TeDni(K) Občine Kamnik (17.1.2022)

0
293

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Obnova kanalizacije in vodovoda v naselju Vrhpolje pri Kamniku

V preteklem tednu je izbrani ponudnik EURO GRAD podjetje za gradbeništvo, inženiring in nepremičnine d. o. o., pričel z obnovo kanalizacije in vodovoda na območju Vrhpolj pri Kamniku.

Dela se bodo izvajala na zahodnem delu naselja, na lokalnih cestah JP 660691, JP 660692, JP 660693 in JP 660694. Predvidena je sanacija mešanega kanala za padavinske in odpadne komunalne vode ter sanacija vodovoda in obnova hidrantnega omrežja. Celotna dolžina izgradnje kanalizacije za odpadne vode znaša približno 385,75 metrov, dolžina meteorne kanalizacije 403,4 metra, dolžina vodovoda pa 410 metrov. Hkrati se bodo obnovili tudi omenjeni odseki javnih poti.

Na tem delu so kanalizacijske cevi betonske in ker gre za mešan sistem, že vrsto let prihaja do posedanj cevi ter vdorov zalednih meteornih voda, kar se odraža tudi na cestni infrastrukturi, pri večjih količinah odpadnih in meteornih voda, pa večkrat vidimo izliv odpadnih voda v Kamniško Bistrico preko razbremenilnika visokih voda na Vrhpolju pri Kamniku.

Ker bodo dela potekala pod popolno zaporo, se vsem stanovalcem zahvaljujemo za razumevanje.

Obnova vodovodnega omrežja v naselju Zduša

V preteklem tednu se je pričela obnova vodovodnega omrežja v naselju Zduša (od glavne ceste Mekinje – Godič mimo objekta Zduša 16D ter do objekta Godič 85 A). V okviru del se bo obnovilo 550 metrov vodovodnega omrežja, s postavitvijo hidrantov se bo uredilo hidrantno omrežje.

Na celotni širini ceste se bo izvedel nov asfaltni sloj, uredilo se bo tudi ustrezno odvodnjavanje meteorne vode s cestišča.

Prebivalce naprošamo za razumevanje in strpnost.

Oddelek za družbene dejavnosti

Izgradnja nove Osnovne šole Frana Albrehta Kamnik

Izvajalec je v preteklem tednu nadaljeval s polaganjem armature za temelje in temeljne stene na lameli C, potekalo je tudi opaževanje in betoniranje temeljev in temeljnih sten.

Izvajal se je izkop za jaške in cevi na trasi SN in NN voda, polagale so se cevi in izvajala zaključna dela, povezana z začasnim dostopom. Na območju lamele A se je začel izvajati izkop in rušitev AB tirnic.

Javni razpis za sofinanciranje športa v letu 2022

Obveščamo, da je objavljen razpis za sofinanciranje športa. Rok za prijavo je 9. februar 2022. Razpisno dokumentacijo in obrazce najdete na spletni povezavi: https://www.kamnik.si/javna-narocila-in-razpisi.

Poročilo o delu ambulante za bolezni dojk za leto 2021 – Občina Kamnik

S strani Zdravstvenega doma Domžale smo prejeli poročilo o delu ambulante za bolezni dojk za leto 2021 za Občino Kamnik. Vseh opravljenih pregledov v ambulanti je bilo 1.932, od tega prvih pregledov 883. Na pregledu je bilo 839 žensk in 19 moških.

Opravljenih je bilo 79 preventivnih in 1.794 kurativnih pregledov, od tega 559 mamografij in 409 ultrazvoka dojk. Odkritih je bilo 15 novih primerov karcinoma dojk, vsi pacienti so bili napoteni na nadaljnje zdravljenje na Onkološki inštitut Ljubljana.

Po starosti je bilo do 49 leta ugotovljenih 7 primerov, od 50 do 69 leta 1 primer in nad 70 let 7 primerov karcinoma.

Občina Kamnik je v ta namen v lanskem letu zagotovila 9.080 evrov.

Oddelek za razvoj in investicije

Natečaj za inovativno storitveno izkušnjo pod sloganom »Spreminjanje povprečnih vsakodnevnih storitev v kreativne potrošniške izkušnje«

Občina Kamnik je v preteklem tednu objavila javno povabilo k sodelovanju v Natečaju za inovativno storitveno izkušnjo pod sloganom Spreminjanje povprečnih vsakodnevnih storitev v kreativne potrošniške izkušnje, ki ga izvaja v okviru projekta StimulArt.

Natečaj je namenjen vsem kulturnikom, ustvarjalcem, podjetnikom in drugim, ki jih je pandemija COVID-19 pripravila do tega, da so morali svojo dejavnost nadgraditi, predrugačiti oz. jo na kakršen koli kreativen način spremeniti in s tem novo realnost narediti bolj privlačno za svoje uporabnike.

Če ste torej v obdobju med marcem 2020 in decembrom 2021 kreativno nadgradili svojo storitev ali produkte, vas vabimo, da svojo izkušnjo delite z nami. Za sodelovanje na natečaju je potrebno izpolniti priložen obrazec (Priloga 1) in ga najkasneje do 26. 1. 2022 poslati na naslov maja.steiner@kamnik.si oziroma ga prinesti v projektno pisarno Občine Kamnik. Komisija štirih članov bo pregledala prejete dokumente, med katerimi bo izbrala zmagovalca. Ta bo prejel simbolično nagrado in sodeloval v izboru za zmagovalca natečaja StimulArt Award na ravni projektnega partnerstva.

Več informacij o natečaju ter prijavni obrazec pridobite TUKAJ. Za dodatne informacije pa smo vam na voljo tudi na: maja.steiner@kamnik.si.

»Constructive Alps«: skrajni rok za oddajo spletnega obrazca je 21. januar 2022. Izkoristite to priložnost in prijavite vaš projekt

Švicarska konfederacija in Kneževina Lihtenštajn že šestič razpisujeta natečaj za mednarodno arhitekturno nagrado za trajnostno gradnjo in prenovo v Alpah »Constructive Alps«, z nagradnim skladom v višini 50.000 evrov. Žirija k sodelovanju vabi arhitektke, arhitekte ter investitorke in investitorje, katerih projekti gradnje ali prenove – izvedeni med letoma 2017 in 2021 –, na območju Alpske konvencije prispevajo k uresničitvi podnebnega cilja »neto nič emisij«.

Iščejo se zgledni primeri prenove, novogradnje ali razširitve: stanovanjskih stavb, javnih objektov – občinskih stavb, bolnišnic, objektov spadajočih h kulturni (gledališča, muzeji…), k energetski (npr. skupnostne elektrarne) ali k prometni infrastrukturi (železniške in avtobusne postaje) –, vse do gradenj, ki služijo kmetijskemu in/ali turističnemu namenu. Tokratno vodilo se glasi: »Prenoviti in oplemeniti je podnebju prijazneje kot porušiti.« Prav zato bo v okviru šeste izvedbe natečaja v ospredju predvsem prenova.

Strokovna žirija bo projekte ocenjevala v skladu s štirimi kriteriji in načelom »neto nič«.

  • Ekološki vidik: Kako objekti prispevajo k ekološki razumnosti, in sicer z vidikov konstrukcije in rabe? Pri odgovoru na omenjeno vprašanje bodo pomembno vlogo igrali merljivi podatki, zlasti energijski kazalniki, kakor tudi umeščenost objekta v prostor in njegova povezanost z omrežji oz. sistemi podnebju prijazne mobilnosti.
  • Ekonomski vidik: Kako projekt prispeva k smotrnem usklajevanju stroškov z namenom in načinom oz. načini rabe? Ekonomski vidik bo igral pomembno vlogo tudi pri opazovanju vključenosti materialov in izvajalk ter izvajalcev strokovnih del iz regije v sam projekt.
  • Družbeni vidik: Kako projekt prispeva k izboljšanju kakovosti bivanja ljudi na njihov matičnih lokacijah in v globalnem okviru? Katera oblika bivanja zagotavlja najvišjo stopnjo kakovosti življenja z vidika kar se da majhne porabe površine?
  • Arhitekturni vidik: Kako objekt prispeva k arhitekturi z vidika estetike?

Natečaj bo tudi tokrat potekal v dveh krogih. Izpolnitev obrazca na spletni strani predstavlja prvi korak k sodelovanju v prvem krogu. Skrajni rok za oddajo omenjenega spletnega obrazca je 21. januar 2022. Žirija bo za sodelovanje v drugem krogu po skrbnem pregledu natečajnih prispevkov izbrala 25 projektov, ki si jih bo spomladi 2022 ogledala tudi na vsakokratni lokaciji. Podelitev nagrad bo na sporedu v mesecu septembru 2022, na prireditvi »Podnebni teden« (Klimawoche) v švicarskem Brigu. Prodorne in predvsem zgledne konceptualne zasnove bodo predstavljene na potujoči razstavi, ki bo v okviru niza prireditev in dogodkov na temo gradnje in arhitekture gostovala po vseh državah alpskega loka, glas o njih pa bo razširjan tudi onstran meja alpskega prostora.

»ClimaHost«

Vabljeni ste k sodelovanju na vsealpskem natečaju ClimaHost – varstvo podnebja v hotelirstvu in turističnih namestitvah, ki ga izvaja agencija adelphi v tesnem sodelovanji z Alpsko konvencijo in se bo zaključil  31. januarja 2022.

Namen natečaja je promocija dobrih primerov blaženja podnebnih sprememb in energetske učinkovitosti v hotelih in drugih turističnih nastanitvenih objektih po vsej alpski regiji ter podpora inovativnim podjetjem.

Prijavijo se lahko nastanitvena podjetja, ki so zavezana varovanju podnebja in trajnosti in se nahajajo na območju Alpske konvencije. Rok za prijave je 31. januar 2022.

Dodatne informacije o postopku prijave  najdete na spletni strani www.climahost.eu ali prek kontaktne agencije organizatorja adelphi na info@climahost.eu.                                                           

Nova možnost za razvoj 11-ih novih podjetniških idej

Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije (RRA LUR) je objavila peti razpis za vključitev v projekt Podjetno nad izzive v Ljubljanski urbani regiji (PONI LUR), ki je namenjen vsem, ki imajo inovativne in napredne ideje ter si želijo stopiti na samostojno podjetniško pot, manjka pa jim nekaterih ključnih znanj. Program je oblikovan tako, da udeleženci v štirih mesecih osvojijo znanja in veščine, ki so nujni za uspešen in učinkovit razvoj ideje ter zagon podjetja.

V okviru projekta jih čaka zaposlitev na agenciji ter popolno podporno podjetniško okolje. S pomočjo mentorjev in uspešnih podjetnikov ter strokovnjakov z različnih področij bodo pridobivali številna znanja, vse od razvoja poslovne ideje do izdelave poslovnega modela in načrta, marketinških in promocijskih aktivnosti, poslovne komunikacije, upravljanje z IKT, pridobivanje virov financiranja in osnovna pravna ter finančna znanja.

V projekt se lahko vključijo osebe s poslovno idejo, ne glede na starost, stopnjo izobrazbe ali status brezposelne osebe. Pogoj je, da imajo kandidati prijavljeno stalno ali začasno bivališče v bivališče v eni od 26 občin Ljubljanske urbane regije ter da lahko pred pričetkom podpišejo pogodbo o zaposlitvi za določen čas štirih mesecev.

Razpis je objavljen na spletni strani www.rralur.si. Prijave so možne do 14. 2. 2022, udeleženci pa bodo v projekt vključeni predvidoma s 1. 4. 2022.

Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom in razpisno dokumentacijo je možno dobiti vsak delovni dan do vključno 11. 2. 2022 med 10.00 in 12.00, na telefonski številki 01 306 19 35 oz. elektronski pošti  poni@rralur.si  Vabljeni tudi na informativni dan, ki bo potekal 1. 2. 2022 ob 10. uri v veliki sejni sobi, Stavba B, Tehnološki park 19, 1000 Ljubljana oziroma v primeru novih ukrepov preko video-povezave Zoom. Obvezne so predhodne prijave preko obrazca, objavljenega na www.rralur.si.

Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Za projekt »Podjetno nad izzive v Ljubljanski urbani regiji – PONI LUR« v vrednosti 831.480,00 EUR bo ESRR prispeval 582.036,00 EUR.

Oglasno sporočilo