O referendumu VODE NE DAMO

0
1197
Ker ne verjamem ne levim ne desnim, sem se hotela sama prepričati zakaj se pri referendumu sploh gre in bom moje ugotovitve poskušala razložiti na praktičnem primeru. Primerjala sem besedilo trenutno veljavnega zakona in predloga sprememb zakona, ki je podlaga za referendum.
V 37. členu sta se na novo pojavili dve alineji in sicer, da NA VODNEM IN PRIOBALNEM ZEMLJIŠČU TER NA OBMOČJU PRESIHAJOČIIH JEZER NI DOVOLJENO POSEGATI V PROSTOR, RAZEN ZA:
3. gradnjo objektov, ki se skladno s predpisi, ki urejajo gradnjo objektov, razvrščajo med ENOSTAVNE OBJEKTE
4. gradnjo objektov v javni rabi v skladu z zakonom, ki ureja graditev objektov
Celotno besedilo sprememb zakona je v PDF datoteki na spletni strani državnega zbora www.dz-rs.si.
Torej bi se po novem lahko v priobalnem pasu gradilo tudi ENOSTAVNE OBJEKTE npr. majhne stavbe, pomožni objekt v javni rabi, ograja do višine 3 m, podporni zid, …(podroben seznam je v Uradnem listu 18/2013 na strani 2483)
In pojdimo sedaj na praktičen primer. Na Lazaretu tik ob državni meji je parcela 1827/5 (k.o. 2592 Jernej Koper). Parcela je v obalnem pasu in je v lasti Občine Ankaran. Če bi veljale spremembe Zakona o vodah (ZV-1G), bi občina to parcelo lahko ogradila s 3 metrsko ograjo in navadni smrtnik ne bi morja niti videl, kaj šele, da bi se kopal v njem in ležal na plaži.
Drži, da je v predlogu zakona dodano besedilo, da je treba pridobiti vodno soglasje, vendar postavljena ograja ne bi bila v nasprotju z nobeno izmed šestih točk tega pogoja. Soglasje bi občina dobila. In ne pozabimo dejstva, da tudi OPN sprejema občina sama.
In ker vemo, kako bujno domišljijo imajo naši župani za delovanje v lastno dobro, v Sloveniji ne bomo več imeli dostopa do vode. A si to želimo? Pa ne gre samo za župane, prisklednikov je kar dosti.

Zato bom na referendumu glasovala PROTI. Z argumenti in ne zato, ker bi bila proti trenutni oblasti ali za opozicijo.

Alenka Fushka/FB

_______________________________________________________________________

Na referendumu 11. julija glasujte PROTI

Oglasno sporočilo