Obnove vodovodnega in kanalizacijskega omrežja v Mengšu

0
1058

V torek, 6. 4. 2021, so se pričela investicijsko-vzdrževalna dela na vodovodu in kanalizaciji na Pristavi v Mengšu. Obnovljenih bo 185 m vodovoda in 17 hišnih priključkov, hkrati pa bo točkovno sanirana kanalizacija. Na območju del je vzpostavljena zapora, ki bo označena v skladu z odločbo o zapori Občine Mengeš. Dela bodo predvidoma zaključena do 8. junija 2021.

Za zagotavljanje kakovostne oskrbe s pitno vodo in ustreznega odvajanja komunalne odpadne vode se sistematično izvajajo investicijsko vzdrževalna dela na vodovodnem in kanalizacijskem omrežju.

Redno in investicijsko vzdrževanje vodovodnega in kanalizacijskega omrežja je ključnega pomena za varno oskrbo s pitno vodo in ustrezno urejeno odvajanje komunalne odpadne vode. Uporabnike prosimo za strpnost in dosledno upoštevanje prometne signalizacije v času izvajanja del.

V torek, 23. 2. 2021, so se pričela investicijsko-vzdrževalna dela na vodovodu, kanalizaciji in vodovodnih hišnih priključkih na Erjavčevi ulici v Dobu. Obnovljenih bo 214 m vodovoda in 17 hišnih priključkov, hkrati pa bo točkovno sanirana kanalizacija. Na območju del bo vzpostavljena zapora, ki bo označena v skladu z odločbo o zapori Občine Domžale. Dela bodo predvidoma zaključena do 23. aprila 2021.

V ponedeljek, 22. 2. 2021, so se pričela investicijsko-vzdrževalna dela na vodovodu, kanalizaciji in vodovodnih hišnih priključkih na IV. ulici v Homcu. Obnovljenih bo 210 m vodovoda in 14 hišnih priključkov, hkrati pa bo točkovno sanirana kanalizacija. Na območju del bo vzpostavljena popolna zapora, obvozi bodo označeni v skladu z elaboratom zapore in odločbo Občine Domžale. Dela bodo predvidoma zaključena do konca aprila 2021.

Obnove vodovodnega in kanalizacijskega omrežja so nujne za zagotavljanje varne in zanesljive vodooskrbe ter nemotenega odvajanja komunalne odpadne vode, zato se zahvaljujemo za strpnost, razumevanje in upoštevanje prometne signalizacije v času del.

Javno komunalno podjetje Prodnik d.o.o.

Oglasno sporočilo