Pravljična pot za pravljično ceno

0
2101

V začetku decembra 2019 smo Občino Domžale zaprosili za podatke koliko in katere lesene skulpture so bile postavljene na Pravljični poti; cena le teh, cena postavitev ter kdo jih je izdelal.
Občane zanima tudi cena usmerjevalnih tabel. Torej, specifikacija lesenih artiklov ter strošek postavitve.

Posredovali ste nam podatke o stroških Pravljične poti, v znesku 27.650 EUR.
Zavodu Škrateljc – 10.386 EUR;
34 usmerjevalnih tabel in lesenih tablic na poti – 1.371,28 EUR;
Postavitev Hroščka Simona – 488 EUR;
5000 izvodov beležke – 1.925 EUR;
Strošek oblikovanja beležke ter ostalega marketinškega materiala – 2.500 EUR;
Cena petih skulptur –10.980 EUR;

Zaprosili smo še za ostale podatke do zneska 37.000 EUR, kolikor naj bi bil znašal celoten strošek Pravljične poti in število, že prodanih, beležk.

15. januarja 2020 smo prejeli še manjkajoči odgovore:

Pošiljamo vam še ostale podatke o celotnem strošku pravljične poti in številu prodanih beležk, ki ste jih naknadno želeli izvedeti po elektronski pošti z dne 6. decembra 2019:
Znesek 37.000 EUR za projekt tematske poti Pravljični Šumberk je ocenjen znesek, ki smo se ga pri izvedbi poizkušali čimbolj držati.
Del projekta so bile izvirne ilustracije (4.000,00 EUR);
– vodenje in koordinacija projekta za 6 mesecev (3.000 EUR);
– umetniško klesanje figur v kamen (600 EUR);
– darila – magnetki za prehojeno pot (3.064 EUR).
Od odprtja poti do danes je bilo prodanih 442 beležk.

Urad župana Občine Domžale

Oglasno sporočilo