Zdravstveni dom Domžale med največjimi prejemniki denarja za reševanje COVID krize

0
1610

Na Urad župana Občine Domžale, soustanoviteljico javnega zavoda, smo naslovili naslednje vprašanje:
“Po spletno dostopnih podatkih je Zdravstveni dom Domžale v zadnjih dveh letih med največjimi državnimi prejemniki denarja za reševanje COVID krize. Ali bo ta “dobiček” razdeljen med občine ustanoviteljice, porabljen za načrtovani prizidek ali za nakup prepotrebne medicinske opreme?”


Predlagamo, da se z vprašanjem obrnete na Zdravstveni dom Domžale, ki s prejetimi sredstvi tudi razpolaga.
Urad župana Občine Domžale

Odgovor Zdravstvenega doma Domžale:

„Epidemija covid-19 je zahtevala veliko reorganizacijo ter močno povečala obseg našega dela, predvsem izvajanja storitev testiranja in cepljenja. Povečan obseg opravljenega dela prinaša seveda tudi povečano plačilo. Presežek prihodkov nad odhodki bomo namenili za investicije za izboljšanje storitev in dostopnosti za naše paciente, najpomembnejši je nakup medicinske opreme in digitalizacija procesov, zdravstvene in druge dokumentacije. Prihranke bomo namenili za opremo v načrtovanem prizidku.
Ne pričakujemo, da bi občine ustanoviteljice zahtevale ta presežek.“
mag. Renata Rajapakse, dr.med., spec.
direktorica

Oglasno sporočilo