Občina Domžale – sporočilo za javnost 13.3.2020

0
1553

Občina Domžale deluje ob razglasitvi epidemije v skladu z operativnimi dokumenti občinskega delnega načrta zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oz. pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh.

Poveljnik CZ Občine Domžale, Marko Žagar je ustanovil koordinacijsko skupino Občinskega štaba CZ Občine Domžale, ki bo organizirala vse aktivnosti in delovanje sistema ZiR Občine Domžale ob epidemiji. Skupina je v stalnem stiku s predstavniki Občine Domžale, Zdravstvenim domom Domžale, organizacijami in zaščitno-reševalnimi enotami ter službami.

ZD Domžale bo organiziral poseben režim vhoda za vse paciente. Vsak pacient bo triažiran po protokolu vključno z merjenjem telesne temperature in usmerjen v ustrezno ambulanto. Vsi pacienti z okužbo dihal bodo obravnavani v ločeni ambulanti, tako za otroke kot za odrasle. Vse zunanje enote ZD Domžale (Trzin, Mengeš, Lukovica in Moravče) bodo od ponedeljka 16. marca 2020 zaprte in premeščene v ZD Domžale.

Če bo ZD Domžale na terenu potreboval dodatno pomoč, jo bo na podlagi zaprosila ponudila oz. organizirala CZ Občine Domžale. V tem primeru bodo zaščitno-reševalne enote, na podlagi ustreznih navodil zdravstvene službe, sodelovale pri prevozu in negi obolelih ter pri oskrbi ogroženih.

V izvajanje ukrepov bo, poleg javne zdravstvene službe, vključena tudi javna gasilska služba ter enote prve pomoči, v skrajnem primeru pa tudi drugi sestavi iz sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Nujno varstvo otrok bo zagotovljeno in organizirano od 16. marca 2020 dalje v vrtcih in sicer zgolj za tiste otroke, katerih starši bodo nujno potrebovali varstvo, ker bodo dolžni še naprej opravljati svoje delo. Nujno varstvo otrok se izkazuje s pisno izjavo delodajalca, da starši opravljajo delo, ki je pomembno za delovanje družbe in države v izrednih razmerah. Takšno delo opravljajo zdravstveni delavci, zaposleni v civilni zaščiti, vojski in policiji in v drugih službah, ki so pomembne za oskrbo prebivalstva.

Danes do 14. ure nismo prejeli nobenega obvestila o novi okužbi v občini Domžale s strani Ministrstva za zdravje.

Nadaljnje informacije o novem koronavirusu bomo podali predvidoma vsak dan.

Občane in občanke še naprej naprošamo, da dosledno upoštevajo navodila Ministrstva za zdravje in Nacionalnega instituta za javno zdravje pri izvajanju samozaščitnih ukrepov, s čimer bodo na najboljši možni način prispevali k upočasnitvi širjenja virusa. Prav tako jih naprošamo, da ne prihajajo v Zdravstveni dom, če res ni nujno.

Nacionalni inštitut za javno zdravje
https://www.nijz.si/sl/koronavirus-2019-ncov

Zdravstveni dom Domžale
https://www.zd-domzale.si/

Vir: Občina Domžale

 

Oglasno sporočilo

ODDAJ KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here