Podpis »okvirnega sporazuma o urejanju in vzdrževanju občinskih cest na območju občine Domžale za obdobje 2019 – 2024«

0
1619

Občina Domžale je spomladi letos na Portalu javnih naročil objavila javno naročilo z namenom sklenitve, na osnovi katerega je bil z odločitvijo o oddaji javnega naročila kot najugodnejši ponudnik izbran izvajalec HNG d.o.o., Prešernova c. 35, Mengeš kot vodilni partner pri sporazumu. Pomgrad – SP d.d. in PZD d.o.o. bosta pri sporazumu sodelovala kot partnerja. Pogodbena vrednost pogodbe znaša 5.371.113,00 € brez DDV.

Danes, 11. septembra 2019 sta župan Občine Domžale Toni Dragar in direktor HNG d.o.o. Martin Plut podpisala »Okvirni sporazum o urejanju in vzdrževanju občinskih cest na območju občine Domžale za obdobje od l. 2019 do l. 2024«, s katerim se je izvajalec zavezal za redno vzdrževanje javnih cest (obvezna gospodarska služba), ki obsega vzdrževalna dela za ohranjanje javnih cest v stanju, ki zagotavlja varnost in prevoznost javnih cest, nadzor nad stanjem javnih cest in cestnega sveta ter vzpostavitev prevoznosti cest ob naravnih in drugih nesrečah.

Foto: Vido Repanšek

Oglasno sporočilo

ODDAJ KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here