Dvotirna elektrificirana proga Domžale-Kamnik – kdaj?

0
2533

Se bo uresničila namera Direkcije za infrastrukturo, da bi v naslednjih štirih letih sprejeli državni  prostorski načrt za dvotirno elektrificirano progo na relaciji Domžale – Kamnik? Po poročanju Dnevnika naj bi načrtovalci o tem zelo resno razmišljali, sta pa tu obe občini, ki imata vsaka svoje zahteve, kar se tiče umeščanja proge  v prostor. Kot je znano, je v Domžalah že dalj časa prisotna ideja o poglobitvi železnice skozi mestno središče,  ker bi s tem rešili prostorsko zadrego. Res pa je, da bi  bila cenovno takšna rešitev zagotovo dražja

O tem je Dnevnik pisal takole: 

Na direkciji za infrastrukturo so si zadali, da bi državni prostorski načrt za elektrificirani in dvotirni progi do Kamnika sprejeli do konca leta 2024  


V Domžalah pa zahtevajo poglobitev železnice skozi mestno središče, podobne ideje imajo tudi v Kamniku.  
Direkcijo veliko dela čaka tudi v Kamniku in Domžalah, kjer imajo zelo samosvoje poglede, katere vse probleme bi morali reševati v okviru državnega prostorskega načrta za železniško progo. Zanimivo je brati predvsem spisek pripomb domžalske občine, za katero največji problem predstavlja načrtovana ukinitev zavarovanega nivojskega križanja železnice in Ljubljanske ceste, ki bi ga nadomestil podvoz.
Čeprav na občini kot velik problem izpostavljajo dejstvo, da je omenjena cesta zaradi prehodov vlakov pogosto zaprta, kar bi predlagani podvoz rešil, pa se s tako rešitvijo ne strinjajo, saj bi po mnenju župana Tonija Dragarja ta »razvrednotila kakovosten javni prostor, izničila javni prostor srečevanja občanov in prekinila tradicionalne poti ter tako onemogočila ohranitev in nadgradnjo prostora v kulturnozgodovinsko os mesta«. Zato na občini direkciji predlagajo, da železniško progo med Cankarjevo in Ljubljansko cesto v mestu poglobi. Okoli 70 odstotkov kakovostnega javnega prostora srečevanja, ki ga omenjajo na občini, sicer zaseda široka dvopasovna cesta, ob kateri so pločniki, nikjer pa ni kolesarskih površin.  

Poglobitvene težnje imajo tudi v Kamniku, kjer se ne strinjajo z nadvozom nad železniško progo pred postajališčem Šmarca na cesti Mengeš–Duplica, saj bi ta po njihovem mnenju znatno upočasnil promet, »obenem pa vizualno deplasiral vstop v območje mesta, ki z zdajšnjo ureditvijo, ta je seveda z vidika varnosti prometa povsem neustrezna, omogoča kontinuirane vedutne poglede na verigo Kamniških planin, s podvozom pa mentalno podceni vstop v mesto, ki naj bi predstavljalo turistični biser pod Kamniškimi planinami,« kot so se pesniško izrazili. In medtem ko naj bi na direkciji razmišljali, da bi namesto nadvoza uredili podvoz, ki bi omogočal tudi višje hitrosti, bi na občini najraje videli, da bi skoraj kilometer proge poglobili in s tem rešili tudi vprašanje križanja s Korenovo cesto.   Na kamniški občini ostro nasprotujejo tudi predlagani ukinitvi postajališča Kamnik mesto, saj so si zamislili, da bi na kamniški progi vzpostavili nekakšen kamniški lokalni tramvaj, zato navijajo za še eno železniško postajo ob Korenovi cesti, kjer bi se po njihovih predlogih odcepila proga proti brniškemu letališču in Kranju. A te lokalne ambicije bodo zelo verjetno težko uresničljive, saj ob pobudah za nova postajališča, ki jih imajo praktično vse občine razen Škofljice, kjer bi železnico najraje speljali zunaj kraja, na direkciji opozarjajo, da je teh že zdaj preveč, zaradi česar bodo potovalne hitrosti tudi po posodobitvi razmeroma nizke.  

Foto: arhiv NOV!C 

Kdo v Domžalah ne mara kolesarjev ali, varčuje se tam, kjer se ni bi smelo?!

Oglasno sporočilo