Sporočilo za javnost glede kakovosti vode v občini Moravče

1
1915

Glede na poročanje nekaterih medijev v zvezi s kakovostjo pitne vode v občini Moravče v zadnjih dneh v nadaljevanju podajamo dejstva glede nadzora in kakovosti pitne vode.

Javno komunalno podjetje Prodnik kot upravljavec javnega vodovodnega omrežja nad kakovostjo pitne vode redno izvaja nadzor in redna vzorčenja, ki dokazujejo, da je voda iz javnega vodovoda v občini Moravče skladna s Pravilnikom o pitni vodi, torej ustrezne kakovosti in primerna za uporabo brez omejitev.

V občini Moravče podjetje Prodnik upravlja naslednje vodne vire: vrtino Ples, površinska zajetja Podoreh-Negastrn in Dešen ter novo vrtino ČVM1. Voda iz nove vrtine je neoporečna in je pred distribucijo v javno vodovodno omrežje ni potrebno tretirati. Vodo iz vrtine Ples in površinskih zajetij pa je zaradi njihove občutljivosti na vplive s površja pred distribucijo v vodovodno omrežje potrebno dezinficirati, kar se izvaja že vrsto let. V dobršni meri gre za vplive s površja, ki so posledica naravnih pojavov. Z ukrepom dezinfekcije se zagotavlja, da je voda skladna s Pravilnikom o pitni vodi in popolnoma varna za uporabo brez omejitev.

Dezinfekcija se izvaja s klorovim preparatom, ki velja za varno in preizkušeno sredstvo, saj se že desetletja uporablja tako pri nas kot v tujini. Dezinfekcija se izvaja z minimalno količino klora, ki še zagotavlja neoporečnost pitne vode, in sicer v koncentraciji do največ 0,2 mg prostega klora/l. Po priporočilih Nacionalnega inštituta za javno zdravje je dopustna količina klora v vodi 0,5 mg/l. Vsebnost klora v pitni vodi se ves čas nadzoruje, saj je na sistemu vgrajena sodobna krmilno regulacijska oprema, ki nenehno spremlja koncentracije klora.

V primeru vonja vode po kloru uporabnikom svetujemo izpiranje na vseh hišnih izlivih (pipah) do 1 minute oziroma do ustalitve temperature, saj je vzrok za moteč vonj običajno posledica zastajanja vode v hišni instalaciji, predvsem v delih, kjer se voda ne porablja redno ali pa se sploh ne porablja. Po izpiranju vonj običajno izgine.

Naj ob tem še dodamo, da je kakovost pitne vode na pipi v objektu odvisna tako od javnega vodovodnega sistema kot od internih inštalacij od odjemnega mesta naprej, ki so v zelo različnem stanju (stare/nove inštalacije, redna/neredna poraba vode na vseh izlivih, daljše odsotnosti, slepi rokavi, neustrezno vzdrževanje raznih naprav na interni inštalaciji, kot na primer filtri, …). Ukrep preventivne dezinfekcije tako ni namenjen le dezinficiranju javnega vodovodnega sistema, ampak tudi interne vodovodne napeljave, za katero je sicer odgovoren uporabnik.

Voda iz javnega vodovoda je torej varna za uporabo. V primeru dvoma v kakovost vode uporabnike prosimo, da nas o tem obvestijo.

Vir: JKP Prodnik

Oglasno sporočilo

1 KOMENTAR

  1. Kje pa je pripeta kakšna analiza? Ali je bila sploh opravljena analiza na težke kovine, folmalin, formaldehid, itd, kar pač očita civilna iniciativa? Po uradnih podatkih je na deponiji npr. 130 ton blata iz Kemisa (blato iz zastrupljene Tojnice?) ter stotine ton elektrofilterskega pepela, izcedne vode iz deponije pa končajo v enem od 4 črpališč pitne vode, ki obkrožajo deponijo. In kdo naj torej verjame takemu spisu, da je z vodo vse v redu.

ODDAJ KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here