javnega naročila male vrednosti »Gradbena in elektro instalacijska dela za izvedbo vzpostavitve avtomatiziranega sistema izposoje električnih koles v občini Kamnik«. Le-ta je, po preteku zakonsko določenega roka, postala pravnomočna, tako da se naročilo odda ponudniku TELEG-M d. o. o.

Oglasno sporočilo